Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

30 mei 2023

Belronde voor aanhouden schadebesluit gestart

746.jpg

Enkele duizenden Groningers en Drenten van wie de aanvraag voor schadevergoeding of bezwaarprocedure op korte termijn een besluit kan verwachten, kunnen vanaf 30 mei een telefoontje verwachten van het IMG. Ze worden gebeld met de vraag of ze hun schademelding willen aanhouden of dat het IMG de procedure kan afronden met een besluit. Om te voorkomen dat aanvragers straks benadeeld worden biedt het IMG deze keuzemogelijkheid, zolang er nog geen duidelijkheid is over de invoering van de kabinetsplannen.

Volgens bestuursvoorzitter Henk Korvinus twijfelt een deel van de aanvragers momenteel over het starten of voortzetten van een schadeprocedure. ‘Sommige aanvragen zitten al dicht tegen afronding aan en mensen verwachten soms elk moment een besluit. Niet iedereen volgt het nieuws of onze website. Daarom willen we deze mensen zo snel mogelijk bereiken.’ Korvinus benadrukt dat voor aanvragers die dat willen gewoon een besluit genomen wordt.

In geval van een maatwerktraject biedt het IMG hen na ontvangst van het adviesrapport de keuze nog geen besluit te krijgen over de aanvraag. In geval van een traject voor de vaste vergoeding gebeurt dat voorafgaand aan het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. In de bezwaarprocedure gebeurt dit in elke mogelijke fase waarin de procedure zich bevindt.

Verstoring zo klein mogelijk

Om de verstoring van de lopende schadeafhandeling zo klein mogelijk te maken, blijft het IMG onverkort doorgaan met schadeopnames en het laten opleveren van adviesrapporten door externe deskundigen. ‘We roepen mensen op vooral mee te blijven werken aan de schadeopnames. Welke aanpak er in de toekomst ook komt, de schadeopnames en adviesrapporten bieden waardevolle inzichten die geen nadeel vormen voor individuele aanvragers’, aldus Korvinus.

Voordeel aanhouden besluit

Voor aanvragers heeft het aanhouden van een besluit als voordeel dat ze op een later moment mogelijk meteen in aanmerking komen voor eventuele gunstiger voorwaarden in de schadeafhandeling. De vergoeding van schades die nu nog moet worden afgewezen, is in de toekomst wellicht wél mogelijk als de bevoegdheden van het IMG worden verruimd. Dit geldt ook voor de vaste vergoeding, waarvoor later mogelijk ook hogere bedragen gaan gelden al dan niet in combinatie met gunstiger voorwaarden.

Besluit aanhouden niet nodig

Aanvragers die binnen de huidige wet- en regelgeving goed geholpen kunnen worden, hoeven het besluit op hun aanvraag niet aan te houden. Bijvoorbeeld als van alle schades het causaal verband 100 procent is vastgesteld en met de huidige regels dus een volledige vergoeding wordt ontvangen. Zij kunnen kiezen om door te gaan, zodat het IMG gewoon een besluit neemt en zij met de toegekende vergoeding het schadeherstel snel kunnen uitvoeren. Aanvragers die hulp nodig hebben bij het bepalen van hun keus, kunnen worden bijgestaan door hun zaakbegeleider.

Zo snel mogelijk duidelijkheid

Nadeel van het aanhouden van een besluit betekent vertraging in de afhandeling van de schadevergoeding. Zonder besluit kan er bovendien geen vergoeding worden uitgekeerd. Korvinus kan op dit moment niet voorspellen hoe snel een procedure na aanhouden van het besluit weer hervat kan worden. ‘Dat kan mogelijk maanden duren, afhankelijk van onder andere het debat in de Tweede Kamer en vervolgens eventuele aanpassing van wet- en regelgeving. Maar wat mij betreft nemen we weer besluiten zodra de koers en kaders duidelijk zijn. Er is mij er veel aan gelegen om aanvragers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven’.

Meer informatie