Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

16 september 2021

Bekijk nu zelf trillingssnelheid door bevingen

137.jpg

Het is vanaf vandaag mogelijk om zelf te checken wat de trillingen op elk willekeurig adres zijn geweest als gevolg van een beving door gaswinning in het Groningenveld. Het IMG heeft de zogenoemde trillingstool online beschikbaar gesteld.

Uiterste geval

Het online hulpmiddel berekent op basis van alle bevingen die sinds de start van de gaswinning zijn voorgekomen in het Groningenveld wat de trillingsnelheid op een adres is geweest. De trillingssnelheid wordt weergegeven in millimeters per seconde. De tool toont de trillingssnelheid die zich in het uiterste geval op dat adres voordeed, met daarbij de beving en het effectgebied van die beving.

Belangrijk bij beoordeling

De kracht van bevingen wordt uitgedrukt met de schaal van Richter. Maar als een beving in bijvoorbeeld Huizinge plaatsvindt, zegt de schaal van Richter niet tot welke trillingen dat leidde op een specifiek adres in Groningen bijvoorbeeld. Het IMG beoordeelt schade voor een individuele aanvrager en daarmee op adresniveau. In de beoordeling wordt daarom gebruikgemaakt van de trillingssnelheid.

De berekening daarvan doen we op basis van een wetenschappelijk methode (Bommer e.a. 2019). Het panel van deskundigen dat in januari 2019 heeft geadviseerd over de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden adviseerde daarbij deze methode te hanteren.

Kans kleiner bij de rand

De trillingstool toont niet alleen de berekende trillingssnelheid, maar ook de afstand van het betreffende adres tot het epicentrum van die beving en de rand van het effectgebied. In het epicentrum van het gebied zijn vaak hoge trillingssnelheden opgetreden, in het uiterste geval tot circa 100 mm/s (berekend met 1% overschrijdingskans). Dit is bijvoorbeeld in de omgeving van Huizinge en Zeerijp. De kans dat er aan een gebouw of werk in dit gebied een of meerdere schades zijn ontstaan is dan vrijwel 100%. Voor de rand van het gebied worden trillingssnelheden berekend van circa 2 mm/s (met 1% overschrijdingskans). De kans op schade aan een gebouw of werk is dan circa 0,01%.

Beschikbaar stellen

Het IMG is steeds meer gaan rekenen met de trillingssnelheid bij de beoordeling van schade. Het IMG vindt het daarom belangrijk dat iedereen daar nu toegang toe heeft. Los hiervan krijgt iedereen in of bij het adviesrapport de trillingssnelheden vermeld als de deskundige die zich in zijn beoordeling heeft gebruikt.

Meer informatie

De trillingssnelheid speelt een rol bij de maatwerkprocedure en bij de keuze voor een vaste vergoeding van fysieke schade. Om te beginnen wordt daarmee bepaald of een adres is gelegen binnen het effectgebied van bevingen door gaswinning in het Groningen.

  • Bij de maatwerkprocedure kunnen diverse grenswaarden voor trillingssnelheden van toepassing zijn. Lees er hier meer over
  • Bij de vaste vergoeding bepaalt de trillingssnelheid onder meer of het mogelijk is opnieuw een schadevergoeding aan te vragen. Lees er hier meer over