21 juni 2022

15 reacties

1996 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1996 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 2606 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 8 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 1,425 miljard euro uitgekeerd aan schadevergoeding (941 miljoen euro voor fysieke schade, 472 miljoen euro voor waardedaling en 12 miljoen euro immateriële schade).

Huis met houten stutten

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 672 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarvan 170 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade. Er zijn 1014 schademeldingen afgehandeld, waarvan 286 voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 163.311 meldingen gedaan voor fysieke schade (18.279 vaste vergoeding) en zijn 142.628 meldingen afgehandeld (16.422 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 936 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (circa 110 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1129 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 328 afgehandeld. In totaal hebben wij 13.316 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 5743 besluiten genomen, waarbij 4405 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en vanaf deze week een deel van de gemeente Hoogeland. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 195 aanvragen binnen en zijn er 328 afgehandeld. 33.257 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,6 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dat een 6,3. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 7,9. Afgelopen week was dat een 6,9. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 7,7. Afgelopen week was dat een 6,5. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 6,2. Afgelopen week was dat een 6,3.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 342 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 252 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft.

De afgelopen maanden is de verwachte doorlooptijd gestegen doordat we momenteel veel oude dossiers afhandelen. Waaronder aanvragen die tijdelijk op pauze hebben gestaan, zaken die voor de vaste vergoeding in aanmerking kwamen en voormalige langlopende dossiers. Deze dossiers hebben nu effect op de berekening waarmee de verwachte doorlooptijd wordt bepaald. De verwachting is dat de door verwachte doorlooptijd de komende tijd nog hoog blijft en daarna zal teruglopen.

De afgelopen week zijn 355 schade-opnames gedaan en zijn 389 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 138 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 58 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1196 (+33) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 130.040 besluiten genomen waarmee 143.642 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 12.175 besluiten betreffen een afwijzing (9,4 procent). Afgelopen week werden 139 aanvragen afgewezen, 15,1 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 105.491 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 88.980 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 103.706 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.939 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 5924 (+2) bezwaren ontvangen. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. In totaal zijn 5842 bezwaren afgehandeld.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 361 bezwaren ontvangen, waarvan 55 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 6,3 procent (-0,7)  van het totaal aantal besluiten dat is genomen.

Totaalaantallen afgehandelde meldingen

Per abuis is afgelopen tijd in de introtekst van de weekberichten het totaalaantal afgehandelde meldingen voor immateriële schade verkeerd meegeteld in de totaalsom voor alle afgehandelde meldingen voor alle regelingen samen. We hebben dit afgelopen week gecorrigeerd in de betreffende weekberichten op onze website.

Reageren

Roel 22 juni 2022 - 11:26

immateriële schade; bij de start 17% afgewezen en heden al 25% afgewezen. 1 op de 4 getroffen Groningers, zijn volgend de IMG zeurpieten!!!

Tips voor mensen in bezwaar 23 juni 2022 - 08:17

Een paar adviezen voor mensen in bezwaar bij IMG. Als je echt sterk wil staan, zorg dat je 2 bouwkundige tegenrapporten hebt. De eerste voeg je toe aan je bezwaar. En het andere bouwkundige advies dien je 11 dagen voor je zitting in. Die timing van het tweede rapport is heel erg belangrijk, want dat moeten ze opeens veel harder gaan werken op zitting of vlak voor zitting. Met 2 rapporten en deze tactiek, sta je vele malen sterker als het op een juridische procedure aankomt. En laat jouw eigen bouwkundige in het bezwaar veel kritische vragen stellen over de redeneringen die door de 'deskundigen' gebruikt worden. Er worden steeds vaker 'prachtige' bladzijden vol geschreven met redenen. Maar als je die redenen echt fileert, dan blijven het heel vaak aannames en stellingen te zijn en kan het niet echt goed onderbouwd worden. Bijvoorbeeld dat er sprake is van thermische werking (hoe groot moeten de temperatuurverschillen zijn geweest voor thermische werking en kunt u aantonen dat die daadwerkelijk plaats heeft gevonden?) , te weinig dilitaties (op kleine afstanden zijn geen dilliaties nodig, vraag om een bouwnormdocument en een berekening van het aantal benodigde dillitaties) ;dan blijkt opeens dat er niet te weinig dilitaties in de muur zitten. En vooral doe een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Vraag rapporten op van buren en stel vragen in je bezwaar over schades die vergelijkbaar zijn en bij je buren/vrienden wel als mijnbouw zijn erkend. Waarom bij hen wel erkend en bij jou niet? Laat die deskundigen maar eens echt werken voor hun geld i.p.v. knip- en plakwerk van de redenen die het meest succesvol zijn om schades af tewijzen, steeds weer te herhalen. En het erge is dat IMG zelfs lijstje heeft van zulke motiveringen (lijstje van motiveringen die het goed doen om schades af te wijzen, echt waar!) En als je geen rapporten kan krijgen van bange/onzekere buren/vrienden, zoek dan in de jaarverslagen van het IMG naar het aantal toekende mijnbouwschades in jouw postcodegebied en doe daarmee een beroep op het gelijkheidsbeginsel. En wat je ook nog kan doen is een WOO (voorheen WOB verzoek) op de rapporten van jouw buren/ postcode gebied. De NAM mag immers al deze rapporten ook inzien dus waarom zouden ze aan burgers met een belang van beroep op schade en gelijke behandeling niet verstrekt mogen worden? Ik zou zeggen stuur massaal een WOO verzoek voor de rapporten van uw buren. En nog een tip zorg ervoor dat je je het recht voorbehoud het conceptverslag van je hoorzitting te mogen inzien en aanvullingen te mogen doen. Er wordt namelijk bijzonder slecht genotuleerd door de juristen van het IMG en het hoorzittingsverslag is het ENIGE bewijsmiddel wat gehanteerd wordt bij een besluit op bezwaar. En het IMG zet dat bewijsmiddel heel graag naar haar hand, notuleren wel de zaken tbv het afwijzen van schades. Maar 'vergeet' opvallend vaak de zaken op schrift te zetten die het bewijsvermoeden ontzenuwen. Hou grip op dit verslag en wat daar in komt te staan, eis het recht op een daar aanvullingen op te mogen doen! Pareer de manipulatieve, intimiderende procesgang van bezwaren afhandeling door het IMG. Oh ja en nog een tip zet vraagtekens bij het nieuwe beoordelingskader op 2 manieren: 1. IMG maakt niet duidelijk wie de deskundigen die het nieuwe beoordelingskader hebben opgesteld, z dus is het niet toetsbaar is deze mensen voldoende deskundig en onafhankelijk waren 2. Met betrekking tot het deel van het nieuwe beoordelingskader wat zijn oorsprong vindt in de SBR A ( het deel over de minimale trillingswaarden). Zet vraagtekens in het licht van het gelijkheidsbeginsel. Want deze SBR A norm bestaat sinds 2017, waarom is het kader in duizenden gevallen niet toegepast als ondersteunende afwijzingsgrond en opeens sinds 1 juli 2021 (4 jaar later!!l) en masse wel? Dat gaat tegen het gelijkheidsbeginsel in.

