13 januari 2022

18 reacties

Deskundigenadvies over fysieke schade opnieuw aanbesteed

Na een Europese aanbestedingsprocedure heeft het IMG vandaag nieuwe raamovereenkomsten gesloten met vier expertisebureaus. Zij zullen voor ten minste twee jaar de advisering over de fysieke schade (zoals scheuren) aan gebouwen en werken verrichten.

deskundige bij schade-opname

Huidige expertisebureaus

De huidige vier expertisebureaus CED, D.O.G., stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten en 10BE hebben opnieuw ingeschreven en met elk van hen worden nu nieuwe contracten gesloten. Er zijn daarin nieuwe afspraken gemaakt over kosten, hoeveelheid werk en kwaliteit. De werkzaamheden van de nieuwe contracten gaan vanaf medio maart in. De aanbesteding was nodig vanwege het aflopen van de huidige contracten.

Kosten na gunning

Naar verwachting dalen de totale kosten voor de inzet van deskundigen. Dat is vooral het gevolg van invoering van de vaste vergoeding voor afhandeling van fysieke schade waarvoor geen deskundigenadvies nodig is. Een groot deel van de aanvragers kiest voor deze vorm van afhandeling die vooral voor de meer eenvoudige schades is bedoeld. Niettemin vereisen wekelijks nog altijd honderden nieuwe aanvragen inzet van deskundigen. Een jaar geleden was dat echter nog circa duizend per week waarbij telkens een deskundige nodig was voor de afhandeling. 

In de praktijk moet blijken hoe de kosten zich ontwikkelen per dossier waarvoor wél een deskundigenadvies nodig. Naar verwachting zal daar gemiddeld meer tijd voor nodig zijn omdat het dan de complexere dossiers betreft. De inzet van deskundigen wordt op basis van gewerkte uren vergoed. De aangeboden uurtarieven blijven grosso modo gelijk, maar zijn omwille van concurrentiegevoeligheid niet openbaar. De expertisebureaus kennen elkaars tarieven niet. Het IMG publiceert de totale kosten voor inzet van deskundigen jaarlijks in zijn jaarverslag.

Werkzaamheden

De inzet van deskundigen is verdeeld over, zoals dat heet, drie percelen. Het eerste perceel betreft de advisering over reguliere schade (vooral woningen). Hiervoor gaan 10BE, D.O.G. en CED ingezet worden. Stichting NIVRE zal dat bij ingang van de nieuwe contracten dus niet meer doen. Perceel twee betreft monumenten, waarvoor D.O.G. en Stichting NIVRE een contract is gegund en perceel drie betreft alle over schade-aanvragen zoals gebouwen met een andere functie. Dit is gegund aan D.O.G. en CED. De meeste aanvragen komen binnen voor het eerste perceel. De gunning is gebaseerd op de beste prijs en kwaliteitverhouding.

Ontwikkelingen

In de nieuwe contracten zijn ook de laatste ontwikkelingen verwerkt op gebied van afhandeling van fysieke schade. Zo zijn de contracten voorbereid op de start van de aanpak van duurzaam herstel, de nieuwe beoordeling voor indirecte schade van diepe bodemdaling, een aangepast calculatiemodel en de invoering van het nieuwe beoordelingsschema. Aanvullend is extra aandacht besteed aan het borgen van de eenduidigheid van adviezen.

Reageren

Kornelis 13 januari 2022 - 12:53

Dat Stichting NIVRE geen reguliere schade voor woningen meer mag doen verbaast me niets. Alleen komt het voor ons dan wel te laat. Ze hadden hier nooit mogen beoordelen met de fouten die zij maken zo als in het nieuws was te lezen (ook bij ons huis)

AM 13 januari 2022 - 15:58

Laten we de incompetentie van 10BE ook niet vergeten. Het is een zogenaamde aanbesteding, maar we weten allemaal dat 'wie betaald, bepaald' geldt. Dat er zoveel schade wordt afgewezen zegt mijn dus genoeg. Onafhankelijk???? Niet dus.

