Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

13 juni 2023

1.149 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

669.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 1.149 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 1.230 afgehandeld. Afgelopen week is circa 3 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is circa 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 508 miljoen euro voor waardedaling en 82 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade 384 besluiten genomen. Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 574 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 134 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 429 schademeldingen afgehandeld, waarvan 233 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week toegenomen met 145 schademeldingen.

Aanhouden besluit

Vanwege de voorgenomen kabinetsmaatregelen om de schadeafhandeling te verbeteren, biedt het IMG aanvragers die in de besluitfase zitten de mogelijkheid om hun besluit aan te houden. Sinds het begin van deze tijdelijke maatregel zijn 3.614 dossiers aangehouden (maatwerk 1.820, VES 237 en bezwaar 1.557). Bij 2.450 dossiers staat de optie voor het aanhouden van besluit open. Via een belactie worden enkele duizenden schadeaanvragers gevraagd of ze gebruik willen maken van deze optie of dat ze de procedure voortzetten. 

Lees verder:

Belronde voor aanhouden schadebesluit gestart
Tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 182 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 201.955 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 34.787 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 181.187 meldingen afgehandeld, waarvan 32.865 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.448 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 486 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 641 afgehandeld. Tot nu toe hebben 70.141 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 66.789 besluiten genomen, waarvan 37.034 aanvragen zijn toegewezen.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 89 aanvragen binnen en zijn 160 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 116.558 aanvragen ontvangen en 116.070 afgehandeld.

52.168 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,1 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,1, afgelopen week was dat een 7,1. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 4,7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat 8,8. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,0 en afgelopen week was dat 4,4.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 449 schade-opnames gedaan en zijn 483 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 228 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 17 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.376 (+10) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 162.470 besluiten genomen waarmee 181.187 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.909 besluiten betreffen een afwijzing (11 procent). Afgelopen week werden 44 aanvragen afgewezen 11,5 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.398 bezwaren ontvangen en zijn er 5.428 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.370 bezwaren ontvangen en zijn er 6.129 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 6.518 bezwaren ontvangen en zijn er 2.701 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 9,8 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.