Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

30 augustus 2022

753 meldingen voor fysieke schade en waardedaling

De afgelopen week hebben we in totaal 753 meldingen ontvangen voor fysieke schade en waardedaling. Vanwege een technische storing zijn de cijfers van immateriële schade niet beschikbaar. We hebben 764 meldingen (exclusief immateriële schade) afgehandeld. Exclusief immateriële schade is een totaalbedrag van 1,46 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (975 miljoen voor fysieke schade, 485 miljoen euro voor waardedaling).

52.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding 

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 688 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen. 257 hiervan zijn aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 680 schademeldingen afgehandeld, waarvan 283 vaste vergoeding. 

In totaal zijn er 170.791 meldingen gedaan voor fysieke schade (21.629 vaste vergoeding) en zijn 151.534 meldingen afgehandeld (19.257 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 975 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (127,3 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en die daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

Door een technische storing zijn de cijfers voor immateriële schade deze week niet beschikbaar. Volgende week worden deze cijfers alsnog verwerkt. 

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en vanaf deze week een deel van de gemeente Hoogeland. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 65 aanvragen binnen en zijn er 84 afgehandeld. 

38.244 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dat een 5,5. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dat een 8,2. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. Afgelopen week was dat een 8,8. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,7. Afgelopen week was dat een 3,5 (slechts 2 beoordelingen).

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 8 schademeldingen toegenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 273 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 255 schade-opnames gedaan en zijn 263 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 229 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 44 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.375 (+22) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 136.853 besluiten genomen waarmee 151.534 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 13.088 Besluiten betreffen een afwijzing (9,6 procent). Afgelopen week werden 81 aanvragen afgewezen, 14,6 procent van het aantal besluiten in die week. 

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.470 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 89.723 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 105.962 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.288 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.083 bezwaren ontvangen en zijn er 4.155 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.017 (+9) bezwaren ontvangen. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. In totaal zijn 5.920 bezwaren afgehandeld.