Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 oktober 2021

Start keuze vaste vergoeding op 1 november

195.jpg

Het wordt voor nieuwe schademelders vanaf 1 november mogelijk een keuze vast te leggen voor een vaste vergoeding voor afhandeling van de mijnbouwschade. Voor reeds ingediende aanvragen die op dit moment nog in behandeling zijn is dat vanaf 8 december mogelijk.

De vaste vergoeding van 5.000 euro vormt een alternatief voor een maatwerkprocedure. Wie kiest voor een vaste vergoeding krijgt geen deskundige over de vloer en er is ook geen adviesrapport met beoordeling van de schade nodig. Het is bedoeld voor eenvoudige, kleine schades. Het biedt naar schatting voor circa 100.000 adressen een oplossing. Het gaat dan om meldingen op die adressen waar nog niet eerder een schademelding heeft plaatsgevonden.

Planning

De start op 1 november is daarmee later dan gepland. Er is meer tijd nodig voor de voorbereiding dan verwacht. De aanpassing van de digitale aanvraagprocedure vraagt meer voorbereiding. Vooral voor reeds ingediende aanvragen, die al in verschillende fases van de procedure zaten toen de mogelijkheid voor een vaste vergoeding werd aangekondigd. Daarbij komt dat begin september is besloten om voor woningen in gebieden met indirecte effecten van diepe bodemdaling ook een vaste vergoeding mogelijk te maken. Dat moet eveneens worden ingeregeld. De start voor deze specifieke groep schademelders wordt later nog bepaald.

Animo voor de keuze

Ondertussen lijkt zich steeds duidelijker animo voor de vaste vergoeding af te tekenen. Bij circa 7.500 reeds ingediende aanvragen, is de maatwerkprocedure tijdelijk stilgelegd omdat de schademelder aangeeft mogelijk alsnog een vaste vergoeding te willen kiezen of omdat de vaste vergoeding hoger is dan het bedrag dat de aanvrager anders zou ontvangen. Ook hebben ruim 6.000 mensen inmiddels interesse getoond via deze website en daarom nog geen schademelding ingediend. Zij ontvangen vandaag of morgen een bericht over de voortgang.

Met een keuze voor een vaste vergoeding wil het IMG een grote groep potentiële schademelders de mogelijkheid bieden snel en eenvoudig hun schade af te handelen. De belangrijkste vraag die zij zich dan moeten stellen is of de geboden vergoeding voor hen afdoende is om de schade te kunnen herstellen. Een voorwaarde is dat het gaat om adressen waar nooit eerder schade is afgehandeld.

Maatwerk of vaste vergoeding?

Met name in de randen van effectgebieden van bevingen is het goed om te beseffen dat de kans op een vergoeding bij een maatwerkprocedure kleiner is geworden sinds 17 mei van dit jaar. De wijze waarop schade wordt beoordeeld is sindsdien veranderd. Ook ligt de gemiddelde schadevergoeding via de maatwerkprocedure onder het bedrag dat met een vaste vergoeding wordt geboden.

Een keuze voor de maatwerkprocedure leidt gemiddeld dus vaker tot geen of een lagere vergoeding dan via een keuze voor de vaste vergoeding van 5.000 euro. Het is niet mogelijk om alsnog voor een vaste vergoeding te kiezen nadat de maatwerkprocedure al is doorlopen.

Een adres ligt in de randen van het effectgebied van bevingen als de trillingssnelheid als gevolg van die bevingen lager is dan 5 mm/s (1 procent overschrijdingskans). Voor relatief jonge gebouwen (van ná 1940) is dat 8,5 mm/s. Via een trillingstool op deze website kan worden nagegaan of een dergelijke trillingssnelheid zich al eens heeft voorgedaan op een adres.

Na een keuze voor de vaste vergoeding kan er niet zomaar opnieuw schadevergoeding worden aangevraagd. Dat kan alleen als er sprake is van een nieuwe beving die opnieuw tot schade zou kunnen leiden. Hiervoor is een grenswaarde gesteld van een trillingssnelheid van 5 mm/s (1 procent overschrijdingskans).