Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

26 juli 2022

2124 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2124 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 2252 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 8 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 1,468 miljard euro uitgekeerd aan schadevergoeding (959 miljoen euro voor fysieke schade, 481 miljoen euro voor waardedaling en 28 miljoen euro immateriƫle schade).

171.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 799 schademeldingen bij ons binnengekomen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), waarvan 310 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade. Er zijn 655 schademeldingen afgehandeld, waarvan 210 voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 167.730 meldingen gedaan voor fysieke schade (20.151 vaste vergoeding) en zijn 147.498 meldingen afgehandeld (18.216 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 959 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (circa 119 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1247 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 1355 afgehandeld. In totaal hebben wij 22.340 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 18.653 besluiten genomen, waarbij 11.925 keer schadevergoeding is toegekend.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en vanaf deze week een deel van de gemeente Hoogeland. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 78 aanvragen binnen en zijn er 242 afgehandeld.

Zo’n 36.912 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,5 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dat een 6,8. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dat een 8,1. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,2. Afgelopen week was dat een 8,7. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2. Afgelopen week was dat een 5,6.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 144 schademeldingen toegenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 259 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 322 schade-opnames gedaan en zijn 299 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 157 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 54 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1289 (+8) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 133.500 besluiten genomen waarmee 147.498 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 12.665 besluiten betreffen een afwijzing (9,5 procent). Afgelopen week werden 78 aanvragen afgewezen, 9,8 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.153 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 89.482 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 105.215 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.124 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 6895 bezwaren ontvangen en zijn er 3984 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 5959 (+6) bezwaren ontvangen. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. In totaal zijn 5878 bezwaren afgehandeld.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 1307 (+84 bezwaren ontvangen, waarvan 142 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 7 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.