18 januari 2022

3 reacties

Meeste steunpunten weer geopend

Na een periode van sluiting vanwege de coronamaatregelen gaan de meeste steunpunten van het IMG weer open. vanaf woensdag 19 januari kan iedereen weer zonder afspraak bij de steunpunten terecht.

Er zijn wel twee uitzonderingen: de steunpunten in Winschoten en Nieuwolda blijven voorlopig gesloten. Dit komt omdat deze steunpunten zijn gevestig in locaties die exclusief horeca-gelegenheden zijn. Er wordt nog gekeken of er voor deze steunpunten andere oplossingen mogelijk zijn.

Aangepaste openingstijden en corona-toegangsbewijs

Wilt u een steunpunt bezoeken, dan bent u daar van harte welkom! Het is wel goed om even op deze website te kijken wat de openingstijden zijn, want die zijn hier en daar gewijzigd. Ook vereisen de coronamaatregelen dat u op een groot aantal steunpunten een corona-toegangsbewijs (QR-code) kunt tonen.

Hier vindt u een overzicht van de steunpunten, de openingstijden en eventuele extra coronamaatregelen

Reageren

T.Nieboer 20 januari 2022 - 14:39

Op zich is het prijzenswaardig, dat het IMG onlangs een steunpunt heeft geopend in Norg. Maar wat voor zijn heeft dit eigenlijk voor een schademelder bij de UGS Norg? Met het inzetten van de zogenaamde ( voor deze regio irrelevante) "trillingstool"en het niet meer willen toepassen van het Wettelijk Bewijsvermoeden"wijst het IMG in het afhandelingstraject vervolgens elke schademelding af! Is het IMG dus niet bezig alleen maar valse hoop te wekken? Het IMG zit op een heel fout spoor. Ze zou moeten terug moeten komen op het besluit om het Advies van het Panel van deskundigen in de kliko te kieperen. De schades rond de UGS Norg vallen formeel onder het Groningen-protocol. In de praktijk doet het IMG niets anders dan deze schademelders te negeren en uit te sluiten van bijna alle regelingen voor schadevergoeding. Hoe durft het IMG nog te beweren, dat ze het vertrouwen van schademelders wil herwinnen!!

kees 28 januari 2022 - 19:25

Deze mevrouw of meneer heeft helemaal gelijk, Voor schademelders bij de UGS Norg en alle gedupeerden in Drenthe is het IMG een onbetrouwbare en ongeloofwaardige z.b.o geworden. Ook alle melders bij de Cie. Mijnbouwschade in Roermond (bijvoorbeeld alle gedupeerden bij kleine gasvelden) kunnen fluiten naar een fatsoenlijke schadeafhandeling. Daar geldt een idioot slechte regeling en de "omgekeerde bewijslast"is daar niet aan de orde. Kortom de schadeafhandeling in Drenthe is een bizarre tragedie. Ook bizar is nog steeds het onbezonnen, voorbarige besluit van het IMG om zelfs bij de opslag Norg het Wettelijk Bewijsvermoeden ( en allerlei andere regelingen!) niet meer toe te passen, terwijl die regio nota bene onder het Groningen-protocol valt. Het IMG zorgt in Drenthe voor een beschamende chaos!

Geachte leden van het bestuur van IMG 29 januari 2022 - 12:48

Geachte leden van het bestuur van IMG, Graag wil ik u een rechtsfilosofische vraag voorleggen. U heeft in juli van 2021 een nieuw beoordelingskader geïntroduceerd. Dit kader geeft nadere invulling aan het bewijsvermoeden zoals dat is vastgesteld in de Tijdelijke wet Groningen. In de periode daarvoor gaf het 'Panel advies' de nadere invulling aan deze wet. Het Panel van deskundigen-advies' gebruikt de 2mm/s als nadere grens voor toepassing van het bewijsvermoeden. Van het Panel van deskundigen is duidelijk wie de deskundigen zijn. Wij als burgers kunnen ons vergissen van wie die deskundigen waren. Met de komst van het nieuwe beoordelingskader is de grote kring van aardbevingsgebied , eerder begrensd door 2 mm/s, enorm uitgehold. De kringen en daarmee het aarbevingsgebied, waar sinds juli 2021 bewijsvermoeden wordt toepast, zijn veel kleiner geworden. Een heleboel huizen (duizenden) vallen nu buiten de boot door deze NIEUWE 8,5 mm/s en de 5 mm/s grens (zie beoordelingskader). Dat scheelt de staat een heleboel adressen en daarmee miljoenen euro's aan schadeuitkeringen. Want hoe hoger de mm/s-grens, des te kleiner het schadegebied. Wat echter heel bevreemdend is, is dat totaal ONDUIDELIJK is WIE de deskundigen waren die dit nieuwe beoordelingskader hebben opgesteld. U heeft dat niet transparant gemaakt. En u heeft ook geen review (openbaar) gemaakt. Ook de adviezen van Pers Rijcken uw advocaat over dit nieuwe beoordelingskader zijn niet openbaar gemaakt. U heeft als zelfstandig besturingsorgaan met de introductie het nieuwe beoordelingskader gezorgd voor een enorme UITHOLLING van de wet en en een veel kleiner gebied waar nu nog schade wordt erkend. Maar wie zijn de deskundigen die dit nieuwe beoordelingskader onderschrijven en deze uitholling van de wet hebben gemaakt? Wie zijn de deskundigen die het nieuwe beoordelingskader hebben ontwikkelt? EN zijn zij wel voldoende deskundig en onafhankelijk? Heeft u zich daarvan vergewist? Wij als burgers kunnen dat niet toetsen, omdat niet transparant is gemaakt door U wie de deskundigen zijn achter het nieuwe beoordelingskader. Ook de Tweede Kamer kan dit niet toetsen, terwijl het nieuwe beoordelingskader WEL een nadere invulling van de wet is. Eigenlijk heeft u zelf de wet uitgehold In het nadeel van alle inwoners die nu buiten de boot vallen. Mag u (en mag een bezwaar adviescommissie) dit nieuwe beoordelingskader eigenlijk wel hanteren? En mag een bestuursrechter dit nieuwe beoordelingskader eigenlijk wel hanteren in een beroepszaak? Of handelt u met dit nieuwe beoordelingskader volledig ONRRECHTMATIG? Wij kijken uit naar uw reactie in deze. Graag hier op deze site. Bij het onbeantwoord blijven van deze vraag (zoals wel vaker bij inhoudelijke vragen) zullen we bij elk nieuw nieuwsbericht wat geplaatst wordt op deze site deze vraag opnieuw plaatsen

Reactie toevoegen

Deel in uw reactie geen persoonlijke gegevens, zoals uw dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.