Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

30 november 2023

Update immateriële schade

IMS Afbeelding

Dit najaar zijn wij gestart met het uitkeren van aanvullende vergoedingen vanwege de verruiming van de regeling voor immateriële schade. Een groot deel van de Groningers die recht hebben op een (aanvullende) vergoeding, hebben daarover inmiddels bericht van ons ontvangen. In december zullen ook de eerste vergoedingen voor kinderen en jongeren worden uitgekeerd.

Verruimingsmaatregelen voor immateriële schade

Eerder dit jaar maakten we bekend onze regeling voor immateriële schade te gaan verruimen. Deze verruiming geldt in de eerste plaats voor Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw of versterkingsmaatregelen vanwege onveiligheid van hun woning. Deze mensen hebben recht op de hoogste vergoeding voor immateriële schade van € 5.000. Daarnaast trekken we de vergoedingen binnen huishoudens gelijk.

Lees meer over de verruimingsmaatregelen op onze website.

Voortgang

De aanpassingen worden met terugwerkende kracht ingevoerd. Dat betekent dat we bekijken of de ruim 70.000 Groningers die in het verleden al een besluit over immateriële schade hebben gekregen, alsnog recht hebben op een (aanvullende) vergoeding. Iedereen voor wie dat geldt, krijgt daarover bericht van ons.
Ons streven was om iedereen die recht heeft op een (aanvullende) vergoeding hierover uiterlijk eind november te hebben geïnformeerd. Dit is niet voor iedereen gelukt. Op dit moment hebben we ruim 85% van de ruim 70.000 dossiers opnieuw bekeken. Naar aanleiding daarvan is aan ruim 17.000 aanvragers voor in totaal 39 miljoen euro aan (aanvullende) vergoeding uitgekeerd. Voor de overige circa 15% van de dossiers hebben we tot uiterlijk eind maart 2024 de tijd nodig om te bekijken wie er recht heeft op een (aanvullende) vergoeding. Iedereen die tot deze laatste groep behoort, krijgt daarover uiterlijk half december een brief van ons.

De Groningers die deze brief niet ontvangen, en ook geen bericht hebben gekregen over een (aanvullende) vergoeding, kunnen ervan uitgaan dat de verruimde regels voor immateriële schade voor hen geen gevolgen hebben.

Veranderende omstandigheden

Ook na het doorvoeren van de verruimingsmaatregelen kan het zijn dat er iets verandert in iemands situatie. Bijvoorbeeld als er opnieuw schade ontstaat als gevolg van nieuwe aardbevingen. Dat kan betekenen dat iemand (alsnog) recht heeft op een (hogere) vergoeding voor immateriële schade. Op dit moment werken we eraan om in de toekomst voor dit soort situaties een aanvullende aanvraag mogelijk te maken.

Binnenkort meer duidelijkheid voor nieuwe aanvragers

Sinds afgelopen zomer is het voor nieuwe aanvragers tijdelijk niet mogelijk om een aanvraag voor immateriële schade in te dienen. De reden daarvoor is dat we zo de verruimingsmaatregelen sneller kunnen doorvoeren. Omdat het volledig doorvoeren van de verruimingsmaatregelen meer tijd kost, zal het ook nog iets langer duren voordat het weer mogelijk is voor nieuwe aanvragers om een aanvraag in te dienen. In december geven we daarover meer duidelijkheid.

Immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren

Op 23 oktober zijn we ook gestart met de immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Inmiddels zijn er al circa 10.000 aanvragen binnengekomen. In december worden de eerste vergoedingen uitgekeerd.

Ouders die half december een brief van ons ontvangen dat het doorvoeren van de verruimingsmaatregelen voor hen nog wat langer duurt en een aanvullende vergoeding verwachten, raden we aan om nog even te wachten met een aanvraag voor hun kind(eren). Een verandering in de vergoeding van (één van) de ouders heeft immers invloed op de vergoeding van het kind.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over de verruimingen. Op deze pagina leest u meer over de regeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Als u vragen heeft over dit bericht of uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met ons serviceloket.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan. 

