24 december 2020

20 reacties

Huis gekocht? Vaak geen vergoeding waardedaling

Op 1 januari wordt de Waardedalingsregeling opengesteld voor eigenaren van woningen in de gemeenten Aa en Hunze, Oldambt, Westerkwartier, Delfzijl en Midden-Groningen. Inwoners in die gemeenten krijgen vaak geen vergoeding van waardedaling als ze een huis kochten ná 16 augustus 2012.

Duizenden afwijzingen

Nog altijd komen er veel aanvragen binnen voor vergoeding van waardedaling terwijl de aanvragers zelf niet in aanmerking komen. Er zijn nu ruim 60.000 aanvragen binnengekomen en ruim 29.000 aanvragen afgehandeld. Meer dan 8.000 aanvragen werden daarbij afgewezen. Bij 79 procent van die afwijzingen, ruim 6.000, gaat het om mensen die het huis in bezit kregen na 16 augustus 2012. Hoe dat kan, leggen we verderop in dit nieuwsbericht uit.

Vooral in gemeenten per 1 januari

In veel van de postcodes in gemeenten waar de Waardedalingsregeling per 1 januari open wordt gesteld, speelt dit alles nog sterker. In de gemeenten Westerkwartier, Aa en Hunze en Oldambt leidt het doen van een aanvraag hoe dan ook tot een afwijzing als het huis is gekocht ná 16 augustus 2012. In grote delen van de gemeenten Delfzijl en Midden-Groningen is dit eveneens het geval.

Imago-effect

De vergoeding van waardedaling wordt onder meer berekend op basis van het imago-effect. De onderzoekers van de methode van Atlas voor gemeenten, die het IMG hanteert voor het berekenen van de vergoeding voor waardedaling, stelden vast dat alle circa 95.000 woningen in het waardedalingsgebied in ieder geval 2,7 procent minder waard zijn geworden of minder hard in waarde zijn gestegen. Zo blijkt uit een grootschalige analyse van ruim 45.000 verkoopprijzen van woningen binnen en buiten Groningen.

Nadeel al in koopprijs

De verklaring daarvoor is dat potentiële kopers sinds de grote beving bij Huizinge op 16 augustus 2012 het gedoe, de onzekerheid en onveiligheid door de bevingen meewogen in het bod dat ze deden op een huis. Vanzelfsprekend is dat niet altijd bewust gebeurd, maar het heeft als geheel de verkoopprijzen beïnvloed. Wie een huis kocht in die periode, heeft daar dus minder voor betaald dan het geval zou zijn als er geen bevingen waren geweest. Wie het huis verkocht, had het nadeel. Verkopers komen dus wel voor vergoeding van dit imago-effect in aanmerking.

Deel kopers wel vergoeding

Geen van de kopers van de woningen komt daarmee dus in aanmerking voor vergoeding van het imago-effect. Maar dat wil niet zeggen dat kopers nooit een vergoeding krijgen. In een deel van het waardedalingsgebied is de waardedaling nog eens extra beïnvloed door de kracht van de bevingen op de plek waar een huis staat. Er wordt 0,92 procent extra waardedaling vergoed per beving, mits bij die beving de trillingssterkte in die postcode een drempelwaarde overschreed. Bij een aanvraag voor een gekocht huis berekent het IMG dan in hoeverre die extra waardedaling door deze bevingen ná de aankoopdatum plaatsvond.

Wie wel en niet

Op deze pagina staan per gemeente en vervolgens per postcode het minimale en maximale percentage waardedaling. Als dat maximum de 2,7 procent (het imago-effect) niet overschrijdt, leidt een aanvraag tot een afwijzing als het huis gekocht is na 16 augustus 2012. In alle postcodes waar waardedaling plaatsvond in de gemeenten Aa en Hunze, Westerkwartier en Oldambt is dat het geval. In grote delen van Delfzijl en Midden-Groningen eveneens. Check daarom de percentages voordat u een aanvraag doet. Maar ook als de percentages in uw postcode hoger zijn dan 2,7 procent is een uitkering voor huizenkopers geen gegeven. Het kan zijn dat alle relevante bevingen vóór de koopdatum plaatsvonden.

Andere reden afwijzing

Verreweg de grootste groep (79 procent) wordt dus afgewezen vanwege de aankoopdatum die na 16 augustus 2012 is gelegen. Daarnaast volgen er ook afwijzingen (7,2 procent) omdat er sprake is van een aanstaande of reeds uitgevoerde sloop en nieuwbouw van een woning. Bij 8,5 procent volgt een afwijzing omdat eerder al via de waarderegeling van de NAM een vergoeding voor waardedaling is verkregen. Bij sloop en nieuwbouw is sprake van vergoeding in de vorm van een nieuw huis dat veelal meer waard wordt (of is), dan de waardedaling is geweest. In geval van een eerdere vergoeding vanuit de waarderegeling van de NAM is het bij wet niet toegestaan dat het IMG ook een vergoeding toekent.

