13 januari 2022

9 reacties

Deskundigenadvies over fysieke schade opnieuw aanbesteed

Na een Europese aanbestedingsprocedure heeft het IMG vandaag nieuwe raamovereenkomsten gesloten met vier expertisebureaus. Zij zullen voor ten minste twee jaar de advisering over de fysieke schade (zoals scheuren) aan gebouwen en werken verrichten.

deskundige bij schade-opname

Huidige expertisebureaus

De huidige vier expertisebureaus CED, D.O.G., stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten en 10BE hebben opnieuw ingeschreven en met elk van hen worden nu nieuwe contracten gesloten. Er zijn daarin nieuwe afspraken gemaakt over kosten, hoeveelheid werk en kwaliteit. De werkzaamheden van de nieuwe contracten gaan vanaf medio maart in. De aanbesteding was nodig vanwege het aflopen van de huidige contracten.

Kosten na gunning

Naar verwachting dalen de totale kosten voor de inzet van deskundigen. Dat is vooral het gevolg van invoering van de vaste vergoeding voor afhandeling van fysieke schade waarvoor geen deskundigenadvies nodig is. Een groot deel van de aanvragers kiest voor deze vorm van afhandeling die vooral voor de meer eenvoudige schades is bedoeld. Niettemin vereisen wekelijks nog altijd honderden nieuwe aanvragen inzet van deskundigen. Een jaar geleden was dat echter nog circa duizend per week waarbij telkens een deskundige nodig was voor de afhandeling. 

In de praktijk moet blijken hoe de kosten zich ontwikkelen per dossier waarvoor wél een deskundigenadvies nodig. Naar verwachting zal daar gemiddeld meer tijd voor nodig zijn omdat het dan de complexere dossiers betreft. De inzet van deskundigen wordt op basis van gewerkte uren vergoed. De aangeboden uurtarieven blijven grosso modo gelijk, maar zijn omwille van concurrentiegevoeligheid niet openbaar. De expertisebureaus kennen elkaars tarieven niet. Het IMG publiceert de totale kosten voor inzet van deskundigen jaarlijks in zijn jaarverslag.

Werkzaamheden

De inzet van deskundigen is verdeeld over, zoals dat heet, drie percelen. Het eerste perceel betreft de advisering over reguliere schade (vooral woningen). Hiervoor gaan 10BE, D.O.G. en CED ingezet worden. Stichting NIVRE zal dat bij ingang van de nieuwe contracten dus niet meer doen. Perceel twee betreft monumenten, waarvoor D.O.G. en Stichting NIVRE een contract is gegund en perceel drie betreft alle over schade-aanvragen zoals gebouwen met een andere functie. Dit is gegund aan D.O.G. en CED. De meeste aanvragen komen binnen voor het eerste perceel. De gunning is gebaseerd op de beste prijs en kwaliteitverhouding.

Ontwikkelingen

In de nieuwe contracten zijn ook de laatste ontwikkelingen verwerkt op gebied van afhandeling van fysieke schade. Zo zijn de contracten voorbereid op de start van de aanpak van duurzaam herstel, de nieuwe beoordeling voor indirecte schade van diepe bodemdaling, een aangepast calculatiemodel en de invoering van het nieuwe beoordelingsschema. Aanvullend is extra aandacht besteed aan het borgen van de eenduidigheid van adviezen.

Reageren

Kornelis 13 januari 2022 - 12:53

Dat Stichting NIVRE geen reguliere schade voor woningen meer mag doen verbaast me niets. Alleen komt het voor ons dan wel te laat. Ze hadden hier nooit mogen beoordelen met de fouten die zij maken zo als in het nieuws was te lezen (ook bij ons huis)

AM 13 januari 2022 - 15:58

Laten we de incompetentie van 10BE ook niet vergeten. Het is een zogenaamde aanbesteding, maar we weten allemaal dat 'wie betaald, bepaald' geldt. Dat er zoveel schade wordt afgewezen zegt mijn dus genoeg. Onafhankelijk???? Niet dus.

