Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

1 juli 2021

Extra hulp voor ondernemers bij steunpunt Appingedam

599.jpg

Speciaal voor ondernemers komen er spreekuren op de steunpunten van het IMG, te beginnen in Appingedam. Ze kunnen er direct in gesprek met een jurist van het IMG. Aanleiding vormt de start van een waardedalingsregeling voor verkochte bedrijfspanden die vanaf vandaag, 1 juli, ingaat voor ondernemers in Loppersum en Appingedam.

Eerste ondernemersspreekuur

Het eerste spreekuur vindt op maandag 5 juli plaats van 09.00 uur tot 12.00 uur op het steunpunt van het IMG in Appingedam, waarna dit wekelijks wordt herhaald. Het steunpunt is gevestigd in het ASWA-gebouw aan de Burgemeester Klauckelaan 16. Het is bedoeld voor ondernemers uit Loppersum en Appingedam en het is niet nodig om een afspraak te maken. Er is op die uren niet alleen een jurist, maar ook een zaakbegeleider aanwezig.

Maatwerk

In Appingedam en Loppersum is het vanaf vandaag mogelijk vergoeding aan te vragen voor waardedaling van verkochte bedrijfspanden. Anders dan bij woningen is er geen methode om schade door waardedaling te bepalen op basis van een adres en postcode. Voor elk object afzonderlijk is er voor toekenning van een vergoeding een maatwerk beoordeling nodig van een onafhankelijke taxateur. Mede vanwege dit maatwerk, moet de ondernemer meer informatie aanleveren dan bijvoorbeeld bij de Waardedalingsregeling voor woningen doorgaans het geval is.

Gefaseerde start

Omdat het bepalen van schade door waardedaling complexer is dan voor woningen en er meer documenten nodig zijn voor een beoordeling, hopen we met een speciaal spreekuur te voorzien in een toelichting voor ondernemers die hierover vragen hebben. De invoering van de regeling is ook nieuw voor ons. Het is afwachten hoeveel aanvragen er komen en wat de beoordelingen gaan uitwijzen. De regeling wordt daarom gefaseerd ingevoerd. Afhankelijk van de behoefte en de praktische haalbaarheid, komen er bij de uitbreiding naar nieuwe gemeenten ook meer ondernemersspreekuren op steunpunten.

Verdere uitwerking

Via de spreekuren willen we leren van de reacties van ondernemers die een aanvraag overwegen of al hebben gedaan. De reacties en suggesties gebruiken we bij de verdere uitwerking van de regeling. We willen daarbij onder meer weten of voldoende duidelijk is wat de regeling inhoudt en wat daarvan valt te verwachten voor de ondernemer. Een vergelijking met de Waardedalingsregeling voor woningen wordt namelijk snel gemaakt. Maar een belangrijke voorwaarde voor bedrijfspanden is, anders dan bij woningen, dat vergoeding van waardedaling vooralsnog alleen mogelijk is voor verkochte panden.

Lees hier meer over de regeling voor waardedaling voor bedrijfspanden