Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

6 september 2022

2457 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2457 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 1343 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 5 miljoen euro uitgekeerd aan schadevergoeding. In totaal is 1,46 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (978 miljoen voor fysieke schade, 486 miljoen euro voor waardedaling en 31 miljoen euro voor immateriële schade).

658.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 711 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen. 386 hiervan zijn aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 462 schademeldingen afgehandeld, waarvan 122 vaste vergoeding.

In totaal zijn er 171.502 meldingen gedaan voor fysieke schade (22.015 vaste vergoeding) en zijn 151.996 meldingen afgehandeld (20.120 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 978 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (128 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1675 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 807 afgehandeld. In totaal hebben wij 30.011 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 21.145 besluiten genomen, waarbij 13.308 keer schadevergoeding is toegekend.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en Het Hogeland. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 71 aanvragen binnen en zijn er 74 afgehandeld.

38.393 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,5 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dat een 5,8. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dat een 7,6. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. Afgelopen week was dat een 8,4. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,7. Afgelopen week was dat een 8.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 249 schademeldingen toegenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 231 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 408 schade-opnames gedaan en zijn 286 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 236 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 44 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.390 (+15) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 137.265 besluiten genomen waarmee 151.996 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 13.139 Besluiten betreffen een afwijzing (9,6 procent). Afgelopen week werden 51 aanvragen afgewezen, 12,4 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.541 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 89.773 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 106.036 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.312 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.130 bezwaren ontvangen en zijn er 4.196 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.025 bezwaren ontvangen. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. In totaal zijn 5.923 bezwaren afgehandeld.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 2.142 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 296 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.