Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 februari 2023

1.812 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1.812 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 4.705 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 10 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,62 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,05 miljard euro voor fysieke schade, 498 miljoen euro voor waardedaling en 68 miljoen euro voor immateriƫle schade).

668.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 627 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 236 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 748 schademeldingen afgehandeld, waarvan 441 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week afgenomen met 121 schademeldingen.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,05 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 168 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 190.917 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 30.869 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 172.493 meldingen afgehandeld, waarvan 29.388 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.358 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als je voor de afhandeling van bevingsschade hebt gekozen voor de vaste vergoeding, kan je opnieuw schade aanvragen als op jouw adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt. 

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 835 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 1.521 afgehandeld. Tot nu toe hebben 58.167 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 52.293 besluiten genomen, waarvan 30.308 aanvragen zijn toegewezen.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november 2021 vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen en Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 350 aanvragen binnen en zijn 2.436 aanvragen afgehandeld. Sinds het nieuwe jaar is er een hogere instroom van aanvragen voor waardedaling. Dat komt door de aanpassing van de regeling waardoor het voor een groep aanvragers voor het eerst mogelijk is om vergoeding voor waardedaling aan te vragen. In totaal hebben we nu 114.167 aanvragen ontvangen en 111.167 afgehandeld.

47.220 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,2 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 6,6. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,3. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,1 en afgelopen week was dat 5,2.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 354 schade-opnames gedaan en zijn 224 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 215 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 42 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.411 (-15) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 155.205 besluiten genomen waarmee 172.493 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 16.582 besluiten betreffen een afwijzing (10,7 procent). Afgelopen week werden 92 aanvragen afgewezen, 14,2 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.844 bezwaren ontvangen en zijn er 4.901 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.158 bezwaren ontvangen en zijn er 6.064 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 5.480 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 1.632 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.