Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

7 juni 2021

Online informatiebijeenkomst vernieuwde aanpak

131.jpg

Het IMG organiseert op 22 juni 2021 een online bijeenkomst voor inwoners met vragen over de vernieuwde aanpak voor het afhandelen van schade door mijnbouw.

Informatiebijeenkomst vernieuwde aanpak

Op 17 mei kondigde het IMG een vernieuwde aanpak van de schadeafhandeling aan. Voor circa 200.000 adressen met eenvoudige, relatief kleine schades, komt er de keuze voor een vaste vergoeding van €5.000. Zo kunnen deze schades veel sneller worden afgehandeld en ontstaat er meer capaciteit voor afhandeling van meer complexere dossiers. Tegelijkertijd wordt de beoordelingsmethodiek voor de aanpak met schade-opname en een advies over de schade door een onafhankelijke deskundige geactualiseerd en verfijnd. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals omgaan met diepe bodemdaling, verergering van schade, mestkelders en zettingsschade. Er zijn nog veel vragen over de vernieuwde aanpak. Het IMG organiseert daarom op 22 juni een online bijeenkomst waarin wij vragen van inwoners beantwoorden.

Online bijeenkomsten

De online bijeenkomst is op: 22 juni van 19.30 – 21:00 uur

Toelichting

Tijdens de online bijeenkomst geeft het IMG een korte een toelichting op de besluiten en de gevolgen hiervan en geven wij antwoord op uw vragen. Naast de bijeenkomst op 22 juni is er een aparte bijeenkomst voor gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten, en ambtenaren die voor gemeenten en provincie werken.

Zo meldt u zich aan:

U kunt zich aanmelden voor de online bijeenkomst door een e-mail te sturen naar aanmelden@schadedoormijnbouw.nl. De bijeenkomst is via MS Teams en kan door maximaal 350 mensen gevolgd worden. U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging en een link waarmee u de bijeenkomst kunt volgen.