19 oktober 2021

21 reacties

IMG start Europese aanbesteding deskundigen

In 2022 lopen de overeenkomsten tussen IMG en de huidige expertisebureaus af. Daarom moet het IMG een nieuwe keuze maken welke bureaus de komende jaren de schade-opnames mogen uitvoeren. Vanwege de omvang van de contracten wordt dat proces Europees aanbesteed.

deskundige

Deze Europese aanbesteding is nu opengezet voor elke partij die geïnteresseerd is en aan de minimum vereisten voldoet om deskundigen te leveren voor de afhandeling van fysieke schade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. Dat kunnen zowel nieuwe bureaus als de huidige expertisebureaus zijn.

Partijen

Het IMG moet een dergelijke inkoop van diensten aanbesteden. De expertisebureaus die nu zijn gecontracteerd, hebben bij een aanbesteding in 2018 hun diensten aangeboden. De nieuwe overeenkomsten hebben opnieuw een duur van twee jaar, met opties tot verlenging.  De uiteindelijk gekozen partijen leveren vanaf het voorjaar 2022 de onafhankelijk deskundigen voor adviseringen over meldingen van fysieke schade die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van het gasveld Groningen of de gasopslag Norg. De bureaus waar het IMG momenteel gebruik van maakt, kunnen uiteraard ook inschrijven én gekozen worden.

Contracten

Alle partijen kunnen inschrijven op een of meerdere contracten voor de volgende soorten dossiers:

  • reguliere schademeldingen
  • schade aan monumenten
  • schade aan objecten met een andere bestemming dan wonen

Voor de reguliere schademeldingen worden maximaal drie contracten gesloten. Voor de monumenten en andere schades worden twee contracten gesloten. In december worden de nieuwe expertisebureaus gekozen. De nieuwe contracten vervangen de huidige contracten met de vier partijen.

Deskundigen

Deskundigen werken via expertisebureaus en deze bureaus worden door middel van deze aanbesteding gekozen. Deskundigen zijn voor het IMG belangrijk omdat zij bij de aanvragers thuis komen en advies uitbrengen aan de schademelder en het IMG. Het is een vereiste dat zij onafhankelijk, onpartijdig en deskundig zijn.

Eenduidigheid

Het IMG vindt het van groot belang dat beoordeling van schades zo uniform mogelijk plaatsvindt. Sinds 1 juli 2021 hanteert het IMG een vernieuwd beoordelingskader voor fysieke schade. Het doel is de eenduidigheid te vergroten bij adviezen van expertisebureaus. Ook moet het verband tussen de beoordeling van de schadeoorzaak en de kans op schade meer in de adviezen terugkomen. Dit aspect wordt meegenomen in de beoordeling van de inschrijvende partijen. Hen wordt expliciet gevraagd wat zij kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het adviesrapport en aan een uniforme beoordeling van schade.

Reageren

@img 19 oktober 2021 - 15:23

Wanneer komt er nu eindelijk een antwoord op onze vragen mbt de trillingsnelheden vermeld in het beoordelingskader??????