Willem 15 januari 2022 - 18:36

“ Never change A winning team. “ Geen gezeik zo vlak voor de parlementaire enquête, geen klokkenluiders. 10BE zorgt voor voldoende invloed van de NAM, De rechter in de Raad van Bestuur, inclusief haar netwerk, zorgt voor voldoende onbehaaglijke gevoelens omtrent de onafhankelijkheid van de Bestuursrechter, en IMG houdt de hand op de knip. De heren deskundigen verzinnen een andere autonome oorzaak en in plaats van dat te bewijzen gaan ze het onderbouwen, met goedkeuring van IMG, verzoek om herziening wordt razend snel afgewezen, en wij als benadeelde Groningers worden op deze misselijk makende manier omgetoverd tot eisers. Wie eist, bewijst en dus moeten we kosten maken om ons gelijk aan te tonen. Meer dan 400 Miljard aan aardgasopbrengsten is blijkbaar niet genoeg om de schade ruimhartig, coulant en voortvarend af te wikkelen.

Maid'n 14 januari 2022 - 11:42

Hier ook schade afgewezen,daarna zienswijze ingediend...eerdere rapport wel schade wel als Mijnbouw herkend,nu opnieuw ontstaan en verergerd is het opeens geeen mijnbouw...nu weer een bezwaarschrift ingediend...kijken wat eruit komt,anders is er de gang van de rechter

Zeer herkenbaar 14 januari 2022 - 18:17

Hier precies hetzelfde verhaal, in drie voorgaande rapporten exact dezelfde scheuren alleen in een andere muur als bevingsschade erkend. Nu alles afgewezen met een lulverhaal. Zienswijze niks opgeleverd, IMG volgt de (on)deskundige die het nooit in het echt heeft gezien maar vanaf de foto's heeft beoordeeld. (Aannemersvariant). Nu wachten totdat het bezwaar een keer behandeld gaat worden en daarna de rechtbank waarschijnlijk..

Markus Ploeger 14 januari 2022 - 17:12

Ook slechte ervaringen met Nivre Tilburg. 12 woningen in mijn straat hebben erkende mijnbouwschade. Ik ben de enige die zettingsschade door zonwerking heeft. Nivre Leek door mij ingehuurd komt wel tot schade. Ligt nu bij commissie bezwaar plm een jaar. Inmiddels 2 jaar verder. Het kan natuurlijk dat de trillingen mijn woning hebben overgeslagen. Kosten zijn inmiddels hoger dan de schade.

@IMG 15 januari 2022 - 16:31

Kortom, er gaat niets veranderen. De ongelijkheid blijft. Ben wel benieuwd hoe het IMG gaat toetsen of er nu wel ter zake deskundigen worden gestuurd. @Martin en Jennie: hoe gaat het IMG dit proces inregelen. Geef eens wat inzicht? Nu gaan jullie de opdracht gunnen en dan? Gaan de bedrijven nu wel van alle deskundigen een disclosure statement inleveren. En hoe gaat dat met de schade opnemers. Hoe gaat het IMG toetsen dat de schade opnemers aan de gunningsvereisten voldoen. Of is dit één in de categorie: iedereen deed een plas en alles bleef zoals het was.

Martin, IMG 1 februari 2022 - 17:17

Zoals vermeld in het nieuwsbericht, is er extra aandacht besteed aan het verbeteren van de adviezen. Het IMG vindt het van groot belang dat de beoordeling van schades vergelijkbaar is in vergelijkbare situaties. De contracten zijn daarin op zichzelf niet het belangrijkste middel, dat is de invoering geweest van het vernieuwde beoordelingskader. Maar in de gunning is dit wel meegenomen bij de beoordeling van de inschrijvende partijen.

Patricia 16 januari 2022 - 16:53

Het IMG zet gedupeerden in de kou door het gelijkheidsbeginsel buiten spel te zetten. Een uitspraak van de Raad van State wordt schandelijk misbruikt om mensen het nakijken te geven. Dit instituut wat ruimhartig en rechtvaardig dient op te treden om daarmee het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen laat zich van een meedogenloze kant zien. Wie denkt recht te hebben op gelijkwaardige behandeling wordt keihard de grond in geboord. Let wel: dit is een overheidsinstantie die artikel 1 van de Grondwet buiten werking stelt. Dit soort wanpraktijken halen het nieuws niet. En dat moet maar eens afgelopen zijn.

