Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

4 oktober 2022

3534 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 3534 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 3355 meldingen  afgehandeld. Afgelopen week is circa 8 miljoen euro uitgekeerd aan schadevergoeding. In totaal is 1,518 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (995 miljoen voor fysieke schade, 487 miljoen euro voor waardedaling en 36 miljoen euro voor immateriële schade).

540.jpg

Doordat de cijfers over immateriële schadevergoeding vorige week ontbraken, kunnen de weektotalen deze week hoger zijn dan normaal. Daarnaast is door de bevingen bij Uithuizen van 24 september het aantal schademeldingen voor fysieke schades hoger dan normaal.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding 

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 1204 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen. 492 hiervan zijn aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 995 schademeldingen afgehandeld, waarvan 478 vaste vergoeding.

In totaal zijn er 175.319 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 23.857 vaste vergoedingen en zijn er 155.483 afgehandeld, waarvan 21.561 vaste vergoeding. In totaal hebben 995 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade, waarvan 135 miljoen euro vaste vergoeding.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 2258 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 2279 afgehandeld. In totaal hebben wij 34.307 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 25.140 besluiten genomen, waarbij 15.667 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta  en Het Hogeland. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 72 aanvragen binnen en zijn er 81 afgehandeld. In totaal hebben we nu 106.778 aanvragen ontvangen en 106.354 afgehandeld.

39.681 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,4 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 6,8 De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 8 , de afgelopen week was dat een 7,6. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3, afgelopen week was dat een 8,5. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2, afgelopen week was dat een 4,9.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 209 schademeldingen toegenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 259 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 445 schade-opnames gedaan en zijn 294 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 191 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 48 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.528 (+104) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 140.259 besluiten genomen waarmee 155.483 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 13.516 besluiten betreffen een afwijzing (9,6 procent). Afgelopen week werden 125 aanvragen afgewezen, 13,6 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.778 aanvragen ingediend voor de waardedalingsregeling door 89.936 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 106.354 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.430 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.309 bezwaren ontvangen en zijn er 4.326 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.044 bezwaren ontvangen en zijn er 5.934 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 2.850 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 425 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 11,3 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.