Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

11 oktober 2022

2.424 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2.424 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 2.257 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro uitgekeerd aan schadevergoeding. In totaal is 1,522 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (998 miljoen voor fysieke schade, 487 miljoen euro voor waardedaling en 37 miljoen euro voor immateriële schade).

671.jpg

De schademeldingen naar aanleiding van de bevingen bij Wirdum en Garrelsweer van afgelopen zaterdag 8 oktober zijn in deze cijfers verwerkt tot en met maandag 10 oktober.

[Update 11 oktober 11:30 uur]

Bevingen Wirdum en Garrelsweer 8 oktober 2022

Tot op heden zijn er 949 schademeldingen binnengekomen, waarvan 607 uit het effectgebied van deze twee bevingen. Er zijn 21 meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS). 20 daarvan zijn inmiddels beoordeeld en 1 melding wordt vandaag beoordeeld. Bij 3 meldingen is overgegaan tot het nemen van veiligheidsmaatregelen.

Van de 949 schademeldingen is door 225 schademelders gekozen voor afhandeling via een vaste vergoeding (VES). 724 schademelders hebben gekozen voor maatwerk.  

Gemiddeld kwamen er in de afgelopen vijf weken dagelijks circa 47 schademeldingen binnen uit het effectgebied van de bevingen Wirdum/Garrelsweer.

Extra meldpunt voor schade

Mensen met schade kunnen tot en met donderdag 13 oktober tussen 12.00 en 15.00 uur terecht bij het Dorpshuis in Wirdum voor hun schademelding.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 1.254 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen. 442 hiervan zijn aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1.065 schademeldingen afgehandeld, waarvan 516 vaste vergoeding.

In totaal zijn er 176.573 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 24.299 vaste vergoedingen en zijn er 156.548 afgehandeld, waarvan 22.077 vaste vergoeding. In totaal hebben we 998 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade, waarvan 136 miljoen euro vaste vergoeding.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1.087 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 1.085 afgehandeld. In totaal hebben wij 35.394 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 26.225 besluiten genomen, waarbij 16.293 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en Het Hogeland. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 83 aanvragen binnen en zijn er 107 afgehandeld. In totaal hebben we nu 106.861 aanvragen ontvangen en 106.461 afgehandeld.

40.102 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,4 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 6. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 8, de afgelopen week was dat een 7,6. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,5. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2 en afgelopen week was dat 4,7.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 189 schademeldingen toegenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 245 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 445 schade-opnames gedaan en zijn 403 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 177 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 51 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.419 (-109) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 141.224 besluiten genomen waarmee 156.548 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 13.659 besluiten betreffen een afwijzing (9,7 procent). Afgelopen week werden 143 aanvragen afgewezen, 14,8 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.861 aanvragen ingediend voor de waardedalingsregeling door 89.999 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 106.461 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.455 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.353 bezwaren ontvangen en zijn er 4.360 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.053 bezwaren ontvangen en zijn er 5.938 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 2.691 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 477 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,3 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.