Schade-experts? 20 januari 2022 - 14:53

Fijn voor de 4 clusters van "onafhankelijke deskundigen"dat ze kunnen blijven profiteren van hun royale, gemakkelijke verdienmodel. Helaas blijken deze schadeopnemers- en rapporteurs allesbehalve deskundig. En helaas zijn ze ook niet onafhankelijk. Ze worden door het IMG gedwongen zich te voegen naar het nieuwe "beoordelingskader"( van mei 2021). En zijn gedwongen die ( voor bepaalde regio's) idiote trillingstool toe te passen. Nou, we zien de onzin-verhalen (met lappen standaardtekst: knip&plakwerk dus) weer met interesse tegemoet. Het IMG blijft dus dysfunctioneren en maakt een aanfluiting van schadeafhandeling! Het is beschamend.

Jan 27 juni 2022 - 16:13

Precies standaardteksten en als je aantoont dat ze ongelijk hebben selecteren ze gewoon een andere oorzaak uit het lijstje. Het is gewoon nooit mijnbouwschade hoewel ze dat niet bewijzen trek je altijd aan het kortste eind.

Hans, IMG 30 juni 2022 - 13:37

Beste Jan, deskundigen moeten het gemotiveerd kunnen aangeven als schade niet mijnbouwgerelateerd is (wettelijk bewijsvermoeden) en wat dan mogelijk wel de oorzaak is.

magda 28 januari 2022 - 19:34

Het is natuurlijk wel een heel mooi en makkelijk verdienmodel voor de schaderapporteurs. Kennelijk worden ze ook per pagina betaald, want de rapporten worden steeds dikker. Er worden al rapporten "gefabriekt' (uitgekotst?) van 300, 400 of zelfs 500 pagina's. Naast de foto's. allerlei steeds herhaalde standaard-tekst, met ergerlijke flauwekul-redenen, die de gedupeerde moet slikken als "evident andere oorzaken". Schandalige praktijken. Maar een mooi verdienmodel (easy money) voor de vermeende "experts".

Geachte leden van het bestuur van IMG 29 januari 2022 - 12:49

Geachte leden van het bestuur van IMG, Graag wil ik u een rechtsfilosofische vraag voorleggen. U heeft in juli van 2021 een nieuw beoordelingskader geïntroduceerd. Dit kader geeft nadere invulling aan het bewijsvermoeden zoals dat is vastgesteld in de Tijdelijke wet Groningen. In de periode daarvoor gaf het 'Panel advies' de nadere invulling aan deze wet. Het Panel van deskundigen-advies' gebruikt de 2mm/s als nadere grens voor toepassing van het bewijsvermoeden. Van het Panel van deskundigen is duidelijk wie de deskundigen zijn. Wij als burgers kunnen ons vergissen van wie die deskundigen waren. Met de komst van het nieuwe beoordelingskader is de grote kring van aardbevingsgebied , eerder begrensd door 2 mm/s, enorm uitgehold. De kringen en daarmee het aarbevingsgebied, waar sinds juli 2021 bewijsvermoeden wordt toepast, zijn veel kleiner geworden. Een heleboel huizen (duizenden) vallen nu buiten de boot door deze NIEUWE 8,5 mm/s en de 5 mm/s grens (zie beoordelingskader). Dat scheelt de staat een heleboel adressen en daarmee miljoenen euro's aan schadeuitkeringen. Want hoe hoger de mm/s-grens, des te kleiner het schadegebied. Wat echter heel bevreemdend is, is dat totaal ONDUIDELIJK is WIE de deskundigen waren die dit nieuwe beoordelingskader hebben opgesteld. U heeft dat niet transparant gemaakt. En u heeft ook geen review (openbaar) gemaakt. Ook de adviezen van Pers Rijcken uw advocaat over dit nieuwe beoordelingskader zijn niet openbaar gemaakt. U heeft als zelfstandig besturingsorgaan met de introductie het nieuwe beoordelingskader gezorgd voor een enorme UITHOLLING van de wet en en een veel kleiner gebied waar nu nog schade wordt erkend. Maar wie zijn de deskundigen die dit nieuwe beoordelingskader onderschrijven en deze uitholling van de wet hebben gemaakt? Wie zijn de deskundigen die het nieuwe beoordelingskader hebben ontwikkelt? EN zijn zij wel voldoende deskundig en onafhankelijk? Heeft u zich daarvan vergewist? Wij als burgers kunnen dat niet toetsen, omdat niet transparant is gemaakt door U wie de deskundigen zijn achter het nieuwe beoordelingskader. Ook de Tweede Kamer kan dit niet toetsen, terwijl het nieuwe beoordelingskader WEL een nadere invulling van de wet is. Eigenlijk heeft u zelf de wet uitgehold In het nadeel van alle inwoners die nu buiten de boot vallen. Mag u (en mag een bezwaar adviescommissie) dit nieuwe beoordelingskader eigenlijk wel hanteren? En mag een bestuursrechter dit nieuwe beoordelingskader eigenlijk wel hanteren in een beroepszaak? Of handelt u met dit nieuwe beoordelingskader volledig ONRRECHTMATIG? Wij kijken uit naar uw reactie in deze. Graag hier op deze site. Bij het onbeantwoord blijven van deze vraag (zoals wel vaker bij inhoudelijke vragen) zullen we bij elk nieuw nieuwsbericht wat geplaatst wordt op deze site deze vraag opnieuw plaa