wim 19 oktober 2021 - 15:41

et wordt nu als feit gepresenteerd in deze communicatie die IMG: Geen 2mm/s meer als grens voor het bewijsvermoeden, maar 8,5 mm/s (voor gebouwen na 1940) of 5 mm mm/s voor gebouwen voor 1940. Dit is totale onzin gebaseerd op Van Staalduinen en Everts. Een samenvatting van 2 niet-onafhankelijke heren, die gebaseerd is op niet navolgbare bronnen. Nogmaals de vraag (onbeantwoord gebleven in juli en augustus) uit welke bronn(en) hebben Van Staalduinen en Everts deze nieuwe, veel hogere drempeltrillingswaarden? De bronverwijzing in Van Staalduinen en Everts is niet navolgbaar en niet volgens de wetenschappelijke criteria voor bronverwijzingen. Maak eens duidelijk uit welke bron(nen) deze 8,5 mm/s en 5 mm/s komen. En op welke pagina's van die bronnen. En publiceer die bronnen op jullie website. Van Staalduinen en Everts gaan alleen over zettingen. Niet over andere oorzaken! En deze 5 en 8,5 mm/s gaan over VEROORZAKEN van schade. Niet over VERERGEREN. Dat onderscheid is van belang! Jullie scheren het nu over 1 kam in deze communicatie om zo iedereen die vaste vergoeding aan te smeren. Maak de mensen maar bang met een nieuw beoordelingskader wat niet navolgbaar is EN niet uitlegbaar. En wat niet aansluit op de wet en het bewijsvermoeden. Het gaat immers over veroorzaken en VERERGEREN in de wet. Toch jammer dat zoveel juristen bij IMG en lieden met aanzien in het bestuur deze weg (richring afgrond) blijven gaan. Graag reactie op de vraag uit welke bron deze drempeltrillingswaarden komen. Want hiermee holt u, IMG, op eigen houtje het bewijsvermoeden uit. Zonder de Kamer te betrekken. Of een onafhankelijke panel. Het is slechts de interpretatie van IMG van een onwetenschappelijk stuk van 2 heren Van Staalduinen en Everts. Misschien hebben meer mensen zin om hen te mailen met deze vraag? Of kan P.C.vanStaalduinen@tudelft.nl zelf een antwoord verschaffen? Aangezien antwoorden vanuit IMG al maanden uitblijven.

wim 19 oktober 2021 - 15:41

Het wordt nu als feit gepresenteerd in deze communicatie die IMG: Geen 2mm/s meer als grens voor het bewijsvermoeden, maar 8,5 mm/s (voor gebouwen na 1940) of 5 mm mm/s voor gebouwen voor 1940. Dit is totale onzin gebaseerd op Van Staalduinen en Everts. Een samenvatting van 2 niet-onafhankelijke heren, die gebaseerd is op niet navolgbare bronnen. Nogmaals de vraag (onbeantwoord gebleven in juli en augustus) uit welke bronn(en) hebben Van Staalduinen en Everts deze nieuwe, veel hogere drempeltrillingswaarden? De bronverwijzing in Van Staalduinen en Everts is niet navolgbaar en niet volgens de wetenschappelijke criteria voor bronverwijzingen. Maak eens duidelijk uit welke bron(nen) deze 8,5 mm/s en 5 mm/s komen. En op welke pagina's van die bronnen. En publiceer die bronnen op jullie website. Van Staalduinen en Everts gaan alleen over zettingen. Niet over andere oorzaken! En deze 5 en 8,5 mm/s gaan over VEROORZAKEN van schade. Niet over VERERGEREN. Dat onderscheid is van belang! Jullie scheren het nu over 1 kam in deze communicatie om zo iedereen die vaste vergoeding aan te smeren. Maak de mensen maar bang met een nieuw beoordelingskader wat niet navolgbaar is EN niet uitlegbaar. En wat niet aansluit op de wet en het bewijsvermoeden. Het gaat immers over veroorzaken en VERERGEREN in de wet. Toch jammer dat zoveel juristen bij IMG en lieden met aanzien in het bestuur deze weg (richring afgrond) blijven gaan. Graag reactie op de vraag uit welke bron deze drempeltrillingswaarden komen. Want hiermee holt u, IMG, op eigen houtje het bewijsvermoeden uit. Zonder de Kamer te betrekken. Of een onafhankelijke panel. Het is slechts de interpretatie van IMG van een onwetenschappelijk stuk van 2 heren Van Staalduinen en Everts. Misschien hebben meer mensen zin om hen te mailen met deze vraag? Of kan P.C.vanStaalduinen@tudelft.nl zelf een antwoord verschaffen? Aangezien antwoorden vanuit IMG al maanden uitblijven.