Willem 15 januari 2022 - 18:36

“ Never change A winning team. “ Geen gezeik zo vlak voor de parlementaire enquête, geen klokkenluiders. 10BE zorgt voor voldoende invloed van de NAM, De rechter in de Raad van Bestuur, inclusief haar netwerk, zorgt voor voldoende onbehaaglijke gevoelens omtrent de onafhankelijkheid van de Bestuursrechter, en IMG houdt de hand op de knip. De heren deskundigen verzinnen een andere autonome oorzaak en in plaats van dat te bewijzen gaan ze het onderbouwen, met goedkeuring van IMG, verzoek om herziening wordt razend snel afgewezen, en wij als benadeelde Groningers worden op deze misselijk makende manier omgetoverd tot eisers. Wie eist, bewijst en dus moeten we kosten maken om ons gelijk aan te tonen. Meer dan 400 Miljard aan aardgasopbrengsten is blijkbaar niet genoeg om de schade ruimhartig, coulant en voortvarend af te wikkelen.

Maid'n 14 januari 2022 - 11:42

Hier ook schade afgewezen,daarna zienswijze ingediend...eerdere rapport wel schade wel als Mijnbouw herkend,nu opnieuw ontstaan en verergerd is het opeens geeen mijnbouw...nu weer een bezwaarschrift ingediend...kijken wat eruit komt,anders is er de gang van de rechter

Zeer herkenbaar 14 januari 2022 - 18:17

Hier precies hetzelfde verhaal, in drie voorgaande rapporten exact dezelfde scheuren alleen in een andere muur als bevingsschade erkend. Nu alles afgewezen met een lulverhaal. Zienswijze niks opgeleverd, IMG volgt de (on)deskundige die het nooit in het echt heeft gezien maar vanaf de foto's heeft beoordeeld. (Aannemersvariant). Nu wachten totdat het bezwaar een keer behandeld gaat worden en daarna de rechtbank waarschijnlijk..

Markus Ploeger 14 januari 2022 - 17:12

Ook slechte ervaringen met Nivre Tilburg. 12 woningen in mijn straat hebben erkende mijnbouwschade. Ik ben de enige die zettingsschade door zonwerking heeft. Nivre Leek door mij ingehuurd komt wel tot schade. Ligt nu bij commissie bezwaar plm een jaar. Inmiddels 2 jaar verder. Het kan natuurlijk dat de trillingen mijn woning hebben overgeslagen. Kosten zijn inmiddels hoger dan de schade.

@IMG 15 januari 2022 - 16:31

Kortom, er gaat niets veranderen. De ongelijkheid blijft. Ben wel benieuwd hoe het IMG gaat toetsen of er nu wel ter zake deskundigen worden gestuurd. @Martin en Jennie: hoe gaat het IMG dit proces inregelen. Geef eens wat inzicht? Nu gaan jullie de opdracht gunnen en dan? Gaan de bedrijven nu wel van alle deskundigen een disclosure statement inleveren. En hoe gaat dat met de schade opnemers. Hoe gaat het IMG toetsen dat de schade opnemers aan de gunningsvereisten voldoen. Of is dit één in de categorie: iedereen deed een plas en alles bleef zoals het was.

Patricia 16 januari 2022 - 16:53

Het IMG zet gedupeerden in de kou door het gelijkheidsbeginsel buiten spel te zetten. Een uitspraak van de Raad van State wordt schandelijk misbruikt om mensen het nakijken te geven. Dit instituut wat ruimhartig en rechtvaardig dient op te treden om daarmee het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen laat zich van een meedogenloze kant zien. Wie denkt recht te hebben op gelijkwaardige behandeling wordt keihard de grond in geboord. Let wel: dit is een overheidsinstantie die artikel 1 van de Grondwet buiten werking stelt. Dit soort wanpraktijken halen het nieuws niet. En dat moet maar eens afgelopen zijn.

Schade-experts? 20 januari 2022 - 14:53

Fijn voor de 4 clusters van "onafhankelijke deskundigen"dat ze kunnen blijven profiteren van hun royale, gemakkelijke verdienmodel. Helaas blijken deze schadeopnemers- en rapporteurs allesbehalve deskundig. En helaas zijn ze ook niet onafhankelijk. Ze worden door het IMG gedwongen zich te voegen naar het nieuwe "beoordelingskader"( van mei 2021). En zijn gedwongen die ( voor bepaalde regio's) idiote trillingstool toe te passen. Nou, we zien de onzin-verhalen (met lappen standaardtekst: knip&plakwerk dus) weer met interesse tegemoet. Het IMG blijft dus dysfunctioneren en maakt een aanfluiting van schadeafhandeling! Het is beschamend.

Reactie toevoegen