Vergoeding voor waardedaling bedrijfspanden

Vanaf 1 juli 2021 kan een aanvraag ingediend worden voor verkochte bedrijfspanden en andere verkochte panden zonder woonbestemming in de voormalige gemeenten Loppersum en Appingedam.

Heeft u een pand waar zowel gewoond als gewerkt wordt? Dan kunt u voor het woongedeelte een aanvraag doen.

Waardedaling bedrijfspanden

Verkochte panden, eerst Loppersum en Appingedam

Heeft u uw pand zonder woonbestemming verkocht? En staat het pand in de voormalige gemeenten Loppersum en Appingedam? Dan kunt u vanaf 1 juli 2021 een aanvraag doen. Informatie over de manier waarop u een vergoeding kunt aanvragen, volgt zo snel mogelijk.
Daarnaast onderzoeken we of en hoe er een regeling voor alle bedrijfspanden en bedrijven aan huis kan komen. Dat kost tijd, naar verwachting duurt het onderzoek tot eind 2022.

Hoe wordt de waardedaling bepaald?
Er komt een onafhankelijke taxateur langs om het pand te bekijken. De taxateur onderzoekt daarnaast alle feiten en omstandigheden die nodig zijn om te bepalen of er sprake is van waardedaling en er wordt berekend hoeveel dat dan is.

Verkochte panden in andere gemeenten
Afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen die binnenkomen en hoe snel we die kunnen afhandelen, wordt bekeken hoe en wanneer de regeling verder wordt opengesteld voor andere gemeenten.

Panden die niet zijn verkocht
Heeft u een bedrijfspand dat (nog) niet verkocht is? Voor deze panden zonder woonbestemming kan geen vergoeding worden aangevraagd  Op dit moment wordt onderzocht of er sprake is van waardedaling, en zo ja, of er net als bij woningen een manier bestaat om een rekenmodel te gebruiken. om de hoogte van de waardedaling te bepalen.
Dit onderzoek naar een regeling voor bedrijfspanden richt zich zowel op verkochte als niet-verkochte panden. Naar verwachting duurt het onderzoek tot eind 2022. Afhankelijk van het advies van de adviescommissie wordt de regeling verder uitgewerkt.

Panden waar zowel gewoond als gewerkt wordt

Heeft u een pand of perceel waar wonen en werken is gecombineerd? Zoals een winkel met een woning erboven of een agrarisch bedrijf? Dan kunt u mogelijk een vergoeding ontvangen voor het woongedeelte. Aanvragen kan in Mijn dossier met het formulier 'Waardedaling'.  
Als u het bedrijfsgedeelte heeft verkocht (in Loppersum en Appingedam) dan kunt u vanaf 1 juli een aanvraag doen voor waardedaling bedrijfspanden.

Andere aanpak dan bij woningen, er is een beoordeling nodig
Om de aanvraag voor het woongedeelte te kunnen afhandelen moeten we beoordelen hoe de verhouding is tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte. Dit doen wij aan de hand van WOZ-taxatierapporten of leveringsaktes.

Bij deze aanpak zijn er drie resultaten mogelijk:

  1. Volledige vergoeding waardedaling: over het hele object wordt vergoeding voor waardedaling toegekend.
  2. Gedeeltelijke vergoeding waardedaling: over het woongedeelte van het object wordt waardedaling toegekend.
  3. Geen waardedaling: er wordt geen vergoeding voor waardedaling toegekend vanuit de huidige regeling waardedaling voor woningen.

Hoe gaat de beoordeling in zijn werk?
We vragen een onafhankelijke taxateur om advies.
De taxateur kijkt onder andere naar de planologische bestemming en het feitelijke gebruik. Om dat te bepalen gebruiken we in ieder geval:

  • het taxatierapport dat bij het bepalen van de WOZ wordt gemaakt of;
  • de akte van levering (als er na 16 augustus 2012 sprake is van verkoop).