wim 19 oktober 2021 - 15:43

ANTWOORDEN GRAAG ZET VANAF NU WEKELIJKS

Linda de Boer 19 oktober 2021 - 17:07

Ik heb de aanbestedingsdocumenten er eens op nageslagen. In de betreffende documenten worden eisen gesteld aan de verschillende typen deskundigen. Hoe toetst het IMG dit en kunnen wij er dus verzekerd van zijn dat de deskundige die bij ons komt voldoet aan de gestelde eisen?

wim 19 oktober 2021 - 17:26

niet dus die goed waren zijn eruit getrapt en nam vriendjes erin

Linda de Boer 20 oktober 2021 - 15:38

@IMG. Deze vraag is wat mij betreft echt serieus. Uit vaste bestuursrechtspraak geldt dat een bestuursorgaan mag uitgaan van het advies van een deskundige tenzij er reden is te twijfelen aan het advies bv. vanwege de deskundigheid of de onafhankelijkheid. Het zbo stelt de deskundige aan, dan is het toch ook redelijk dat het zbo (i.c. het IMG) inzicht verschaft welke kennis en ervaring de deskundige heeft. Wij wachten nu al maanden op de disclosure statements van de deskundigen die aan onze schaderapporten hebben gewerkt. Dat geeft mij het gevoel dat jullie die informatie niet hebben. Graag reactie.

Martin, IMG 3 december 2021 - 15:54

Hallo Linda, dit kan ik zo niet voor je nagaan. Deze informatie is wel bij ons wel beschikbaar. Als je wilt weten wat hiervan de status is adviseer ik je om telefonisch contact met ons op te nemen. Aan de hand van jouw dossiernummer kunnen we dan de status checken.

A 20 oktober 2021 - 09:11

Wie betaald, bepaald. De deskundigen bureau zullen nooit objectief zijn. Want als er zoveel geld gemoeid is met de contracten dat het al Europees aanbesteed moet worden dan is het die bureaus er alles aangelegen om zo'n contract binnen te slepen. Zelfs als daarvoor op controversiële wijze massaal schade moet worden afgewezen.

Roel 20 oktober 2021 - 15:24

Als vergoeding voor immateriële schade is een minimumbedrag van € 2.500,-- redelijk. Dat bedrag kan in individuele gevallen worden verhoogd, bijvoorbeeld wanneer meer dan tweemaal A- of B-schade is vastgesteld (uitgangspunt is dat per extra schadegeval aanspraak bestaat op € 1.250,--), of ten gevolge van de aardbevingen ernstige (psychische) gezondheidsklachten zijn ontstaan of de woning onbewoonbaar is verklaard of langdurig niet bewoond kon worden. (rov. 7.37) Instantie Hoge Raad Datum uitspraak15-10-2021

Arie Blok 20 oktober 2021 - 20:59

Hoofdstuk deskundigen, omschrijving IMG: De deskundige komt bij je thuis en gaat advies uit brengen aan IMG en de schademelder. Vreemd dat er bij ons namens 10 BE slechts een student bouwkunde is geweest die het allemaal bevingschade vond. Komt allemaal goed zei hij bij het afscheid tegen ons, kleine schade misschien al wel voor de bouwvak bericht. Nou niks kwam goed, de deskundige dacht er anders over, geen bevingschade.

A 21 oktober 2021 - 15:47

Dat is 10BE. Wij hebben hetzelfde meegemaakt. De deskundige die de schade kwam opnemen was er van overtuigd dat het mijnbouwschade was. Alles opgenomen. Was allemaal overduidelijk. Het rapport kwam: alles afgewezen. Corrupt zooitje.

Bettie 21 oktober 2021 - 19:32

Ik begreep dat er intussen zo'n 500 schadeopnemers en rapporteurs in dienst zijn bij het IMG. Dikke rapporten producerend, vol met standaardtekst ( knip- en plakwerk). Hoe dikker het rapport, hoe meer er verdiend wordt? Ik zag onlangs een rapport van 400 pagina's voorbij komen. De schadeafhandeling door het IMG is een ongeloofwaardig circus geworden. Een mooi verdienmodel voor ondeskundige en laaggeschoolde "experts". Tijd, dat er orde op zaken wordt gesteld. En het zeer dubieuze 10 BE moet al helemaal niet meer ingehuurd worden. Een stevige reorganisatie van de schadeafhandeling is broodnodig!

