Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

30 maart 2022

2.520 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2.520 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1.066 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 36 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

66.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week* zijn 898 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarbij 301 keer is gekozen voor de vaste vergoeding. Er zijn 950 schademeldingen afgehandeld, waarvan 187 aanvragen voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 153.845 meldingen gedaan voor fysieke schade. In 12.856 van de gevallen is gekozen voor de vaste vergoeding eerste schade. In totaal is voor fysieke schade 880 miljoen euro uitgekeerd, waarvan zo’n 44,5 miljoen euro voor de vaste vergoeding onder de nieuwe aanvragen sinds 1 november 2021 (toen we met de vaste vergoeding zijn gestart).

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 6.501 aanvragen toegekend voor de vaste vergoeding. Dat komt neer op een bedrag van 32,5 miljoen euro.

Oplossing voor kleine schades

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben.

Meldingen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 206 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 9 afgehandeld. In totaal hebben wij 4.304 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de pilot die wij in juni 2021 waren gestart. Tot nu toe zijn er 526 besluiten genomen voor deze aanvragen, waarbij 498 keer schadevergoeding is toegekend.De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier.

Meldingen waardedaling

Voor de Waardedalingsregeling kwamen 1.416 aanvragen binnen, 107 zijn er afgehandeld.

Rapportcijfers voor besluiten

31.268 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,4. Afgelopen week was dit een 5,2. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 6,3. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is een 8,2. Afgelopen week was dit een 7,4.

1,342 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,342 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 36 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 880 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 461 miljoen euro en voor immateriële schade 1,48 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is het aantal openstaande schademeldingen met 52 afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 210 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. De gerealiseerde doorlooptijd voor de vaste vergoeding is drie weken. Voor de maatwerkprocedure is dat 25 weken. De afgelopen week zijn 454 schade-opnames gedaan en zijn 513 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Bij de besluiten via de maatwerkprocedure is het bij 50 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 895 openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 117.745 besluiten genomen waarmee 130.287 meldingen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere meldingen op een adres afgehandeld), 10.574 besluiten betroffen een afwijzing (9 procent). Afgelopen week werden 207 aanvragen afgewezen, 24 procent van het aantal besluiten voor de maatwerkprocedure in die week.

Hoger aantal besluiten

Het aantal besluiten lag de afgelopen week hoger dan normaal. Dat komt doordat circa vijfduizend afgehandelde meldingen voor de vaste vergoeding die voortkomen uit een bestaande maatwerkprocedure vanaf nu worden meegeteld bij het totaal aantal besluiten. Voorheen werd deze groep bestempeld als ‘anderszins afgehandeld’. Het aantal besluiten is door de verschuiving nu hoger, maar het aantal afgehandelde meldingen blijft hetzelfde.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 103.760 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 87.051 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 101.441 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.252 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren op besluiten over fysieke schade niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er afgelopen week 12 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.

*Door computerproblemen is het gisteren niet gelukt de voortgangscijfers op te leveren voor fysieke schade. Voor deze schadesoort hebben we daarom vandaag de rapportage gebaseerd op de voortgang over de afgelopen acht dagen in plaats van de gebruikelijke zeven dagen.