Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

29 november 2021

[UPDATE] Zorgen om misleiding door machtiging kopiewebsite

645.jpg

Ruim 50 Groningers hebben, na gewaarschuwd te zijn door het Instituut Mijnbouwschade Groningen, alsnog afgezien van het doen van een schademelding via een website die geld vraagt voor de schadeafhandeling. De betreffende gedupeerden dachten ten onrechte met het IMG te maken te hebben.

Het IMG maakte zich zorgen over misleiding via een website waar tegen betaling begeleiding bij een aanvraag voor een vaste vergoeding van 5.000 euro wordt geregeld. Deze schadevergoeding kan echter eenvoudig via het IMG worden aangevraagd en is dan kosteloos.

De zorgen om misleiding bleken niet onterecht. Het IMG heeft een groot aantal betrokkenen inmiddels zelf kunnen spreken en driekwart gaf aan, naar nu blijkt, ten onrechte de indruk te hebben gekregen al een aanvraag te hebben gedaan via het IMG en ook niet te beseffen dat ze er bij de betreffende website voor moesten betalen. Ze dienen nu de aanvraag alsnog zelf in bij het IMG.

IMG aanvraag eenvoudig en snel

De aanvraagprocedure bij het IMG is eenvoudig en snel. De vaste vergoeding bestaat sinds 1 november dit jaar. Inmiddels hebben 5.200 mensen ervoor gekozen en verreweg de meerderheid doet een aanvraag gewoon direct bij het IMG. Uit een eerste enquête onder ruim 200 aanvragers blijkt dat zij uitermate tevreden zijn over die procedure: gemiddeld krijgt die een 8,9. Er zijn nu ruim 2.350 schademeldingen via deze weg afgehandeld.

Voor zover nu bekend zijn er 102 aanvragen via een website gelopen die geld vraagt voor de afhandeling. Van de mensen die we spraken geven er 55 aan per direct te willen stoppen via die website. Een klein aantal mensen geeft aan (17) welbewust door te willen via de betreffende website. Nu ze al een aanvraag hebben gedaan, willen ze verder niet nog meer gedoe ervan. Het staat hen vrij deze keuze te maken. Het belangrijkste is dat we als IMG nu zeker weten dat ze hun keuze maken op basis van de goede informatie.

Opeisen deel vergoeding

Een van de websites waar dit soort diensten wordt aangeboden, heeft bij het IMG excuses gemaakt en aanpassingen gedaan. Zo wordt iedere websitebezoeker nu expliciet gewaarschuwd dat het geen website van het IMG betreft, dat bij het IMG een aanvraag kosteloos is voor de aanvrager en als er wel via de betreffende website een aanvraag wordt gedaan dat dan een deel van de vergoeding wordt opgeëist.

We noemen de namen van deze websites niet hier om verdere verwarring te voorkomen. Ook willen we geen reclame voor ze maken. Naast de websites die zich met name richten op aanvragen voor de vaste vergoeding van 5.000 euro, zijn er naar aanleiding van het nieuwsbericht nog meer signalen binnengekomen over andere aanbieders die op basis van het zogenoemde ‘no cure no pay’ zich aanbieden als schadeafhandelaar.

Welbewust

Het is al langer bekend dat er bedrijven zijn die een verdienste zien in de begeleiding bij de schadeafhandeling. Zoals we in het eerdere nieuwsbericht al aangaven, is dat op zichzelf niet verboden. We roepen vooral op welbewust een keuze te maken. Zo biedt het IMG zelf kosteloos begeleiding en geven aanvragers ons voor alle procedures gemiddeld een 7,8. Lees hier onze tips: waar op te letten bij het verstrekken van een machtiging aan een bedrijf.

***

[bericht van 17 november 2021:]

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) maakt zich zorgen over misleiding door een website-aanbieder bij de aanvraag van een vaste vergoeding. Groningers lijken er een aanvraag te doen bij het IMG, maar dat is niet het geval. Ze moeten naderhand dan 302,50 euro betalen voor iets wat bij het IMG gratis is.

Vaste vergoeding is al eenvoudig

Sinds 1 november is het bij het IMG mogelijk een schademelding af te handelen op basis van een vaste vergoeding van €5.000. De regeling en de procedure zijn daarbij zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Inmiddels hebben in drie weken tijd bijna 4.000 Groningers die vergoeding zelf, rechtstreeks bij ons aangevraagd.

Er is nu een ‘kopiewebsite’ opgedoken waar ook een aanvraag voor deze vergoeding kan worden gedaan. De betreffende ‘kopiewebsite’ laat op geen enkele manier weten dat het ook rechtstreeks bij het IMG kan en gratis. Door de teksten en door de domeinnaam wordt gesuggereerd dat het een aanvraag bij een officiële instantie betreft. Het IMG heeft vorige week de website-eigenaar gesommeerd te stoppen, maar die gaat nog door.