klopt 22 oktober 2021 - 13:07

ja wat denk je van 600 pagina's en maar geen schade door hoor noppes schade jaar wachten onhold leugenaars

Leen 25 oktober 2021 - 20:07

Inderdaad! Ik heb zelfs een rapport van meer als 600 pagina's gekregen. Ook van 10 BE. Conclusie: geen aardbevingsschade. Op elke pagina is bij verschillende foto's exact hetzelfde verhaaltje gekopieerd. Lekker makkelijk, snel verdiend voor meneer expert. Aan 1 stuk ongeloofwaardig

Jennie 22 oktober 2021 - 15:36

Het is natuurlijk in- en in-triest dat schademelders op en bij de UGS Norg sinds een jaar bijna alleen maar 0,00-rapporten krijgen via het IMG. Eigenlijk was het voor oude schademelders nog kansrijker bij de NAM om mijnbouwschade nog een beetje vergoed te krijgen, dan momenteel bij het IMG. Ook al lag de bewijslast toen bij de individuele schademelder, die hiervoor (dure) contra-expertise moest inhuren. En ook al moest een bescheiden vergoeding van achter "helsdeuren" verkregen worden. Het IMG zit op een dwaalspoor en heeft op dubieuze gronden de deuren voor gedupeerden uit o.a. Drenthe keihard dichtgegooid. Hoe durft het IMG nog te praten over het herwinnen van vertrouwen!

W. Vogel 25 oktober 2021 - 13:29

Het gebeurt allemaal veel te achterbaks, eerst de aankondiging dat er een nieuw IT-systeem komt, wordt geen burger achterdochtig van. Vervolgens moeten er nieuwe onderzoeken komen, vanwege verschillen in expertiserapporten. ( kun je ook intern oplossen, evt. middels arbitrage ). Aan de hand van de nieuwe onderzoeken komen er nieuwe handvaten voor de experts, die, zo blijkt uit verslaggeving van oktober jl., er al vanaf 1 juli 2021 mee proef draaien, moet nog wel nader worden geanalyseerd, maar amper een maand later blijkt dat dit het nieuwe beoordelingskader wordt voor de nieuwe deskundigen. Ondertussen worden rustig eerst de schades onder het oude meldingssysteem afgehandeld, en vervolgens alle aangemelde schades in het nieuwe meldingssysteem op een hoop gegooid en afgehandeld volgens de nieuwe richtlijnen per 1 juli 2021. Dat is geen behoorlijk bestuur. Nieuwe richtlijnen behoren te worden aangekondigd en moeten worden toegepast op nieuwe gevallen. Naar mijn bescheiden mening is er ingegrepen door onze Overheid, omstreeks een jaar geleden, 2 nov. 2020, 402 miljoen uitbetaald aan bevingschade. De heren Top-ambtenaren hebben de rekensom gemaakt 402 miljoen delen door de afgehandelde schades en dat vermenigvuldigen met de te verwachten aanmeldingen en zijn tot de conclusie gekomen: DIT GAAN WE NIET DOEN, veel te coulant en veel te ruimhartig. Zolang sommige van de deskundigen, op zoek gaan naar een andere autonome oorzaak van de schade door te bladeren in het grote sprookjes boek om schades te kunnen afwijzen, komt dat vertrouwen in het IMG nooit meer terug.

wim 25 oktober 2021 - 20:53

zo is het precies hoe u aangeeft het klopt exact zoals u verwoord.