Gonda 2 februari 2022 - 19:16

Heel goed verhaal hierboven. En er worden belangrijke vragen gesteld. En die worden steeds niet beantwoord. En dan bedoel ik niet door een Martin of Jennie (of welke naam dan ook), maar antwoord door het IMG-bestuur zelf. Het nieuwe beoordelingskader is een monstrum/misbaksel. En met het steeds verhogen van het trillingscriterium ( inderdaad nu al 8 en 5 mm.) vallen steeds meer gedupeerden buiten de boot. En via de BAC worden schademelders, die in bezwaar gaan, individueel (op zeer arrogante wijze) afgescheept. Het IMG is ernstig uit koers geraakt. Het gemak, waarmee het IMG het advies van het Panel van Deskundigen (jan. 2019) in de vuilnisbalk kiepert is schokkend en stuitend. Het IMG blijft verbijsterend ernstig in gebreke, wat betreft haar hoofdtaak, namelijk: fatsoenlijke schadeafhandeling! Het IMG heeft zichzelf een overtuigend bewijs van onvermogen gegeven. De interne chaos lijkt compleet...

patricia 6 februari 2022 - 13:07

Patricia 6 februari 2022 - 12:59 Hallo Martin. Grappig dit, normaliter duurt het een dagje of 3 voordat er gereageerd wordt op een vraag van iemand hier op dit 'forum'. Kennelijk heeft er intern een beraad plaatsgevonden. Moeten we ons stilhouden of niet? Ik vind het prima hoor. Hier een paar vragen: - WAAROM SLUITEN JULLIE WURGCONTRACTEN AF MET DESKUNDIGEN WAARIN JULLIE HEN VERPLICHTEN DAT ZIJ NIET MEER IN MOGEN GAAN OP VERZOEKEN TOT CONTRA EXPERTISE VAN PARTICULIEREN? - HOE KAN HET DAT JULLIE GEDUPEERDEN VRAGEN NAAR SCHADES BIJ BUREN TERWIJL JULLIE DIT ZELF INZICHTELIJK HEBBEN? - HOE IS HET NIEUWE BEOORDELINGSKADER TOT STAND GEKOMEN. WAT IS DE GRONDSLAG, WIE ZIJN DE DESKUNDIGEN? - HOE IS HET MOGELIJK DAT JULLIE, TERWIJL ER MOET WORDEN HEROVERWOGEN IN BEZWAARPROCEDURE, DE CONTRA EXPERTISE MET ALLE GEWELD WEER WILLEN LATEN UITVOEREN DOOR DEZELFDE DESKUNDIGE (NIVRE, BOEVENBENDE)? - HOE IS HET MOGELIJK,, DAT EEN OVERHEIDSORGAAN WAT ALS TAAK HEEFT RUIMHARTIG EN RECHTVAARDIG TE WERK TE GAAN, HET GELIJKHEIDSBEGINSEL OP ONEIGENLIJKE WIJZE BUITEN SPEL WIL ZETTEN? - WAAROM WORDEN SCHADEGEVALLEN VAN 2-1 KAP WONINGEN, BIJ JULLIE AANGEDRAGEN DOOR GEDUPEERDEN, NIET MEEGENOMEN IN JULLIE BESLISSINGEN OP BEZWAAR? Zo maar wat vragen. Hoop dat ze concreet genoeg zijn. Zullen wel in het verlengde liggen van de vragen die er gesteld gaan worden bij de parlementaire enquete, vermoed ik zo. Ik verneem graag van jullie.

