1 juni 2021

12 reacties

Eerste Groningers kunnen immateriële schade melden

Een eerste groep van honderd huishoudens kan vanaf vandaag een aanvraag voor vergoeding van immateriële schade indienen. De regeling voor immateriële schade zoals leed en verdriet is in veel opzichten nieuw. Het IMG start daarom de uitvoering gefaseerd om zo de regeling voor mogelijk tienduizenden Groningers zo goed mogelijk voor te bereiden.

Dijk Waddenzee met mensen die wandelen

Brede afspiegeling

De eerste honderd huishoudens betreffen een zo breed mogelijke afspiegeling van te verwachten situaties, variërend van zeer ernstig leed tot situaties waarin mensen mogelijk niet voor een vergoeding in aanmerking komen. Vrijwel iedereen die is benaderd, heeft aangegeven een aanvraag te zullen indienen. Naar verwachting gaat het om circa honderdzestig mensen.

Verloop

Na het indienen van de aanvraag, dat geheel digitaal plaatsvindt, volgt in beginsel binnen acht weken het besluit. Aangezien het hier om een eerste groep gaat en we zo veel mogelijk willen leren van alle ervaringen, wordt er uitgebreid geëvalueerd. We willen daarbij onder meer weten of de procedure en de inhoudelijke beoordeling duidelijk genoeg zijn en aansluiten bij de verwachtingen.

Vervolg

Mede op basis van de eerste reacties bepalen we wat de volgende stap is. Zo is het mogelijk dat er nog een nieuwe tussenfase volgt. Verdere openstelling van de regeling wordt niettemin later dit jaar verwacht.

Minderjarigen volgen nog

Bij de eerste honderd huishoudens worden eerst de aanvragen van volwassenen behandeld. Later dit jaar wordt het ook mogelijk om een aanvraag voor minderjarigen in te dienen. De beoordeling van immateriële schade bij minderjarigen is goeddeels afhankelijk van de afhandeling van de aanvraag van een van de ouders omdat de beoordeling op hun situatie wordt gebaseerd.

Meer informatie

De regeling voor immateriële schade kent veel bijzonderheden. Op deze pagina is meer achtergrondinformatie te vinden. Zie daarvoor ook de overige links bij dit nieuwsbericht.

Reageren

Sivert Dieters 1 juni 2021 - 12:43

wat is dit voor nodeloos vertragende gang van zaken ; het wordt zo voor mij qua bewijsvoering steeds moielijker en dat heb ik uw advocaat Franssen al eerder voorgehouden edoch geen reactie; waarom opereert U zo schimmig?

Dikke zooi 1 juni 2021 - 12:55

Mooi hoor, weer wat nieuws erbij terwijl de schadedossiers niet eens normaal lopen! Regel eerst de andere zaken eens goed voordat er weer wat nieuws bijkomt. Niks meer on hold en afhandelen die zooi!

Bari 2 juni 2021 - 08:06

Precies!!!

Harm 1 juni 2021 - 17:39

Waarom is Drenthe eigenlijk uitgesloten van de Waardedalingsregeling?

Jenny, IMG 12 juni 2021 - 14:30

Dit heeft te maken met de manier waarop de omvang van het waardedalingsgebied is vastgesteld. De basis voor het bepalen van het gebied zit hem in een vergelijking tussen 45.000 verkoopprijzen van woningen binnen en buiten Groningen sinds 2012 tot 1 januari 2019. Je leest hier meer over op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek

Harm2 1 juni 2021 - 17:46

Hahahaah je krijgt niks kerel...

Roel 3 juni 2021 - 07:35

Blijkbaar kan het IMG niet beslissen voordat de nieuwe regering is geïnstalleerd. Daarom deze vertragingstactiek.

janneke 3 juni 2021 - 12:32

Ik heb bezwaar ingediend tegen de waardedaling en nu is mij een brief gestuurd dat de beslistermijn werd verlengd tot en met 23 mei 2021. Tot op heden (3-6-2021) heb ik niets meer vernomen terwijl de beslistermijn toch echt is verstreken. Wanneer krijg ik wat te horen?

Jenny, IMG 12 juni 2021 - 14:30

Normaal geldt dat we binnen 6 weken moeten besluiten op een bezwaar op het primaire besluit. Die termijn kan verlengd worden met nog eens 6 weken. Ik adviseer u te bellen met ons Serviceloket (0800-4444111). Zij hebben zicht op uw dossier en kunnen u vraag het snelst beantwoorden.

Damster 4 juni 2021 - 16:07

Vandaag besluit op bezwaarschrift ontvangen,ongegrond verklaard op basis van sloop/nieuwbouw,we weten nog niet eens wanneer we nieuwbouw krijgen,andere mensen kregen een nieuwbouw woning en 20.000 euro op de rekening en wij worden weer behandeld als stelletje schooiers. Bedankt he img voor het lange wachten op dit besluit.groeten uit Appingedam.

Roel 24 juni 2021 - 10:17

Niet etnisch profileren, ook niet als Groningse kinderen het slachtoffer zijn van ongekend onrecht. Hier moet een smartengeldregeling zijn die gelijkwaardig is aan de regeling van de toeslagen ellende. M.a.w. ook Groningse kinderen moeten een smartengeldvergoeding ontvangen, tussen de 1500 en 7500 euro!!!!

henk appingedam 1 november 2021 - 10:32

kan ook nog niet aanvragen 9902 gj gaat weer lekker

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.