De Stuwmeerregeling is ten einde

Van 3 juli 2019 tot en met 31 december 2019 liep de Stuwmeerregeling. Aanvragers die voor 13 juni 2019 bij ons een aanvraag tot schadevergoeding hadden gedaan, kregen een aanbod uit de Stuwmeerregeling. Zij konden, naast de reguliere procedure, kiezen voor een vaste vergoeding van € 4.000 voor de ontstane fysieke schade en een vaste vergoeding van € 1.000 voor de overige schade.

Aanvragers die voor 1 januari 2019 een aanvraag tot schadevergoeding hadden gedaan bij ons, konden er ook voor kiezen om zelf een aannemer aan het werk te zetten. In dat geval kan men facturen van de aannemer insturen, die wij tot € 10.000 (inclusief btw) vergoeden. Daarnaast krijgt men ook de vaste vergoeding van 1.000 euro voor overige schade.

Aanvragers die een aanbod hebben ontvangen, maar niet voor 1 januari 2020 een keuze hebben doorgegeven, gaan met hun dossier automatisch verder in de reguliere procedure. Als die procedure nog niet is afgerond, neemt het IMG dat over van de TCMG.

Subsidie Waardevermeerdering

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten dat aanvragers die gebruikmaken van de Stuwmeerregeling ook in aanmerking kunnen komen voor de subsidie Waardevermeerdering tot een maximumbedrag van 4.000 euro. Meer daarover leest u op de informatiepagina van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Nieuwe schade

Als u na het gebruikmaken van de Stuwmeerregeling nieuwe schade ontdekt, kunt u deze gewoon bij ons melden. Wij beoordelen dan of nieuwe bodembeweging de schade kan verklaren. Als dat het geval is, plannen wij een schade-opname in. Als dat niet het geval is, dan maken we dit duidelijk in een brief waarin een voornemen tot afwijzing staat. U krijgt vervolgens de gelegenheid een toelichting op uw aanvraag te geven. Het volgende is daarbij van belang:

Bij het Stuwmeerbesluit hoort een nulmeting (of een toentertijd voldoende recente schade-opname). Het Instituut hanteert het uitgangspunt dat alle schade die op de nulmeting staat, met het Stuwmeerbesluit is afgehandeld. Heeft u schade die niet op de nulmeting staat? Dan kunt u dat toelichten. Wij plannen dan een schade-opname in. Mogelijk vermoedt u zelf al dat er geen nieuwe bodembeweging is geweest na het besluit vanuit de Stuwmeerregeling. Geef dan direct bij uw aanvraag in de toelichting aan dat het een schade betreft die niet op de nulmeting staat.

Vragen over nieuwe schade na Stuwmeerregeling