Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

28 juli 2022

Resultaten nader onderzoek indirecte effecten diepe bodemdaling

In de twaalf gebieden waar diepe bodemdaling indirect mogelijk tot schade kan leiden, zijn 30 gebouwen gedetailleerd onderzocht. Daarbij is gebleken dat bij 2 van de 30 gebouwen de verandering van de grondwaterstand (als gevolg van de bodemdaling) een bijdrage heeft geleverd aan de schade aan het gebouw. Bij alle andere gebouwen bleek de diepe bodemdaling geen schade veroorzaakt te hebben.

132.jpg

Gedetailleerd onderzoek

Uit onderzoek van Deltares naar de indirecte effecten van diepe bodemdaling is gebleken dat in 12 gebieden schade door bodemdaling niet uitgesloten kan worden. Dit omdat in deze deelgebieden de diepe bodemdaling gezorgd heeft voor een verandering van de grondwaterstand van meer dan 2 centimeter. Hier leest u daar meer over. 

De eerste 30 van de 110 gebouwen in deze gebieden waarvan de bewoners voor een maatwerkoplossing hebben gekozen zijn gedetailleerd onderzocht. Daarbij is de schade beoordeeld in samenhang met de funderingswijze, de bodemopbouw en de grondwaterstand. Deze onderzoeken hebben uitgewezen dat bij 2 van de 30 gebouwen de grondwaterstandsverandering als gevolg van de diepe bodemdaling een bijdrage heeft geleverd aan de schade. 

Opnieuw keuze tussen vaste vergoeding en maatwerk

Nu de resultaten van de 30 onderzochte gebouwen bekend zijn, krijgen de aanvragers in deze gebieden, voor wie dit de eerste schademelding was, opnieuw de mogelijkheid aangeboden om voor een vaste vergoeding van 5.000 euro te kiezen of voor afhandeling via een maatwerkprocedure. Zij krijgen deze mogelijkheid opnieuw omdat zij aanvankelijk een niet voldoende geïnformeerde keuze konden maken (de resultaten van de onderzochte gebouwen waren immers nog niet beschikbaar). Inmiddels is bijna iedereen hierover telefonisch en via een brief geïnformeerd.

Adrestool 

Mensen die willen weten of zij in een van de 12 gebieden wonen waar mogelijk indirecte effecten van diepe bodemdaling optreden kunnen daarvoor de adrestool gebruiken.