Meer informatie

 • Wanneer kan ik een aanvraag doen voor mijn kind(eren)?

  Voor een klein deel van de dossiers (circa 15 procent) hebben we tot uiterlijk eind maart 2024 de tijd nodig om te bekijken wie er recht heeft op een (aanvullende) vergoeding. Iedereen die tot deze laatste groep behoort, krijgt daarover een brief van ons.

  Ouders die deze brief van ons ontvangen, raden we aan om nog even te wachten met een aanvraag voor hun kind(eren). Een verandering in de vergoeding voor de ouders heeft immers invloed op de hoogte van de vergoeding van het kind.

  Heeft u geen brief ontvangen? En heeft u ook geen bericht gekregen over een (aanvullende) vergoeding? Dan kunt u nu een aanvraag indienen voor uw kind(eren).

 • Wanneer zijn de verruimingsmaatregelen volledig doorgevoerd?

  Op dit moment hebben we meer dan 85% van de ruim 70.000 dossiers opnieuw bekeken. Naar aanleiding hiervan hebben al ruim 17.000 aanvragers bericht gekregen over een aanvullende vergoeding.

  Voor de overige circa 15% van de dossiers geldt dat we nog wat meer tijd nodig hebben om te bekijken wie er recht heeft op een (aanvullende) vergoeding. Iedereen die tot deze laatste groep behoort, krijgt daarover een brief van ons.

  We gaan ervan uit iedereen uit deze laatste groep die recht heeft op een (aanvullende) vergoeding uiterlijk eind maart 2024 te hebben geïnformeerd. Vanzelfsprekend doen we ons uiterste best om dit eerder af te ronden. Zodra we klaar zijn, berichten we daarover op onze website.

 • Hoe weet ik of ik recht heb op een aanvullende vergoeding?

  Iedereen die recht heeft op een aanvullende vergoeding, krijgt daarover bericht van ons. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

  Inmiddels hebben we meer dan 85% van de ruim 70.000 dossiers opnieuw bekeken. Voor de overige circa 15% van de dossiers geldt dat we nog wat meer tijd nodig hebben om te bekijken wie er recht heeft op een (aanvullende) vergoeding. Iedereen die tot deze laatste groep behoort, krijgt daarover een brief van ons. De Groningers die dat bericht niet van ons hebben ontvangen, kunnen ervan uitgaan dat de verruimde regels voor immateriële schade voor hen geen gevolgen hebben.

 • Heb ik recht op een aanvullende vergoeding?

  Aan de hand van de volgende vragen kunt u zelf inschatten of u recht heeft op een aanvullende vergoeding:

  Heeft u te maken gehad met sloop/nieuwbouw of met versterkingsmaatregelen vanwege onveiligheid van uw woning, maar nog niet de maximale vergoeding van € 5.000 gekregen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een aanvullende vergoeding.

  Zijn er binnen uw huishouden verschillende vergoedingen voor immateriële schade uitgekeerd (bijvoorbeeld € 1.500 voor meerderjarige inwonende kinderen en € 3.000 voor de ouders)? Dan hebben degenen met de laagste vergoeding waarschijnlijk recht op een aanvullende vergoeding. Er worden wel voorwaarden gesteld aan een huishouden.

  Voor meer info en Q&A's over de verruiming ga naar Immateriele Schade Herstel

 • Ik heb geen bericht ontvangen, wat betekent dit?

  Als u geen brief heeft ontvangen met het mededeling dat we meer tijd nodig hebben om de laatste 15% van de dossiers te bekijken, en ook geen bericht heeft gekregen over een (aanvullende) vergoeding, dan kunt u ervan uitgaan dat de verruimde regels voor immateriële schade voor u geen gevolgen hebben.