Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

8 november 2022

1.932 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

176.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 1.932 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 2.455 meldingen  afgehandeld. Afgelopen week is circa 5 miljoen euro uitgekeerd aan schadevergoeding. In totaal is 1,547 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,016 miljard euro voor fysieke schade, 488 miljoen euro voor waardedaling en 43 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 838 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 389 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1.227 schademeldingen afgehandeld, waarvan 420 vaste vergoeding.

Meer dan een miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,016 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 144 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 180.990 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 25.956 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 160.538 meldingen afgehandeld, waarvan 23.683 vaste vergoeding.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als je voor de afhandeling van bevingsschade hebt gekozen voor de vaste vergoeding, kan je opnieuw schade aanvragen als op jouw adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Wil je na een beving weten of op jouw adres een trillingssnelheid van 5 mm/s heeft plaatsgevonden? Bel dan met ons serviceloket. Onze collega’s staan van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 17.30 uur voor u klaar om u te helpen. U kunt ze bereiken op 0800 4444 111.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1.051 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 1.152 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben wij 41.217 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 31.480 besluiten genomen, waarbij 19.256 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 43 aanvragen binnen en zijn er 26 afgehandeld. In totaal hebben we nu 107.096 aanvragen ontvangen en 106.698 afgehandeld.

41.545 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,4 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 6. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 8, de afgelopen week was dat een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,3. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2 en afgelopen week was dat 5,1.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 389 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 287 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 340 schade-opnames gedaan en zijn 360 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 196 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 45 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.496 (-19) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 144.908 besluiten genomen waarmee 160.538 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 14.424 besluiten betreffen een afwijzing (10 procent). Afgelopen week werden 218 aanvragen afgewezen, 19,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 107.096 aanvragen ingediend voor de waardedalingsregeling door 90.158 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 106.698 aanvragen afgehandeld, waarvan 26.557 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.452 bezwaren ontvangen en zijn er 4.480 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.065 bezwaren ontvangen en zijn er 5.989 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 3.177 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 685 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.