Totalen Waardedalingsregeling

Momenteel is er ruim 174 miljoen euro aan vergoeding van waardedaling toegekend, sinds de regeling op 1 september werd opengesteld. Er zijn 95.000 woningen waar sprake is van waardedaling. Op ruim 37.000 adressen is nu een aanvraag gedaan. Aangezien er meerdere eigenaren kunnen zijn, zijn er nu 60.000 aanvragen gedaan. Circa de helft is nu afgehandeld. Bij 98 procent van de aanvragen volgt binnen 8 weken een besluit.

Reageren

Sivert 24 december 2020 - 18:31

wellicht is het voor IMF idee aanvragen af te wijzen omdat de aanvrager een Groninger / Groningse is want di hebben een heel slecht imago aar toch adviseer ik een ieder massaal aan te vragen en bij afwijzing massa bezwaar in te dienen;wat denken ze wel bij IMG;dat Groningers debiel zijn??

Annette 24 december 2020 - 18:55

Het IMG bestaat toch niet alleen uit de NAM, maar Nedmag is er sinds het einde van deze zomer toch ook onderdeel van? Dan zou Nedmag i.p.v. NAM toch een tweede uitbetaling kunnen doen als de NAM dat wettelijk niet mag?

Jenny, IMG 29 december 2020 - 17:15

Het IMG is een Zelfstandig bestuursorgaan van de overheid. Het IMG en de Waardedalingsregeling die door ons wordt uitgevoerd, staat los van NAM en Nedmag. 

MP 28 december 2020 - 16:14

Hallo, als je eerder een voucher hebt geaccepteerd (die ene die iedereen toen kon krijgen), heb je dan nog recht op de waardedalingsregeling? De voucher hebben we nooit ontvangen overigens......

Jenny, IMG 29 december 2020 - 16:15

Ik vermoed dat u de voucher van NAM bedoeld die u kon krijgen wanneer u schade aan uw woning had. Die voucher staat los van de Waardedalingsregeling van het IMG. Als u echter gebruik heeft gemaakt van de waarderegeling van de NAM en er met hen een vaststellingsovereenkomst is gesloten, kunnen wij een aanvraag voor de Waardedalingsregeling niet in behandeling nemen.

Garmt Molenhuis 2 januari 2021 - 07:40

Bij de het indienen van de aanvraag lees ik alleen een berekening van die 2,7%. Ondanks de berekening op de website wordt hier verder niet over het imago effect gesproken, lees: "Voor de helderheid: als de eigenaar de woning niet had verkocht, was in dit geval het percentage waardedaling 5,49 plus 1,85 = 7,34 procent geweest over de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2019. Anders gezegd, dan had de eigenaar het totale nadeel geleden van het imago-effect plus het effect van alle bevingen bij elkaar opgeteld." Oftewel: de waardedaling is 2,7% + bevingen 4,6% (5 x 0,92%) = 7,3% van de woz-waarde. Plus de rente. Ik ben de gehele periode in het bezit geweest van mijn woning. Mag ik er van uitgaan dat die 4,6% er automatisch bij opgeteld wordt? Is die 2,7% waardedaling of het imago effect?

Smit 3 januari 2021 - 21:38

Dit betekent dat de bevingen na 2012 geen invloed meer hebben gehad op de waarde van huizen buiten de zwaarder getroffen gebieden. Bijzonder en uiterst coulant weer.

Raymond 14 januari 2021 - 11:23

3 jaar in een Jarino woning gewoond met ernstige bevingsschades. Sochtends om 06.00 naar buiten gered door een beving met de kleine op de arm. Na de verkoop van die woning te horen gekregen dat ik geen recht op vergoeding heb van de img omdat er geen grote bevingen plaatsgevonden hebben. dit terwijl ik in Juni een bod ontvangen heb van 3000 euro van de NAM. Deze afgeslagen na een telefoongesprek met een medewerker van IMG, deze gaf aan dat hun percentages hoger uit zouden gaan vallen. Moraal van het verhaal, 3000 misgelopen en de waardedaling bij IMG afgewezen. Bedankt voor deze bak ellende!

