Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

18 oktober 2022

3.529 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 3.529 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 2.501 meldingen  afgehandeld. Afgelopen week is circa 6 miljoen euro uitgekeerd aan schadevergoeding. In totaal is 1,528 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1 miljard euro voor fysieke schade, 488 miljoen euro voor waardedaling en 39 miljoen euro voor immateriële schade).

779.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding 

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 1.498 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 442 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 655 schademeldingen afgehandeld, waarvan 516 vaste vergoeding. 

De afgelopen drie weken zien wij een toename van het aantal schademeldingen. Dat is onder meer het effect van de reeks bevingen bij Uithuizen, Wirdum en Garrelsweer. In heel 2022 heeft het IMG gemiddeld 896 schademeldingen per week ontvangen, de afgelopen drie weken was dat gemiddeld 1.319.

Meer dan een miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) meer dan 1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 139 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 178.071 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 24.693 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 157.203 meldingen afgehandeld, waarvan 22.415 vaste vergoeding. 

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1.976 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 1.782 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben wij 37.370 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 28.007 besluiten genomen, waarbij 17.279 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta  en Het Hogeland. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier. 

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 55 aanvragen binnen en zijn er 64 afgehandeld. In totaal hebben we nu 106.916 aanvragen ontvangen en 106.525 afgehandeld.

40.404 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,4 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 6,6. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 8, de afgelopen week was dat een 7,4. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,8. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2 en afgelopen week was dat 5,2.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 843 schademeldingen toegenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 429 schade-opnames gedaan en zijn 408 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 179 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 51 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.495 (76) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 141.821 besluiten genomen waarmee 157.203 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 13.768 besluiten betreffen een afwijzing (9,7 procent). Afgelopen week werden 109 aanvragen afgewezen, 18,3 procent van het aantal besluiten in die week. 

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.916 aanvragen ingediend voor de waardedalingsregeling door 90.039 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 106.525 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.478 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Door een technische storing zijn er geen bezwaarcijfers bekend voor fysieke schade.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.055 bezwaren ontvangen en zijn er 5.959 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 2.810 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 514 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.