Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

4 april 2023

3.500 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

671.jpg

De afgelopen twee weken hebben we in totaal 3.500 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 3.565 meldingen afgehandeld. De afgelopen twee weken is circa 6 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,64 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,064 miljard euro voor fysieke schade, 504 miljoen euro voor waardedaling en 74 miljoen euro voor immateriƫle schade).

Door een technische storing hebben we vorige week geen cijfers kunnen publiceren. De aantallen in dit bericht hebben betrekking op de afgelopen twee weken. Om die reden vallen de kerngegevens over de schadeafhandeling deze week hoger uit dan in het wekelijkse overzicht op de site.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 1.516 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 563 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 1.019 schademeldingen afgehandeld, waarvan 539 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week toegenomen met 497 schademeldingen.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,064 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 176 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 195.997 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 32.776 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 177.014 meldingen afgehandeld, waarvan 31.410 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.409 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 1.608 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 1.830 afgehandeld. Tot nu toe hebben 64.236 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 59.200 besluiten genomen, waarvan 33.448 aanvragen zijn toegewezen.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november 2021 vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen en Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 376 aanvragen binnen en zijn 716 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 115.557 aanvragen ontvangen en 114.123 afgehandeld.

49.478 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,4 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 4,6. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 6,5. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat eveneens een 8,3. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,1 en afgelopen week was dat 6,2.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 873 schade-opnames gedaan en zijn 106 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 205 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 40 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.334 (-22) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 159.107 besluiten genomen waarmee 177.014 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.386 besluiten betreffen een afwijzing (10,9 procent). Afgelopen week werden 128 aanvragen afgewezen 14,6 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.089 bezwaren ontvangen en zijn er 5.168 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.298 bezwaren ontvangen en zijn er 6.096 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 6.223 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 2.124 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.