Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

26 april 2018

Zaakbegeleiders leggen eerste contacten

236.jpg

Namens de Commissie leggen de zaakbegeleiders in deze periode de eerste contacten met de mensen die schade hebben gemeld. Ze zijn op stap sinds de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen haar voorlopige werkwijze heeft vastgesteld. Hoewel de Commissie in de komende tijd nog ervaring wil opdoen om de zaakbegeleiders zo effectief mogelijk te kunnen inzetten, staat hun taak al in grote lijnen beschreven.

 

Veelzijdig

Iedereen die een aanvraag tot schadevergoeding doet, krijgt een zaakbegeleider toegewezen. De zaakbegeleider gaat, als de aanvrager dat wenst, ‘naast’ de aanvrager staan om deze in de procedure informatie en uitleg te geven. “Het is veelzijdig werk waarin vertrouwen centraal staat”, zegt Irma Schotanus, die zaakbegeleiders werft. “Je moet goed kunnen aanvoelen waaraan mensen behoefte hebben en hoe je hen het best kunt helpen.”

Het is belangrijk om te weten dat een zaakbegeleider geen advocaat of rechtsbijstandverlener is, en evenmin een partij in de procedure bij een aanvraag tot schadevergoeding. Een zaakbegeleider geeft de Commissie dus geen advies en neemt geen besluiten.

Bijstaan

Wat doet een zaakbegeleider dan wel? “Een zaakbegeleider staat de bewoner bij vanaf het moment dat deze een schadevergoeding heeft aangevraagd totdat de schade is beoordeeld en afgehandeld”, legt Schotanus uit. “Een zaakbegeleider moet begrip tonen voor de situatie van de bewoner en het schadeproces toegankelijk uitleggen.”

Dat betekent dat de zaakbegeleider vaak oog in oog staat met mensen die schade hebben geleden. Zo kan iedereen die dat wil de zaakbegeleider aanwezig laten zijn bij de schade-opname door een deskundige. 

Werving

Inmiddels telt het team al 48 zaakbegeleiders, ongeveer driekwart van het aantal dat de Commissie denkt nodig te hebben. Er worden dus nog volop zaakbegeleiders geworven.