Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

25 november 2020

Geen terugvordering bij adressen sloop en nieuwbouw

291.jpg

De vergoedingen voor waardedaling die ten onrechte zijn toegekend bij 88 adressen waar sloop en nieuwbouw plaatsvindt of -vond, worden niet teruggevorderd. Dit heeft het IMG besloten, mede naar aanleiding van een verzoek daartoe van de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Circa twee miljoen euro

Het IMG heeft op 88 adressen (waarvoor circa 130 aanvragen waren ingediend) afgelopen oktober vergoedingen voor waardedaling toegekend terwijl dat niet had gemoeten. Op deze adressen is sprake van huizen waar vanuit de versterkingsoperatie sloop en nieuwbouw is of wordt uitgevoerd. Omdat het nieuwe pand veel meer waard is dan het gesloopte, is er geen sprake van waardedaling, maar eerder van waardevermeerdering. In zulke gevallen bestaat er daarom geen aanspraak op een vergoeding wegens waardedaling.

De vergissing van het IMG ontstond doordat de gegevens die over de versterkingsoperatie werden verstrekt, achteraf niet volledig bleken te zijn. Het gaat in totaal om circa twee miljoen euro.

Nu duidelijkheid

De op handen zijnde terugvordering zorgde voor onzekerheid en frustratie bij woningeigenaren. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft te kennen gegeven terugvordering voor deze specifieke groep aanvragers ongewenst te vinden en de kosten hiervan te zullen dragen.

Het IMG heeft besloten in lijn met de wens van de minister. Er zal in deze gevallen dus niet tot terugvordering overgegaan worden. Dit biedt duidelijkheid voor de betrokkenen. Zij mogen daarmee vertrouwen op de inhoud van het besluit dat op hun aanvraag is genomen.

Procedure al aangepast

Nadat de problemen aan het licht kwamen, is de procedure voor de aanvragen van vergoeding van waardedaling aangepast. Zo wordt nu aan iedere aanvrager expliciet gevraagd of er sprake is van sloop en nieuwbouw op het adres waarvoor vergoeding van waardedaling wordt aangevraagd.