Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

8 juni 2022

2704 meldingen voor fysieke schade waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2704 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1672 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 7 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 1,414 miljard euro uitgekeerd aan schadevergoeding (933 miljoen euro voor fysieke schade, 471 miljoen euro voor waardedaling en 10 miljoen euro immateriƫle schade).

778.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 837 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarvan 489 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade. Er zijn 1170 schademeldingen afgehandeld, waarvan 512 voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 162.638 meldingen gedaan voor fysieke schade (17.718 vaste vergoeding), zijn er 141.769 meldingen afgehandeld (15.734 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 933 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (circa 106 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1400 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 453 afgehandeld. In totaal hebben wij 11.222 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 4260 besluiten genomen, waarbij 3517 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en vanaf deze week een deel van de gemeente Hoogeland. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 476 aanvragen binnen en zijn er 49 afgehandeld. 32.962 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,6 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dat een 6,2. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 7,9. Afgelopen week was dat een 6. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,2. Afgelopen week was dat een 6,8. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 6,2. Afgelopen week was dat een 5,9.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 333 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 266 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft.

De afgelopen maanden is de verwachte doorlooptijd gestegen doordat we momenteel veel oude dossiers afhandelen. Waaronder aanvragen die tijdelijk op pauze hebben gestaan, zaken die voor de vaste vergoeding in aanmerking kwamen en voormalige langlopende dossiers. Deze dossiers hebben nu effect op de berekening waarmee de verwachte doorlooptijd wordt bepaald. De verwachting is dat de door verwachte doorlooptijd de komende tijd nog hoog blijft en daarna zal teruglopen. 

De afgelopen week zijn 354 schade-opnames gedaan en zijn 339 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 141 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 57 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1075 (+50) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 128.350 besluiten genomen waarmee 141.769 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 11.964 besluiten betreffen een afwijzing (9,3 procent). Afgelopen week werden 141 aanvragen afgewezen, 13,2 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 104.950 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 88.522 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 103.345 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.888 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 5917 (-4) bezwaren ontvangen. Het totaalaantal is gedaald doordat een aantal bezwaren is ingetrokken. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. In totaal zijn 5826 bezwaren afgehandeld.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 266 bezwaren ontvangen, waarvan 46 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 6,2 (+0,3) procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.