Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

6 juni 2023

1.130 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

614.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 1.130 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 1.103 afgehandeld. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is circa 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 508 miljoen euro voor waardedaling en 81 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade 324 besluiten genomen. Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 488 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 189 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 407 schademeldingen afgehandeld, waarvan 177 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week toegenomen met 81 schademeldingen.

Aanhouden besluit

Vanwege de voorgenomen kabinetsmaatregelen om de schadeafhandeling te verbeteren, biedt het IMG aanvragers die in de besluitfase zitten de mogelijkheid om hun besluit aan te houden. Sinds het begin van deze tijdelijke maatregel zijn 2.252 dossiers aangehouden (maatwerk 1.156, VES 70 en bezwaar 1.026). Bij 2.584 dossiers staat de optie voor het aanhouden van besluit open. Het IMG is onlangs een belactie gestart om enkele duizenden schadeaanvragers te vragen of ze gebruik willen maken van deze optie of dat ze de procedure voortzetten. 

Lees verder:

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 182 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 201.381 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 34.464 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 180.758 meldingen afgehandeld, waarvan 32.632 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.442 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 562 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 579 afgehandeld. Tot nu toe hebben 69.652 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 66.148 besluiten genomen, waarvan 36.738 aanvragen zijn toegewezen.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 80 aanvragen binnen en zijn 117 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 116.469 aanvragen ontvangen en 115.910 afgehandeld.

52.016 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,1 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,1, afgelopen week was dat een 6,6. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat 8,8. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,0 en afgelopen week was dat 5,7.

De waarderingscijfers voor de vaste vergoeding ontbreken omdat aanvragers van wie de aanvraag in de besluitfase zit, de keuze krijgen om het besluit uit te stellen tot de kabinetsplannen van kracht zijn. Hierdoor zijn er afgelopen week geen waarderingscijfers gegeven.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 333 schade-opnames gedaan en zijn 316 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 228 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 19 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.366 (-37) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 162.086 besluiten genomen waarmee 180.758 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.865 besluiten betreffen een afwijzing (11 procent). Afgelopen week werden 37 aanvragen afgewezen 11,4 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.373 bezwaren ontvangen en zijn er 5.411 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.366 bezwaren ontvangen en zijn er 6.127 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 6.460 bezwaren ontvangen en zijn er 2.603 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 9,8 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.