Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

8 december 2021

Start vaste vergoeding lopende aanvragen

664.jpg

Het IMG stuurt vanaf vandaag aan circa 11.500 schademelders bericht dat zij definitief kunnen kiezen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro om schade af te handelen. Het gaat om aanvragen die vóór 1 november waren ingediend.

Specifieke groep

Op 17 mei maakte het IMG bekend een vaste vergoeding mogelijk te maken. Op dat moment waren er nog lopende schademeldingen en sindsdien kwamen er wekelijks nieuwe binnen. Voor die schademeldingen op adressen waar nooit eerder schade was afgehandeld, is afgelopen maanden gevraagd of er interesse is in de vaste vergoeding. Indien dat het geval was, werd de afhandeling met medeweten van de aanvragers tijdelijk opgeschort zodat er nu alsnog voor de vaste vergoeding kan worden gekozen.

Ook waren er daardoor schademeldingen waar al wel een schade-opname was gedaan of al een adviesrapport was opgeleverd. Zo gauw duidelijk werd op een adres dat het advies leidde tot een lagere totale schadevergoeding dan 5.000 euro, werd ook die schademelding niet verder afgehandeld om de mogelijkheid voor de vaste vergoeding open te houden.

Overgangsperiode

Komende vier weken kunnen deze aanvragers hun keuze maken. Voor wie twijfelt is het mogelijk om de bedenktijd te verlengen als dat wordt gevraagd. Zonder tegenbericht wordt de schademelding na vier weken verder voortgezet via de maatwerkprocedure. Dit kan ook direct al bij het IMG worden aangeven.

Interesse

Van zeker de helft van hen deze groep is bekend dat ze interesse hebben in de vaste vergoeding. Het is hen afgelopen tijd gevraagd bij het inplannen van een schade-opname of op het moment dat een zienswijze op het adviesrapport werd ingediend. Vrijwel iedereen is al eerder bericht dat er actief voor maatwerk gekozen kan worden, bijna niemand deed dat. Waar dat wel het geval is, kan er vanzelfsprekend niet nu alsnog een keuze voor de vaste vergoeding worden gemaakt.

Voorwaarden

Voor schademeldingen die al voor 1 november waren binnengekomen, gelden verder dezelfde voorwaarden als voor mensen die sinds 1 november voor het eerst schade melden. Zo moet er niet eerder op het adres schade zijn afgehandeld en bovendien moet de woning of het pand op naam van een natuurlijk persoon staan (dus geen bedrijf of stichting). Wie kiest voor een vaste vergoeding kan niet zomaar opnieuw schade melden. Er moet dan sprake zijn van een nieuwe bodembeweging zoals een beving die tot nieuwe schade kan leiden. Kijk hier voor alle voorwaarden.

Relatief kleine schades

De vaste vergoeding is vooral bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Sinds de start op 1 november werd bij de 8.551 nieuwe schademeldingen 4.772 keer voor afhandeling via de vaste vergoeding gekozen. Er wordt het vaakst voor de vaste vergoeding gekozen op adressen in de randen van het effectgebied van de bevingen als gevolg van gaswinning in het Groningenveld. Er zijn nu 1.253 aanvragen via die weg afgehandeld voor ruim 6,2 miljoen euro schadevergoeding.

Vragen en informatie

De invoering van de vaste vergoeding voor lopende aanvragen van vóór 1 november heeft meer voeten in de aarde omdat de schademeldingen in allerlei stadia van afhandeling zijn. We kunnen ons voorstellen dat er vanwege deze verschillende situaties meer vragen over zijn. We geven er hier meer toelichting over.