“Aanvragen van de vaste vergoeding bij IMG is echt heel eenvoudig. Het is zonde om daar bij een andere partij honderden euro’s voor te moeten betalen”, zegt directeur Hans Houdijk van het IMG.

Kopie van IMG-site

De IMG-website is in ieder geval te herkennen aan het IMG-logo en een aanvraag doen kan bij het IMG rechtstreeks met behulp van DigiD. Wie dat lastig vindt, bieden we daarbij ondersteuning. We noemen de websitenaam hier nu bewust niet om verwarring te voorkomen. De ‘kopiewebsite’ heeft een internetadres dat lijkt op die van het IMG.

Alleen wie het privacy statement op de betreffende website bekijkt, dat alleen via een link in het aanmeldformulier te vinden is, ziet aan wie er daadwerkelijk een machtiging wordt versterkt en moet worden betaald. Wie doorgaat bij de betreffende website, geeft de eigenaar toestemming om een schademelding over te nemen via een machtiging en waarbij dan later 302,50 euro (250 euro plus BTW) in rekening wordt gebracht.

Verrassingen achteraf

Bij het aanvragen van een vaste vergoeding bij het IMG gelden specifieke voorwaarden. Gedurende de procedure en niet alleen bij de aanvraag, worden aanvragers daarop gewezen door het IMG, om verrassingen achteraf te voorkomen. Het is onduidelijk in hoeverre de ‘kopiewebsite’ dat ook zal doen.

Aanvullend op de sommatie om te stoppen, onderzoekt het IMG mogelijkheden om het de website-eigenaar technisch onmogelijk te maken aanvragen in te dienen. Gedupeerden die hun machtiging willen intrekken, zal het IMG daarbij helpen. Onduidelijk is hoeveel mensen wel al een machtiging hebben ingediend. Ze hoeven het IMG daar niet vooraf over te informeren. Bel over het intrekken van de machtiging met ons Serviceloket op 0800-4444111.

Machtiging in algemeen mogelijk

Het IMG maakt het al vanaf de start mogelijk andere mensen en bedrijven te machtigen om een schademelding te doen. Als iemand bijvoorbeeld ziek is of om andere redenen niet in staat een procedure te doorlopen, kan het heel handig zijn dat een familielid of goede vriend de zaken vrijwillig behartigt. Hetzelfde geldt voor vastgoedeigenaren die hun bezit professioneel laten beheren.

Sindsdien zijn er ook bedrijven en zelfstandig adviseurs die zich aanbieden als intermediair en daarin een businessmodel zien. Het IMG krijgt hiervan soms flyers en website-adressen doorgestuurd. Sommige daarvan zijn, naast de hierboven beschreven 'kopiewebsite' eveneens verontrustend. Zo wordt er ook op basis van ‘no cure no pay’ een ‘mijnbouwcheck’ aangeboden. Voor een percentage van de schadevergoeding, wordt dan de schadeafhandeling overgenomen. Voor de helderheid: ook een maatwerkprocedure is bij het IMG kosteloos, evenals het maken van bezwaar tegen een besluit. Het IMG stelt een zaakbegeleider beschikbaar en vergoedt de advisering van een onafhankelijke deskundige.

Er zijn bij het IMG 956 bedrijven en personen bekend die in 2021 gezamenlijk ruim 3.900 schademeldingen deden als gemachtigde van anderen, 11 procent van alle schademeldingen dit jaar. Er zijn van die 965 een klein aantal, 46 bedrijven, zoals vastgoedbeheerders en schadebureaus, en individuele personen, die meer dan 5 aanvragen via machtigingen voor anderen hebben gedaan dit jaar. Deze groep heeft gezamenlijk bijna 3.000 schademeldingen gedaan. Er is daarmee ook een zeer groot aantal, ruim 900 mensen, die eenmalig als gemachtigde een aanvraag deden, vermoedelijk voor een vriend, buurman of familielid.

Checklist bij betaalde intermediair

Wie gebruik wil maken van een betaalde intermediair zou volgens het IMG de volgende onderwerpen kunnen laten meewegen:

  • Is er sprake van een ‘mijnbouwcheck’ of ‘quick scan’? Het suggereert dat het nodig is dat een schadebureau inschat of er vergoeding wordt toegekend. Een dergelijke check voegt volgens ons niets toe. Het IMG zet waar nodig altijd zelf een onafhankelijke deskundige in die adviseert over de schadeoorzaak en schadeomvang.
  • Een percentage van de schadevergoeding suggereert dat er ‘meer geld uitgesleept kan worden’ als een intermediair betrokken is. Het IMG besluit over een vergoeding ongeacht wie de aanvraag doet.
  • Zijn de kosten duidelijk? Soms wordt gesuggereerd dat de kosten voor de intermediair verhaald kunnen worden. Het IMG vergoedt geen begeleiding bij een aanvraag, omdat er al een zaakbegeleider wordt aangeboden en ook bij het Serviceloket en steunpunten hulp voor het doen van aanvragen wordt geboden.