Lopende eerste aanvraag en vaste vergoeding

Heeft u een eerste aanvraag lopen die mogelijk in aanmerking komt voor de vaste vergoeding? En heeft u nog geen keuze gemaakt? In de periode van 8 december 2021 tot 5 januari 2022 kon u een keuze maken voor de vaste vergoeding. Deze termijn is inmiddels verstreken. Wij bieden u de gelegenheid om alsnog een keuze te maken. U ontvangt hierover nog een bericht.

Geen keuze gemaakt?

Heeft u een lopende eerste aanvraag en heeft u voor 5 januari 2022 geen keuze voor de vaste vergoeding doorgegeven? U ziet deze keuzemogelijkheid dan niet meer staan in Mijn dossier.

We bieden u de komende weken alsnog de gelegenheid om ons definitief te laten weten of u wel of niet kiest voor de vaste vergoeding. U ontvangt hierover nog nader bericht. Als u niet voor de vaste vergoeding kiest dan handelen we uw aanvraag af via de maatwerkprocedure.

Uitstel aangevraagd?

Heeft u uitstel aangevraagd en wilt u nog kiezen voor de vaste vergoeding? Dan ziet u de keuze voor de vaste vergoeding nog wel staan in Mijn dossier. U kunt voor de vaste vergoeding kiezen binnen de door u aangevraagde verlengingstermijn.

De vaste vergoeding voor lopende eerste aanvragen

De vaste vergoeding is een onderdeel van de regeling voor fysieke schade en werken. Lees de informatie op Vaste vergoeding.

De vaste vergoeding voor een lopende eerste aanvraag in een paar stappen

  • U doet uw aanvraag ook namens uw mede-eigenaren. Zij moeten hier toestemming voor geven. Dit doen ze door met hun eigen DigiD in te loggen in Mijn dossier. Het kan enkele dagen duren voordat de mogelijkheid om toestemming te geven zichtbaar is.
  • Heeft u al een adviesrapport ontvangen? Of er is al een opname van de schade geweest? Dan is er al aangetoond dat u schade heeft. U hoeft dit dan niet meer te doen.
    Heeft u nog geen opname gehad of nog geen adviesrapport ontvangen? Dan moet u aantonen dat u schade heeft. Dat gebeurt op basis van foto’s of een nulmeting. Welke van deze opties voor u geldt, ziet u tijdens de aanvraag. De foto’s maakt u zelf en u voegt ze toe in Mijn dossier. Bij een nulmeting komen we langs om foto’s van de schade te maken. 
  • We controleren of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.
  • Als uw aanvraag compleet is, doen we u een definitief aanbod voor de vaste vergoeding.
  • U geeft in Mijn dossier door of u het aanbod accepteert.
  • Gaat u akkoord met dit definitieve aanbod? Dan krijgt u het besluit en keren wij de vergoeding van 5.000 euro uit.

Kiezen voor de maatwerkprocedure

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om verder te gaan in de maatwerkprocedure. Anders dan bij de vaste vergoeding bekijken we dan welk bedrag nodig is om de schade te herstellen. Dit bedrag kan hoger of lager zijn dan de vaste vergoeding. U krijgt een adviesrapport. Wij nemen op basis van dat rapport een besluit. Meer over de maatwerkprocedure vindt u op Schade aan gebouwen en objecten.