Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

8 maart 2022

1351 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1351 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 1841 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 6 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. 

186.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 879 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarbij 470 keer is gekozen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1670 schademeldingen afgehandeld, waarvan 753 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade.

In totaal zijn er 150.988 meldingen gedaan voor fysieke schade. In 11.467 van de gevallen is gekozen voor de vaste vergoeding eerste schade. In totaal is voor fysieke schade 828 miljoen euro uitgekeerd, waarvan zo’n 38 miljoen euro voor de vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 6.234 aanvragen goedgekeurd voor de vaste vergoeding. Dat komt neer op een bedrag van 31 miljoen euro en komt bovenop de eerder genoemde bedragen.

Oplossing voor kleine schades

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 423 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 55 afgehandeld. In totaal hebben wij 3223 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 441 besluiten genomen, waarbij 416 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 49 aanvragen binnen, 91 zijn er afgehandeld. 30.823 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,4. Afgelopen week was dit een 6,7. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,2. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. Afgelopen week was dit een 8,1. 

1,294 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,294 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 6 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 833 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 460 miljoen euro en voor immateriële schade 1,3 miljoen euro.

Aantal openstaande schademeldingen afgenomen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 791 schademeldingen afgenomen. In de afgelopen drie maanden is het aantal openstaand schademeldingen gedaald van 34.000 naar circa 24.000. Dat is een afname van 29 procent. Dit is vooral het gevolg van de vaste vergoeding, waardoor relatief kleine schades snel afgehandeld kunnen worden. Dit geldt voor zowel oude dossiers die de keuze kregen alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen als nieuwe schademeldingen.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 217 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. De gerealiseerde doorlooptijd voor de vaste vergoeding is vier weken. Voor de maatwerkprocedure is dat veertien weken. De afgelopen week zijn 502 schade-opnames gedaan en zijn 652 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 95 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 63 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 804 (2 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 108.264 besluiten genomen waarmee 126.901 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 10.186 besluiten betroffen een afwijzing (9,4 procent). Afgelopen week werden 254 aanvragen afgewezen, 19,4 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 101.626 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.937 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 101.144 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.151 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er afgelopen week 10 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.