Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

9 augustus 2022

1824 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1824 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1219 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,478 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (966 miljoen voor fysieke schade, 483 miljoen euro voor waardedaling en 29 miljoen euro voor immateriƫle schade).

651.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 562 schademeldingen bij ons binnengekomen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), waarvan 287 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade. Er zijn 842 schademeldingen afgehandeld, waarvan 451 voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 168.876 meldingen gedaan voor fysieke schade (20.748 vaste vergoeding) en zijn 149.350 meldingen afgehandeld (19.136 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 966 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (circa 123 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1199 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 331 afgehandeld. In totaal hebben wij 25.099 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 19.509 besluiten genomen, waarbij 12.428 keer schadevergoeding is toegekend.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en vanaf deze week een deel van de gemeente Hoogeland. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 63 aanvragen binnen en zijn er 190 afgehandeld.

37.610 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,5 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dat een 6,1. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dat een 7,7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,2. Afgelopen week was dat een 9. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,7. Afgelopen week was dat een 6,2.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 280 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 245 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 160 schade-opnames gedaan en zijn 340 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 182 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 50 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1316 (+16) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 134.986 besluiten genomen waarmee 149.350 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 12.833 Besluiten betreffen een afwijzing (9,5 procent). Afgelopen week werden 99 aanvragen afgewezen, 13,7 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.286 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 89.587 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 105.580 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.183 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7000 bezwaren ontvangen en zijn er 4053 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 5973 (+7) bezwaren ontvangen. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. In totaal zijn 5900 bezwaren afgehandeld.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 1696 (+142) bezwaren ontvangen, waarvan 179 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 8,6 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.