19 januari 2021

5 reacties

1.003 keer fysieke schade, 5.511 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 1.003 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden 895 afgehandeld. Het aantal nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling bedroeg 5.511. Er werden er 2.539 afgehandeld.

boom auto monumentaal uitziend huis

740 miljoen euro

Er is nu 742,7 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 480 miljoen euro. Bij waardedaling is nu 262,7 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Afgelopen week werd daarmee in totaal 22,6 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is net als vorige week circa 182 dagen. Het IMG streeft ernaar deze termijn voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. De doorlooptijd wordt mede bepaald door het aantal schade-opnames (1.023 afgelopen week) en opgeleverde adviesrapporten (957 afgelopen week).

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 71 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 128 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 5.511 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen, voor de groter meerderheid uit de gemeenten waar de regeling per 1 januari 2021 werd opengesteld. Het totaal komt daarmee op 77.325 aanvragen. In totaal hebben ruim 71.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op ruim 47.000 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen week 2.539 besluiten genomen (52.004 totaal). Er werden 609 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen komt voor waardedaling daarmee op 26,1 procent. Op circa 900 adressen gaat het om een afwijzing omdat de waardedaling is of nog wordt gecompenseerd door de sloop en nieuwbouw van de woning vanuit het versterkingsprogramma. Gisteren publiceerden we daar dit nieuwsbericht over.

Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden er 845 besluiten genomen op 895 schademeldingen. 42 besluiten betroffen een volledige afwijzing (5 procent). Afgezet tegen het totaal aantal besluiten van 58.141 blijft het percentage dossiers met een volledige afwijzing daarmee 7 procent.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 78 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten komt daarmee op 4,3 procent (vorige week 4,2 procent). Er werden 22 bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard en 11 bezwaren afgewezen. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 2.055 (+302) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit gaat 4 procent in bezwaar. Dit is 0,5 procentpunt hoger dan vorige week.

Reageren

Lidia 19 januari 2021 - 14:55

Hallo, hoe kan het dat er bij een collega van mij al een schadeopname is geweest in de eerste week van januari, terwijl hij na mij een schademelding heeft gedaan. Ik op 13 december en hij op 22 december. We wonen beide in Groningen. Dit voelt niet goed, bij mij is een schadeopname nog niet eens ingepland.

M 19 januari 2021 - 17:16

Beste Lidia, het is heel frustrerend. Ze hebben bij mij in september 2020 de schade opgemeten en bij de buren in november. Mijn buren hebben begin januari 2020 een adviesrapport ontvangen. Wij wachten nog steeds op rapport. Mijn zaak nummer is:AS20545581 mocht er iemand van IMG meekijken, maar ik heb de hoop opgegeven dat we nog een rapport kunnen verwachten in januari. Het voelt gewoon niet eerlijk. Handel de zaken gewoon op tijdsvolgorde af.

Appingedam 9902 19 januari 2021 - 19:09

en wij dan. ?

rutte 20 januari 2021 - 19:56

dit moet voor de rechter komen en heel snel

Kees Smit 25 januari 2021 - 10:08

Er komen ruim 1000 aanvragen per week binnen, heb gewoon geduld. Jullie zijn niet de enige.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.