Verder naar inhoud

De ‘Adviezen en uitspraken' pagina is niet gevonden voor de doelgroep Jongvolwassenen die u heeft gekozen.

Kies links in het menu voor informatie die wel beschikbaar is voor Jongvolwassenen.

 • Wat is een wettelijke vertegenwoordiger?

  Een wettelijk vertegenwoordiger is degene die het gezag heeft over het kind. Zij nemen beslissingen over de financiën, opvoeding en zorg van het kind. Meestal zijn dit de ouder(s).

  Soms zijn dit niet de ouders. Zo komt het soms voor dat (vanaf de geboorte) maar één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, of dat één van de ouders uit het ouderlijk gezag is ontheven. Ook kan het voorkomen dat een minderjarige onder het gezag van iemand anders staat, bijvoorbeeld een voogd.

 • Wat is de rol van de wettelijk vertegenwoordiger?

  • Bij de aanvraag. De wettelijk vertegenwoordiger doet de aanvraag voor het kind.
  • Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor het kind. Om de hoogte van de vergoeding voor het kind te bepalen, kijken we naar de hoogte van de vergoeding van de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Hebben beide wettelijk vertegenwoordigers een vergoeding gekregen? Dan gaan we uit van het hoogste bedrag dat één van de wettelijk vertegenwoordigers heeft ontvangen.
 • Waarom is het belangrijk dat de wettelijk vertegenwoordigers onderling goed met elkaar communcieren?

  Alleen degene die de aanvraag doet, ontvangt van ons alle brieven en informatie over de aanvraag. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager zelf om de andere wettelijk vertegenwoordiger en/of het kind te informeren over en te betrekken bij de aanvraag. Dit kan vervelende situaties voorkomen. Bovendien moeten we rekening houden met privacyregels, waardoor we zorgvuldig moeten beoordelen met wie we welke informatie delen.