Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

19 maart 2018

We zijn van start, maar er moet nog veel gebeuren

280.jpg

Een kleine zeven weken na het besluit om de afhandeling van de schade door gaswinning aan een onafhankelijke instantie over te laten, zijn we van start. Maar er moet nog veel gebeuren.

We zijn bereikbaar via de telefoon en onze website, we kunnen nieuwe schademeldingen opnemen en we weten op vele vragen al een antwoord. Maar niet de hele werkwijze van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen staat al vast. Bovendien moeten we een flinke inhaalslag maken om de stroom lopende dossiers in behandeling te nemen.

In het weekend voor onze opening, op 19 maart, werden zo’n 11.500 schadedossiers van het Centrum Veilig Wonen (CVW) naar ons overgeheveld. Deze dossiers bevatten alle aanvragen voor schadevergoeding die mensen vanaf 31 maart 2017 bij het CVW hebben gedaan. We gaan de dossiers bekijken en sturen de betreffende bewoners zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

In deze ontvangstbevestiging staat ook dat mensen een zaakbegeleider krijgen toegewezen. Volgens de nieuwe regels moeten mensen binnen zeven dagen na een nieuwe melding een zaakbegeleider krijgen. Die belofte kunnen we nu nog niet waarmaken.

We hebben in de afgelopen weken 26 zaakbegeleiders aangenomen en getraind. Dat aantal gaan we nog flink uitbreiden. Dat geldt ook voor het telefonisch serviceloket: we hebben tachtig werkplekken, maar gaan met 34 mensen van start. De werving van nieuwe mensen loopt volop. Om ervoor te zorgen dat we snel genoeg kunnen reageren op acuut onveilige situaties en op nieuwe meldingen, zijn 65 schade-experts op afroep beschikbaar.

Met het beslissen over schadegevallen gaan we begin april van start. Ook de leden van de Commissie moesten immers met spoed worden geworven en geïnstalleerd.

We hopen zo snel mogelijk op stoom te zijn, zodat we onze belofte ook echt waar kunnen maken. Via deze website en onze social media-kanalen is iedereen van harte uitgenodigd om de ontwikkelingen te volgen en erover mee te praten.