klopt helemaal 24 juni 2022 - 11:33

wat een geweldige tip deze moet van een zeer goede jurist zijn of een bouwkundige met zeer veel ervaring

@Tips 25 juni 2022 - 11:56

Ik zou er aan willen toevoegen om het gesprek/ hoorzitting op te nemen. Je hoeft hiervoor geen toestemming te vragen als je zelf deelnemer aan het gesprek bent. Art. 139a wetboek van Strafrecht.

Nog een tip 26 juni 2022 - 19:05

Houd een tijdlijn bij. Digitaal en fysiek. Wie zei wat en wanneer en waarop. E-mail, telefoontjes, brieven, houd alles bij. Zo houd je zelf het overzicht en voorkom je dat je dingen vergeet en over het hoofd ziet.

Harey 27 juni 2022 - 11:51

Pure willekeur deze regeling, kennissen hadden 6 weken later de aanvraag ingediend en hebben al een besluit dat zij 5k pp krijgen. Ik heb tot op heden nog niks gehoord en ga ervan uit dat het afgewezen word! Ook konden zij zelf een brief bijvoegen in de aanvraag waar wij dat niet konden. Je word gewoon met je rug tegen de muur gezet door dat geboefte!

Arjen 27 juni 2022 - 12:03

Ik heb een vraag aan het IMG: wanneer precies wordt bekend gemaakt of de nieuwe postcodes ook in aanmerking komen voor de waardedalingsregeling en de subsidie verduurzaming en verbetering van €10.000? Dit zou begin juni al bekend worden gemaakt toch?

@arjen 27 juni 2022 - 14:23

Ben niet van het IMG, maar hierbij het antwoord. Daar gaan wij niet over. U moet bij het SNN zijn. Succes

Fred 27 juni 2022 - 13:00

Als je niet in de versterkingsregeling zit van het NCG dan hoef je jezelf niet de illusie te maken dat je recht hebt op immateriële schade ook al heb je meerdere keren een toegekende schade gehad. Ik hoop dat ooit de dag een x aanbreekt dat alle werkenden bij het ncg, img etc... werkloos thuis komen te zitten en geen cent hebben om zichzelf de kont te krabben

@fred 27 juni 2022 - 14:22

Dat was allang bekend dat het helaas met een puntensysteem werkt waarin o.a. een gegronde melding van een acuut onveilige situatie een belangrijke is en ook of je het in het versterkingsproces zit. Met enkel een schadevergoeding scoor je niet genoeg punten! De voorwaarden zijn te downloaden via de documentenpagina

Pe 27 juni 2022 - 14:20

Kijken alle ambtenaren verplicht mee naar de livestream? En vooral de juristen?

Suzan top tijdens de hoorzitting 27 juni 2022 - 16:15

Oei oei IMG. Suzan Top verklaart zojuist dat op uw kantoor het nieuwe beoordelingskader is opgetuigd. Onder andere verklaringen van e-mails van de landsadvocaten hoe bouwkundigen moeten motiveren om zettingschade te kunnnen afwijzen.

Jans Abee 27 juni 2022 - 20:18

Ja bouwkundigen werden gedwongen om advies rapporten anders op testellen [ oa bij 10 BE ] heb Dhr B.Kortman voorzitter bestuur IMG en Dhr Hans Houdijk directeur IMG dit in persoonlijk gesprek op 23-06-2022 duidelijk gemaakt. Hoor morgen van advocaat hoe de aangifte hier tegen word gedaan. mvg Jans Abee [slachtoffer van strafbare feiten]

@gedupeerden 27 juni 2022 - 18:15

Check twitter @victivincimus24

Sjors 27 juni 2022 - 18:50

Ik wacht al vanaf december 2021 op een tegenreactie van mijn bezwaarschrift. Uiteindelijk hoop ik dat ze niet akkoord gaan want dan kan ik eindelijk een rechtzaak aanspannen tegen het img! Dan word het maar een lange kwestie maar genoeg is genoeg! Wij zijn het zat

Reactie toevoegen

Deel in uw reactie geen persoonlijke gegevens, zoals uw dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.