Als gevolg van een technische storing is ons telefonisch Serviceloket momenteel niet bereikbaar. Wilt u een acuut onveilige situatie (AOS) melden? Daarvoor kunt u het AOS-formulier op deze website gebruiken. We hopen dat het snel is opgelost.

 

21 november 2022

14 reacties

Tegemoetkoming oud-huiseigenaren na NAM-vergoeding waardedaling

Voormalig huiseigenaren hebben bij verkoop van hun woning in Gronings aardbevingsgebied mogelijk een lagere vergoeding voor waardedaling van de NAM ontvangen dan ze bij het IMG gekregen zouden hebben. Het gaat om oud-eigenaren die tussen februari 2014 en juni 2020 gebruik hebben gemaakt van de waardedalingsregeling van de NAM. Hadden zij gebruik gemaakt van de huidige Waardedalingsregeling van het IMG, dan was de vergoeding in ongeveer 60 procent van de verkopen hoger geweest.

Huis in groen landschap met bomen

Volgens de gegevens van het IMG gaat het om circa 9.750 voormalig huiseigenaren. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het mogelijke verschil tussen de vergoeding van de NAM en de vergoeding voor waardedaling van het IMG. Aanvragen kan vanaf 5 december.

Eind 2020 trokken huiseigenaren bij de politiek aan de bel, dat de NAM-regeling afweek van de Waardedalingsregeling van het IMG. Daarop heeft het Rijk 25 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarmee het IMG een tegemoetkoming kan uitbetalen.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming is bedoeld voor oud-eigenaren van een woning die tussen februari 2014 en juni 2020 een vergoeding voor waardedaling van de NAM hebben ontvangen voor hun verkochte woning. Zij hebben hiervoor een Vaststellingsovereenkomst met de NAM getekend.

Vergoeding

Het IMG berekent wat de vergoeding zou zijn geweest als de oud-eigenaar een aanvraag had gedaan bij het IMG. Is deze hoger dan wat de oud-eigenaar van de NAM heeft ontvangen? Dan wordt het verschil alsnog uitgekeerd. Voor de berekening van de tegemoetkoming zijn de volgende zaken van belang:

  • locatie van de woning: in of buiten Waardedalingsgebied.
  • verkoopprijs van de woning.
  • percentage waardedaling dat voor de postcode is vastgesteld.
  • periode waarin de verkochte woning in eigendom is geweest.
  • verdeling eigendom woning over de eigenaren (eigendomspercentage).
  • ontvangen vergoeding van de NAM.

Om de aanvraag voor een tegemoetkoming te vergemakkelijken heeft het IMG deze gegevens al vooraf ingevuld. Oud-eigenaren hoeven deze gegevens in de meeste gevallen alleen nog te controleren en te verzenden.

Actualisatie

Vanaf 1 januari 2023 wordt de Waardedalingsregeling van het IMG geactualiseerd. Een van de redenen daarvoor is dat de waarde van woningen zich is blijven ontwikkelen, dus ook in het aardbevingsgebied. De rekenmethode wordt op 1 januari aangepast naar de nieuwste inzichten. Daarbij veranderen de percentages en wordt het postcodegebied uitgebreid.

Voor de tegemoetkoming NAM geldt een overgangsperiode van ruim 6 maanden, van 5 december 2022 tot 1 juli 2023. In deze periode wordt de aanvraag voor tegemoetkoming NAM berekend aan de hand van de meest gunstige methode. Vanaf 1 juli 2023 wordt de aanvraag behandeld volgens de geactualiseerde methode.

Achtergrondinformatie

Lees voor meer achtergrondinformatie de brieven van het kabinet aan de Tweede Kamer:

Reageren

Michiel Mud 21 november 2022 - 14:42

Geldt dit ook voor de postcode 9682 SG?

Hans, IMG 28 november 2022 - 17:56

Beste Michiel, een van de voorwaarden om mogelijk in aanmerking te komen voor de regeling Tegemoetkoming NAM is dat de woning moet staan in een van de postcodegebieden die vallen binnen de waardedalingsregeling van het IMG. Meer informatie leest u hierover op onze webpagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/hoe-word-het-berekend/percentages#pc

P. Puk 21 november 2022 - 14:46

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z22594&did=2022D48779

Hans, IMG 28 november 2022 - 17:57

Bedankt voor het delen. Meer informatie over deze tegemoetkoming NAM leest u ook op onze webpagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedaling/tegemoetkoming-nam

Tineke Rusthoven 21 november 2022 - 20:56

Geld dit ook voor 9627TD hellum

Hans, IMG 28 november 2022 - 17:57

Beste Tineke, postcode 9627 valt binnen de waardedalingsregeling van het IMG. Als u eerder een aanvraag heeft gedaan voor waardedaling bij de NAM dan kunt u vanaf 5 december bij het IMG een aanvraag waardedaling kunnen doen. Het IMG berekent of u volgens onze rekenmethode recht zou hebben gehad op een hogere vergoeding, en zo ja, hoeveel. Meer informatie over deze tegemoetkoming leest u hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedaling/tegemoetkoming-nam

René Bijmolt 28 november 2022 - 10:17

Wordt er gekeken naar de WOZ ten tijde van verkoop of de verkoopwaarde ?

Hans, IMG 28 november 2022 - 18:15

Beste René, we gaan bij deze regeling uit van de verkoopprijs.

René Bijmolt 29 november 2022 - 08:59

Dank voor jullie snelle reactie.

Hans, IMG 28 november 2022 - 17:59

De reacties op 24-11-2022 – 20:51 en 25-11-2022 - 15:03 zijn door de redactie verwijderd omdat er sprake is van onfatsoenlijk taalgebruik en/of omdat er persoonsgegevens zoals namen en telefoonnummers worden gedeeld.

Minus Verheijen 29 november 2022 - 13:26

Wij hebben ons huis verkocht op 1-6-2021, met € 80.000 verlies. We hebben waardevermindering vergoeding ontvangen. Postcode 9611BV , Achterdiep 73, Sappemeer. Komen we ook in aanmerking ?

Hans, IMG 30 november 2022 - 17:32

Beste Minus, ik kan niet beoordelen of u daadwerkelijk in aanmerking komt. U kunt vanaf 5 december een tegemoetkoming aanvragen als u tussen februari 2014 en juni 2020 een vergoeding heeft ontvangen van de NAM voor de waardedaling van uw verkochte woning. Het IMG berekent of u volgens onze rekenmethode recht zou hebben gehad op een hogere vergoeding, en zo ja, hoeveel. Voor meer informatie gaat u naar: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedaling/tegemoetkoming-nam

@Minus 30 november 2022 - 10:19

Als je op https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/hoe-word-het-berekend/percentages#pc kijkt zie je dat je postcode binnen het Waardedalingsregelingsgebied van het IMG valt. Dus je kunt het in ieder geval aanvragen. Of je daadwerkelijk wat uitgekeerd krijgt moet dan bekeken worden, het kan zijn dat je van het IMG niet meer had gekregen dan de NAM. Er is dan geen verschil en er wordt dan dus ook niks uitgekeerd. Had je wel meer gekregen dan krijg je dat verschil.

Kees 4 december 2022 - 19:50

Nee dus, je voldoet niet aan de eisen ( verkoop tussen2022 en 2020) en je hebt immers al een vergoeding voor de waardevermindering ontvangen.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.