patricia 12 december 2021 - 11:46

Ik begrijp werkelijk niet waar deze ellende ophoudt. Het wettelijk bewijsvermoeden wordt misbruikt. Alle uitleg die het Panel heeft gegeven over hoe om te gaan met dit wettelijk bewijsvermoeden biedt meer dan voldoende houvast voor het IMG. Het Panel heeft een heel duidelijk kader aangegeven. Echter, dit houdt dan in de praktijk in dat voor alle woningen die in het effectgebied gelegen zijn en er schade is die naar haar aard aardbevingsschade zou kunnen zijn, er een schade uitkering moet volgen. Tenzij er een andere oorzaak te vinden is. En ook daaraan verbindt het Panel harde eisen. Wat is nu de truc geworden? Deskundigen geven aan dat de trillingssterkte op veel plaatsen binnen het effectgebied te gering is en dat daarmee aantoonbaar en evident is aangetoond dat de schade niet het gevolg kan zijn van mijnbouwactiviteiten.....Via een omweg wordt het wettelijk bewijsvermoeden teniet gedaan. Wat zou nu het doel van het Panel zijn geweest, denkt men. Beleid adviseren wat zo gemakkelijk onderuit te halen is? Waren die trillingssterktes al lang niet bekend? Tuurlijk. Nee, het doel was om een gebied aan te wijzen waarvan deskundigen maar moeten aantonen dat de schade door IETS ANDERS veroorzaakt is dan mijnbouwactiviteiten. Dan is het dus niet de bedoeling dat je de mijnbouwactiviteiten en het effect ervan weer uitvlakt om zo niets uit te hoeven keren. Heel veel deskundigen passen het advies van het Panel juist toe; zij kennen een schadevergoeding toe omdat zij niet met een andere oorzaak kunnen komen, ook al, en dit wordt gewoon opgenomen in het rapport, is de kans dat de schade door mijnbouwactiviteiten is ontstaan, klein. Een ander in de straat krijgt een deskundige langs die het paneladvies negeert en krijgt niets. Zo ontstaan er absurde situaties; buren met dezelfde schade, dezelfde woningen, dezelfde leeftijd en de een krijgt duizenden euro's en de ander niets. En het IMG roept dan gelijk dat er geen sprake is van het strijdig handelen met het gelijkheidsbeginsel omdat van hen niet verlangd kan worden, omdat ze zo veel te doen hebben in zo korte tijd, dat ze alle rapporten van deskundigen onder de loep nemen. Daarmee verschonen ze zich van het feit dat ze niet hoeven optreden. Haar houding is veel te passief en dat past niet bij de taak die zij hebben gekregen. Het IMG is trots op het feit dat er zo weinig bezwaar wordt gemaakt en beroep wordt ingesteld. Ze zeggen nog net niet dat dit inhoudt dat zij goed werk verrichten. Maar feit is natuurlijk dat we te maken hebben met een gebied waarin de positie op de sociale ladder lager dan gemiddeld is, zo ook het opleidingsniveau. Het maken van een stap tot bezwaar of beroep is een grote, zeker hier voor de meeste gedupeerden. Het wordt tijd dat deze absurditeit ophoudt. Ik ga in beroep. Als het IMG niet instemt met mijn voorstel dan laat ik dit beoordelen door een rechter. Daarna is er een taak voor gedupeerden om niet moedeloos in een hoekje te gaan zitten, ook al begrijp ik dat heel goed, maar om actie te ondernemen. Het verantwoordelijke Ministerie moet allereerst worden ingelicht. De rol van sommige deskundigen, die vanuit hun overige taken bezien zeker niet gemakkelijk als onafhankelijk aangeduid kunnen worden, moet worden onderzocht. Maar daarvoor moet wel iets gebeuren. Enkel hier reacties achterlaten die bij iedere buitenstaander een reactie oproept van: wat gebeurd hier in's vredesnaam, is niet voldoende. Laten we meer doen dat dat.

Jans Abee 28 mei 2022 - 16:05

medewerkers 10BE werden/worden gedwongen om de advies rapporten te vervalsen [kan namen noemen bel maar even tel 0598623511

Hans, IMG 8 juni 2022 - 17:06

Beste Jans, we hebben onder meerdere artikelen op onze website je berichten over deskundigen gezien. Zou je concrete informatie onderbouwd met voorbeelden ons kunnen toesturen via ons algemeen e-mail adres op onze contactpagina?

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.