Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Aanpak 1.935 cvw-dossiers van start

De Commissie start een apart traject voor schademeldingen die bij het CVW zijn gedaan en waar ook al een deskundige is geweest. Het gaat om 1.935 dossiers, waarvan we het gros voor het einde van dit jaar verwachten te hebben afgehandeld. Daarmee komt er voor een grote groep een einde aan een periode van lang wachten.

 

9.jpg

Bij onze start op 19 maart 2018 namen wij 13.472 aanvragen voor schadevergoeding over van het Centrum Veilig Wonen. Bij circa 1.935 van deze dossiers had het CVW al een schade-opname laten doen door een deskundige. Als zo’n dossier compleet is en de bewoner ermee instemt, hoeven we mogelijk geen nieuwe deskundige te sturen. Dat scheelt tijd en moeite en betekent dat we ook eerder aan andere dossiers kunnen beginnen. Deze week gaan de eerste vijftig adviesrapporten naar bewoners.

Schademelder

Hoewel er bij deze dossiers meestal geen deskundige meer op het adres hoeft langs te komen, wijst de Commissie de bewoner wel een deskundige toe die op basis van de ruwe data en het oude schaderapport advies uitbrengt. Net als in de gewone procedure leggen we de naam van deze deskundige echter eerst aan de bewoner voor, zodat die ons met een zienswijze om toewijzing van een andere deskundige kan vragen.

Verder verloopt de procedure eveneens net als bij een reguliere aanvraag voor schadevergoeding. Zo hanteren we het zogenoemde bewijsvermoeden. Het bewijsvermoeden houdt in dat de Commissie er in beginsel van uit gaat dat fysieke schade aan een gebouw die naar haar aard veroorzaakt zou kunnen zijn door bodembeweging in het Groningenveld een gevolg is van de mijnbouwactiviteiten.En we berekenen de schade volgens het calculatiemodel dat we ook bij alle andere aanvragen voor schadevergoeding toepassen.

Bij nieuwe schademeldingen

De dossiers verschillen wel van elkaar. Zo is er bij ongeveer 300 van deze gevallen in de tussentijd ook een nieuwe schademelding gedaan bij ons. In die gevallen komt er alsnog een deskundige langs om de nieuwe schade op te nemen. Zo mogelijk kan  de deskundige deze nieuwe informatie samenbrengen met het oude dossier en handelt de Commissie de schade als één geheel af.

We  hebben ons ten doel gesteld om 1.500 van de 1.935 dossiers voor het einde van dit jaar te hebben weggewerkt. In januari 2019 hopen we ook de andere aanvragen tot schadevergoeding  te hebben afgehandeld.