3 mei 2022

13 reacties

1284 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1284 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 4371 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 13 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 1,384 miljard euro uitgekeerd aan schadevergoeding (910 miljoen euro voor fysieke schade, 469 miljoen euro voor waardedaling en 5,2 miljoen euro immateriële schade). 

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding 

De afgelopen week zijn 802 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarvan 493 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade. Er zijn 1150 schademeldingen afgehandeld, waarvan 495 voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 158.698 meldingen gedaan voor fysieke schade (15.542 vaste vergoeding), zijn er 136.615 meldingen afgehandeld (13.703 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 910 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (circa 97 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 462 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 286 afgehandeld. In totaal hebben wij 5961 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 1939 besluiten genomen, waarbij 1766 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 20 aanvragen binnen, 1282 zijn er afgehandeld. Het aantal afgehandelde aanvragen ligt hoger dan normaal. Dat komt doordat de verzoeken van de woningcorporaties nu worden afgehandeld.

31.786 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,6 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3 (-0,1). Afgelopen week was dit een 6,2. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 7,9. Afgelopen week was dit een 6,2. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,2. Afgelopen week was dit een 6,5.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 348 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 252 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft.

De afgelopen maanden is de verwachte doorlooptijd gestegen doordat we momenteel veel oude dossiers afhandelen. Waaronder aanvragen die tijdelijk op pauze hebben gestaan, zaken die voor de vaste vergoeding in aanmerking kwamen en voormalige langlopende dossiers. Deze dossiers hebben nu effect op de berekening waarmee de verwachte doorlooptijd wordt bepaald. De verwachting is dat de door verwachte doorlooptijd de komende tijd nog hoog blijft en daarna zal teruglopen. De afgelopen week zijn 341 schade-opnames gedaan en zijn 255 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 163 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 53 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 949 (+4) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 123.652 besluiten genomen waarmee 136.615 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 11.294 besluiten betreffen een afwijzing (9,1 procent). Afgelopen week werden 182 aanvragen afgewezen, 17,2 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 103.356 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 87.179 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 102.958 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.349 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren.

Voor waardedalingsbesluiten kwam er afgelopen week 1 bezwaar binnen. Afgezet voor tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 76 bezwaren ontvangen, waarvan 13 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 3,9 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.

Reageren

Appingedam 3 mei 2022 - 20:09

Immateriële schade vergoeding duurt erg lang,terwijl alles al voor je is ingevuld.

Hans, IMG 10 mei 2022 - 12:36

Om de aanvraag goed in te vullen, is inderdaad tijd nodig, ook al zijn er al veel gegevens bekend. Hoe vollediger de aanvraag, hoe beter en sneller we die kunnen afhandelen.

Mollie 4 mei 2022 - 14:06

Hallo. Mag ik vragen hoe het ervoor staat met de compensatieregeling m.b.t. de waardevermindering voor eigenaren die gebruik gemaakt hebben van de regeling met de NAM ? met vr. groet Mollie Bedum

Hans, IMG 10 mei 2022 - 14:46

Hallo Mollie, dit ga ik voor je navragen, hier heb ik niet direct een antwoord op.

Bari 11 mei 2022 - 22:44

Hallo Hans, Wanneer denk je een antwoord te hebben?

HVR 13 mei 2022 - 13:38

Hallo, Hier inderdaad benieuwd naar.

Hill 16 mei 2022 - 18:50

Hallo Hans, heb je dit inmiddels nagevraagd? En zo ja wat is hier het antwoord op?

Jans Abee 4 mei 2022 - 19:31

mag ik vragen hoeveel invloed het Ministerie van Economische zaken en Klimaat nog heeft bij jullie, MAAR ook bij de onafhankelijke deskundigen?????

Hans, IMG 10 mei 2022 - 17:00

Hallo Jans, het IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en valt niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie. Zie hiervoor: https://www.schadedoormijnbouw.nl/over-het-img. Het ministerie heeft - net als wij zelf - geen invloed op de beoordeling van schade door de onafhankelijke deskundigen die het IMG inzet. 

patricia 10 mei 2022 - 18:51

Da's niet helemaal waar, toch? De artt. 20 en 21 kaderwet ZBO zijn buiten beschouwing gelaten. Voor nu, overigens. Maar art. 23 niet: 1 Indien naar het oordeel van Onze Minister een zelfstandig bestuursorgaan zijn taak ernstig verwaarloost, kan Onze Minister de noodzakelijke voorzieningen treffen. 2 De voorzieningen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, niet eerder getroffen dan nadat het zelfstandig bestuursorgaan in de gelegenheid is gesteld om binnen een door Onze Minister te stellen termijn alsnog zijn taak naar behoren uit te voeren. 3 Onze Minister stelt beide kamers der Staten-Generaal onverwijld in kennis van door hem getroffen voorzieningen als bedoeld in het eerste lid. Dus ja, het beleid mede bepalen is nog niet aan de orde, maar helemaal vrij spelen in de speeltuin is het ook niet echt.

jans abee 13 mei 2022 - 15:29

Beste Hans, zou als IMG maar eens grondig onderzoek doen hoe werknemers van de ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN GEDWONGEN [IS EEN STRAFBAAR FEIT] worden om de adviesrapporten op te stellen, media word op de hoogte gebracht. mvg Jans Abee [slachtoffer van strafbare feiten]

patricia 7 mei 2022 - 15:10

Nogmaals de vraag over het eerder genoemde artikel in het DvhN. Hierin wordt gesproken over een 148 tal zaken die zijn 'afgedaan'. Graag een toelichting voor wat betreft de term 'afgedaan' en ook een toelichting ten aanzien van de overige cijfers die in het artikel genoemd worden.

@IMG 9 mei 2022 - 16:19

Ik vul hem maar even in voor Patricia, maar ik schat in dat ze nu een inhoudelijk antwoord wil. Ik stel vast dat er in de afgelopen maanden vele vragen zijn gesteld, maar de beantwoording in het algemeen niet verder strekt dan dat jullie het gaan uitzoeken. Volgens mij volstaat dat nu niet meer. Wanneer volgen de inhoudelijke antwoorden?

Reactie toevoegen

Deel in uw reactie geen persoonlijke gegevens, zoals uw dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.