Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

16 maart 2021

998 keer fysieke schade, 736 keer waardedaling

29.jpg

Afgelopen week kwamen er 998 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 1.361 zijn er afgehandeld. Er kwamen 736 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 1.306 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 8,0 na een besluit over hun aanvraag. 

Ruim 150.000 afgehandeld

Er zijn nu ruim 150.000 aanvragen afgehandeld, voor fysieke schade en waardedaling opgeteld. Daarbij is 886 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 14,3 miljoen euro ten opzichte van vorige week (het totaal was toen 871,7 miljoen euro). Voor fysieke schade is er 538 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 348 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 175 dagen (was vorige week 182). Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. De doorlooptijd wordt mede bepaald door het aantal schade-opnames (1.043 afgelopen week) en opgeleverde adviesrapporten (811 afgelopen week).

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 58 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 155 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 349 openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. Een jaar geleden waren dat er nog ruim 900. Hoe ouder de afgehandelde schademelding, hoe meer dat invloed heeft op de mediaan van de gerealiseerde doorlooptijd.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 65.753 besluiten genomen over 73.967 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 4.831 besluiten betroffen een afwijzing (7 procent). Afgelopen week werden 323 aanvragen afgewezen, 25,5 procent van het aantal besluiten in die week. Het betreft adressen waar eerder een vergoeding vanuit de Stuwmeerregeling is toegekend. Kijk hier voor meer informatie.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 87.840 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 75.934 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 76.906 aanvragen afgehandeld, waarbij 19.219 aanvragen zijn afgewezen (25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 8,0, gebaseerd op ruim 18.900 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,8. Voor de reacties die in maart binnenkwamen is dat tot op heden een 8,1. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Voor de reacties die in maart binnenkwamen is dat tot op heden een 7,9.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 45 bezwaren binnen op besluiten fysieke schade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 3.085 (+67 afgelopen week) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit gaat 4,0 procent in bezwaar. Dit is 0,8 procentpunt lager dan vorige week.