Jasper 15 januari 2021 - 12:13

Wat een onzin ik heb mijn huis in 2013 gekocht er zijn daarna nog zat bevingen geweest, wat de waarde van het huis zeker heeft doen dalen bij een eventueel verkoop

AM 15 maart 2021 - 17:36

Had een aanbod van NAM van 6500 euro waardedaling. IMG gaf aan op basis van hun percentages de vergoeding hoger zou zijn. Dat klopte ook namelijk 7600 euro. Dus schikking NAM afgewezen en de reguliere procedure IMG ingegaan. Recent een afwijzing van het IMG ontvangen omdat er geen sprake zou zijn van waardedaling. Ehhhhhhhhhhhh................ Ik wacht nog op reactie van IMG, dit kan niet anders dan een 'foutje' zijn. Ga natuurlijk geen 6500 euro afwijzen als het alternatief 0 euro is. Echt onbegrijpelijk dat men maar door blijft gaan met gedupeerden frustreren, frustreren en frusteren.

Mike 6 april 2022 - 20:42

Ik heb hetzelfde meegemaakt. Alle instanties werken voor de NAM. Wij gedupeerden zouden geholpen worden door de instanties maar deze keren zich tegen ons. Zelfs gaan ze in jou prive leven wroeten want als je bent gescheiden keren ze jou maar de helft uit. Hier moet wat aan gedaan worden want de GEDUPEERDEN blijven GEDUPEERDEN

Sjoerdtsje, IMG 7 april 2022 - 15:46

Hallo Mike, het is nogal wat om veel gegevens te moeten delen. Dat snappen we. We zouden het ook niet vragen als het anders kon. Maar we willen natuurlijk voorkomen dat we aan iemands ex-partner ook de vergoeding uitkeren die de ander toekomt. Voor ons zou dat zelfs eenvoudiger zijn qua afhandeling, maar voor veel Groningers nogal ongewenst.

H. Drenth 10 juni 2021 - 16:20

Ik heb huis gekocht in 2013 in Midden Groningen. Bezwaar afgewezen, omdat na 2013 geen zware bevingen in mijn gebied plaatsvonden. Nu heb ik in 2018 schade aan mijn huis door...... aardbevingen. Schade ook toekende door IMG. Waarom dan afwijzing waardedaling? Eén grote poppenkast!!!!!

Jenny, IMG 13 juni 2021 - 13:00

Het bepalen van waardedaling van huizen is wezenlijk anders (want vooral een rekenkundige, statistische aangelegenheid) dan de fysieke schade bepalen aan woningen. Op onze website wordt de methode voor waardedaling uitgebreid toegelicht.

Veenje 10 december 2021 - 17:28

Hier net zo! De een krijgt het we en de ander niet! Woning word steeds minder waard door de bevingen en ze laten je gewoon barsten!

Ineke Wösten 7 december 2021 - 20:39

In 2016 hebben we ons huis verkocht in het aardbevingsgebied. We hebben toen een aanbod van de NAM aanvaard ter compensatie van d'r waardedaling. Had II dat niet geaccepteerd, dan had ik nu bijna het dubbele bedrag ontvangen. Wordt daar nog opnieuw naar gekeken?

Martin, IMG 20 december 2021 - 10:17

Hallo Ineke, huiseigenaren die bij de NAM een lagere vergoeding voor de waardedaling van hun woning hebben gekregen dan wanneer ze die bij het IMG hadden aangevraagd, worden gecompenseerd. Het IMG gaat deze compensatieregeling uitvoeren. Wanneer we beginnen met de uitvoering is nog niet bekend, de regeling moet nog worden uitgewerkt. Zodra meer duidelijk is (bijvoorbeeld hoe en wanneer men een aanvraag kan indienen en wat de voorwaarden zijn) zullen we hierover communiceren.

mike 6 april 2022 - 20:47

Alle instanties die zogenaamd de gedupeerden willen helpen zijn tegen de gedupeerden. Je moet zelf vechten voor je eigen hachje. Het is te belachelijk voor woorden. De overheid is en blijft verantwoordelijk maar heeft schijt aan de gedupeerden. De gedupeerden hebben 100% verlies en niet de belachelijke procenten waarmee gerekend word.

henk 25 augustus 2022 - 14:09

In 2018 hebben we ons huis verkocht in het aardbevingsgebied. We hebben toen een aanbod van de NAM aanvaard ter compensatie van de waardedaling. Had ik dat niet geaccepteerd, dan had ik nu bijna het dubbele bedrag ontvangen. Wordt daar nog opnieuw naar gekeken?

Sjoerdtsje, IMG 6 september 2022 - 09:03

Hallo Henk, vorig jaar is toegezegd dat gedupeerden die een te lage vergoeding voor waardedaling hebben ontvangen van de NAM worden gecompenseerd. Deze regeling is in de maak. Zodra bekend is wanneer deze compensatie is aan te vragen, melden we dit op onze website.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.