Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

1 maart 2022

1655 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1655 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1100 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 6 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

169.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 840 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarbij 426 keer is gekozen voor de vaste vergoeding. Er zijn 934 schademeldingen afgehandeld, waarvan 290 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade.

In totaal zijn er 150.109 meldingen gedaan voor fysieke schade. In 10.997 van de gevallen is gekozen voor de vaste vergoeding eerste schade. In totaal is voor fysieke schade 827 miljoen euro uitgekeerd, waarvan zo’n 34 miljoen euro voor de vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 6.085 aanvragen goedgekeurd voor de vaste vergoeding. Dat komt neer op een bedrag van 30 miljoen euro en komt bovenop de eerder genoemde bedragen.

Oplossing voor kleine schades

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 773 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 32 afgehandeld. In totaal hebben wij 2800 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 386 besluiten genomen, waarbij 361 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 42 aanvragen binnen, 134 zijn er afgehandeld. 30.514 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,4. Afgelopen week was dit een 7,1. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,5. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. Afgelopen week was dit een 8,1.

1,288 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,288 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 6 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 827 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 460 miljoen euro en voor immateriële schade 1 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 94 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 203 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. De gerealiseerde doorlooptijd voor de vaste vergoeding is drie weken. Voor de maatwerkprocedure is dat 11 weken. De afgelopen week zijn 460 schade-opnames gedaan en zijn 435 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 80 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 69 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 802 (11 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 106.956 besluiten genomen waarmee 125.231 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 9.932 besluiten betroffen een afwijzing (9,3 procent). Afgelopen week werden 103 aanvragen afgewezen, 13,6 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 101.577 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.911 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 101.053 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.120 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er afgelopen week 9 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.