patricia 7 februari 2022 - 18:05

Met betrekking tot de zogenaamde onafhankelijkheid van deskundigen heb ik nog het volgende op te merken. Als een deskundige in opdracht van het IMG schade opnames doet, mag zij geen opdrachten meer accepteren van particulieren. Met andere woorden, als een gedupeerde denkt: wacht even, bij mijn buren wel een schadevergoeding en bij mij niet? Ik vraag die deskundige die bij de buren is geweest of zij ook bij mij willen komen kijken, dan is het helaas, pindakaas. Dat mogen ze niet. Hier steekt het IMG een duidelijk stokje voor door verregaande afspraken te maken met de deskundigen. Ongetwijfeld vergezeld door boetebedingen. Dus ook nu steekt het IMG de pas af naar het gelijkheidsbeginsel. Hoe eerlijk zou het zijn als gedupeerden deze mogelijkheid wel hadden? Zou dat niet tot een veel eerlijker situatie leiden? Helemaal in gevallen waarin de adviezen mijlenver uit elkaar liggen terwijl de situatie nagenoeg hetzelfde is? Zeker! Maar dat is niet de bedoeling dus ook hier moest er wat bedacht worden: wurgcontracten. De deskundige mag in ruil daarvoor, in opdracht van het IMG, een dikke boterham verdienen. Of dit nu een definitie is van onafhankelijkheid? Dat laat ik aan de lezer.

patricia 8 februari 2022 - 18:10

Die deskundigen zijn ook ware grapjassen. Of beter: sprookjesverteller. Die bij mijn hoorzitting aanwezig was noem ik dan ook gekscherend: Hans Christian Andersen van het Nivre. Deze man verklaard met een stalen gezicht dat er scheuren in muren ontstaan om zo de stabiliteit te herstellen. Scheuren zijn als het ware natuurlijke dilataties. Dus mensen: laat gaan die scheurvorming! Onze huizen, schuren, garages en stallen lossen het probleem zelf wel op! We moeten het maar met een beetje humor benaderen omdat het zo in en in triest is. En helaas geen sprookje; dit beweert de man echt. De gehele hoorzitting is uiteraard opgeslagen. Dan vraag je je af, en ik krijg zin om hier een concrete vraag aan @Martin te stellen maar ik beantwoord 'm zelf wel even: hoe kan het dat de juristen daar bij zitten en niet denken: wat is dit voor een flauwekul verhaal van die deskundige? Het antwoord geef ik dus zelf: omdat het een deskundige is en die weet echt wel hoe het zit. Nietwaar @Martin? Als mijn antwoord niet juist is, verneem ik graag. Maar dan nu het volgende. Als een gedupeerde aanspraak wil maken op het gelijkheidsbeginsel door te stellen dat bij de buren (zelfs bij 2-1 kap woningen!) wel schade is uitgekeerd dan stelt het IMG dat een beroep op dit beginsel niet mogelijk is omdat de deskundigen bij de buren wel eens een fout gemaakt zouden kunnen hebben. Helaas is ook dat geen sprookje. Nu voel je de vraag vast aankomen @Martin en deze zie ik graag wel beantwoord: HOE IS HET TOCH MOGELIJK DAT DE ENE KEER DE MENING VAN DE DESKUNDIGE HEILIG IS TEGEN ALLE SIGNALEN IN EN DE ANDERE KEER DE MATE VAN DESKUNDIGHEID MET HET GROOTSTE GEMAK AAN DE KANT WORDT GESCHOVEN? Is dat niet een beetje vreemd?

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.