Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

4 januari 2022

757 meldingen voor fysieke schade, 67 aanvragen voor waardedaling

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 757 nieuwe meldingen binnen (scheuren in muren o.a.) waarvan 405 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 749 schademeldingen afgehandeld.

129.jpg

Aanvragen immateriële schade

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november daarvoor een schadevergoeding aanvragen. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier. Sindsdien hebben 322 mensen een aanvraag gedaan, de afgelopen week ontvingen we 24 aanvragen. 

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 67 aanvragen binnen, 67 zijn er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun aanvraag. 

1,224 miljard uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,231 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 3 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 775 miljoen euro toegekend en voor waardedaling 456 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 8 schademeldingen toegenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 203 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 286, het aantal adviesrapporten bedroeg 442.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 138 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 64 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 710 (14 minder dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Vaste vergoeding 

De afgelopen week zijn 757 schademeldingen bij ons binnengekomen. 405 meldingen daarvan betroffen een aanvraag voor de vaste vergoeding. De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 96.870 besluiten genomen waarmee 108.285 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 8.812 besluiten betroffen een afwijzing (9,1 procent). Afgelopen week werden 110 aanvragen afgewezen, 16,7 procent van het aantal besluiten in die week. 

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 100.924 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.354 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 99.836 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.643 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,8, gebaseerd op 26.202 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,5. Afgelopen week was dit een 6,1. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 8,3. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,8. Afgelopen week was dit een 8,6. 

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 55 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 8 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.