Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 december 2022

2.101 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

250.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 2.101 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 2.458 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 5 miljoen euro uitgekeerd aan schadevergoeding. In totaal is 1,58 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,04 miljard euro voor fysieke schade, 490 miljoen euro voor waardedaling en 52 miljoen euro voor immateriële schade).

Door een technische storing waren de cijfers voor waardedaling en immateriële schade een dag later gereed, hierdoor kunnen de aantallen hoger uitvallen dan normaal.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 526 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 360 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 722 schademeldingen afgehandeld, waarvan 425 vaste vergoeding.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,04 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 153 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 184.930 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 28.289 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 165.393 meldingen afgehandeld, waarvan 25.727 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.234 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.  

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als je voor de afhandeling van bevingsschade hebt gekozen voor de vaste vergoeding, kan je opnieuw schade aanvragen als op jouw adres een nieuwe beving een trillingssnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt. 

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1.345 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 1.632 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben wij 49.528 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 38.649 besluiten genomen, waarbij 23.054 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november 2021 vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen en Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 230 aanvragen binnen en zijn er 73 afgehandeld. In totaal hebben we nu 108.179 aanvragen ontvangen en 107.111 afgehandeld.

43.259 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,3 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 5,8. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2 en afgelopen week was dat 4,9.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 196 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 287 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 242 schade-opnames gedaan en zijn 224 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 204 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 43 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.458 (-10) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 149.103 besluiten genomen waarmee 165.393 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 15.595 besluiten betreffen een afwijzing (10,4 procent). Afgelopen week werden 274 aanvragen afgewezen, 42,7 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.657 bezwaren ontvangen en zijn er 4.635 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.084 (-4) bezwaren ontvangen en zijn er 6.003 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 3.842 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 1.042 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 9,9 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.