Hoe zit dat nu met die doorlooptijd?

Hoe kan er bij een grote hoeveelheid van ruim 19.000 openstaande schademeldingen toch een gerealiseerde doorlooptijd van minder dan een half jaar zijn voor een gewoon woonhuis? Bovendien, wat is dat eigenlijk, die doorlooptijd? We lichten dat hier toe.

Toen de voorspelbaarheid van de schadeafhandeling nog laag was en de capaciteit van de TCMG sterk schommelde, was het lastig om verwachtingen uit te spreken voor de wachttijd voor Groningers. We noemden daarbij louter de aantallen openstaande schademeldingen en hoe lang die al in behandeling waren. Feit was vooral dat te veel Groningers te lang moesten wachten.

Meer grip, groeiende capaciteit

Inmiddels is dat veranderd voor de grootste groep schademelders. De TCMG krijgt steeds beter grip op de afhandeling van schademeldingen. Het is voorspelbaarder geworden hoe een schademelding de procedure doorloopt en analyses daarover zijn ook verbeterd. Bovendien groeit de maximale capaciteit van het aantal af te handelen schademeldingen per week.

Dat geldt nu eerst vooral voor de zogenoemde reguliere schademeldingen, dus schademeldingen voor een gewoon woonhuis (dus geen monument, bedrijf of agrarisch bedrijf). De ‘reguliere schademeldingen’ beslaan verreweg het grootste deel van alle schademeldingen bij de TCMG.

Naar doorlooptijd

We noemen daarbij nog altijd het totaal aantal openstaande schademeldingen. Ook omdat het nog steeds iets verteld over de gehele omvang van de schadeproblematiek in Groningen. Maar voor een individuele Groninger is het interessanter de doorlooptijd (of anders gezegd: behandeltijd) van een schademelding te weten. Dus de tijd die nodig is voor een nieuwe reguliere schademelding om de procedure te doorlopen. Dat berekenen we en vertellen we nu ook.

Voorzichtig zijn

Het wekken van verkeerde verwachtingen is daarbij een belangrijk onderwerp. We berekenen daarom wat er werkelijk is gerealiseerd (in aantal dagen en in aantal dossiers dat minder dan een half jaar hoefde te wachten tot een besluit). En we berekenen wat bij benadering de verwachte doorlooptijd wordt.

Hoe berekenen we dat?

Schademeldingen doorlopen een aantal belangrijke stappen in de procedure, zoals de analyse van de melding bij binnenkomst, het inplannen en uitvoeren van de schade-opname, het opleveren van het adviesrapport, de eerste toets van het adviesrapport, de eventuele zienswijze, de voorbereiding op een besluit en het besluit.

Duizenden per stap

De huidige ruim 19.000 schademeldingen die in behandeling zijn, zijn daarbij verdeeld over al die stappen. Zo staan er circa 4.000 schademeldingen bij de stap ontvangst en analyse en circa 3.000 bij de stap inplannen schade-opname. Verreweg het grootste deel verkeert bij de stap uitgevoerde schade-opname, opleveren adviesrapport, toetsen adviesrapport en een lopende zienswijzetermijn. Dat zijn er ruim 8.000. De meeste schademelders merkten dus al dat hun schade in behandeling is.

Honderden tegelijk

Een schademelding gaat gemiddeld genomen na enkele weken naar een volgende belangrijke stap. En dat gaat met vele honderden tegelijk. We proberen daarbij zoveel mogelijk volgens fifo te werken (de oudste het eerste). En waar dat niet lukt ondernemen we extra actie. Juist de uitzonderingen op de regel kosten tijd. Gelukkig komt dat steeds minder vaak voor.

Weken en dagen optellen

Al die weken en dagen bij elkaar opgeteld levert een gerealiseerde doorlooptijd op (berekend over de laatste duizend besluiten). En we gebruiken die informatie ook om een verwachte doorlooptijd te berekenen voor een nieuwe schademelding.

Belangrijke indicatoren

Als er bijvoorbeeld veel meer schademeldingen dan verwacht binnenkomen of minder dan verwacht afgehandeld, heeft dat invloed op de verwachte doorlooptijd. Maar ook als er bij een bepaalde stap te veel voorraad ontstaat en de doorstroming stokt, nemen we dat mee in de berekening van de verwachte doorlooptijd.

Knelpunten

Er liggen momenteel relatief veel adviesrapporten te wachten op een eerste toets bij de TCMG en er zijn relatief veel dossiers die voorbereid moeten worden op een besluit. Zo komen we nu bij benadering op de huidige verwachte doorlooptijd van 192 dagen voor een nieuwe schademelding.

Voorwaarden kortere doorlooptijd

Als het lukt die knelpunten op te lossen, daalt de verwachte doorlooptijd. Voorwaarde is daarbij wel dat we de huidige instroom van nieuwe schademeldingen minimaal blijven evenaren met de gemiddelde aantal afgehandelde schademeldingen. Voor een nieuwe schademelding en voor een schademelding die al verder in de procedure zit, zal dan de kans groeien dat er minder dan 192 dagen nodig zijn tot een besluit.