Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

15 februari 2022

1329 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1329 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1952 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 8 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

540.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 901 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarbij 447 keer is gekozen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1741 schademeldingen afgehandeld, waarvan 646 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade.

In totaal zijn er 148.385 meldingen gedaan voor fysieke schade. In 10.127 van de gevallen is gekozen voor de vaste vergoeding eerste schade. In totaal is voor fysieke schade 814 miljoen euro uitgekeerd, waarvan zo’n 57 miljoen euro voor de vaste vergoeding.

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 368 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 45 afgehandeld. In totaal hebben wij 2006 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 354 besluiten genomen, waarbij 334 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 60 aanvragen binnen, 166 zijn er afgehandeld. 29.814 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,5. Afgelopen week was dit een 6,9. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 4,4. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. Afgelopen week was dit een 7,9. 

1,273 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,273 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 8 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 814 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 459 miljoen euro en voor immateriële schade 940 duizend euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 840 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 196 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. De gerealiseerde doorlooptijd voor de vaste vergoeding is drie weken. Voor de maatwerkprocedure is dat 19 weken. De afgelopen week zijn 465 schade-opnames gedaan en zijn 246 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 132 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 56 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 773 (38 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 104.370 besluiten genomen waarmee 122.001 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 9.658 besluiten betroffen een afwijzing (9,3 procent). Afgelopen week werden 177 aanvragen afgewezen, 12,5 procent van het aantal besluiten in die week. In totaal zijn er voor de maatwerkprocedure 9.658 aanvragen afgewezen, waarvan het in 486 gevallen gaat om een aanvraag voor de vaste vergoeding.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 101.470 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.836 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 100.725 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.972 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er afgelopen week 9 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.