Brief over verdaging op de mat

08-05-2018

Komende dagen valt er bij circa 13.000 adressen een brief in de bus waarin we de termijn verlengen om te beslissen over de ingediende aanvragen voor schadevergoeding. Het is een formele brief die we moeten sturen omdat de schadeafhandeling nu onder het bestuursrecht valt. In dit verhaal leggen we uit hoe dat zit.

 

De termijnen en ons streven

Kort samengevat komt het daarmee hierop neer: in de brief wordt een termijn genoemd waarbinnen de Commissie als bestuursorgaan in beginsel een besluit op een verzoek om schadevergoeding zal nemen. Tegelijkertijd is en blijft ons streven er op gericht om in veel zaken veel eerder een besluit te nemen. De Commissie streeft er naar eind van de zomer een aanzienlijk deel van de vereenvoudigd te behandelen schademeldingen af te hebben gehandeld.

Voor wie is de brief?

De brief is gericht aan twee groepen schademelders. Het gaat om schademeldingen die zijn overgenomen van CVW op 19 maart 2018 (bij de start van het schadeloket) en om de nieuwe schademeldingen die sindsdien zijn gedaan. Alle schademeldingen die nu binnenkomen, krijgen bij de bevestigingsbrief deze termijnen mee, waarbij we eveneens aangeven zo snel als mogelijk te werken.

Standaard is 8 weken

In de Algemene wet bestuursrecht is een termijn geregeld die een bestuursorgaan, zoals de Commissie, in beginsel in acht moet nemen bij het beslissen op een aanvraag. Die termijn is acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag. In die wet is echter ook geregeld dat het bestuursorgaan van die termijn mag afwijken. Van die mogelijkheid heeft de Commissie gebruik gemaakt. Als zij dat niet zou doen, zou zij voor 14 mei over al de schademeldingen die zij van het CVW heeft ontvangen moeten beslissen.

Voorlopige werkwijze 

Maar zoals al bekend, kan de Commissie onmogelijk binnen 8 weken over alle circa 13.000 afzonderlijke schademeldingen besluiten. Dat geldt ook voor alle nieuwe meldingen die nu dagelijks bij de Commissie binnenkomen. We werken immers volgens het principe ‘de oudste meldingen zijn het eerst aan de beurt’. Onlangs publiceerden we een voorlopige werkwijze waar de termijnen in staan die wel kunnen worden gehaald.

Formeel vertellen

Nu de werkwijze bekend is, kunnen we dit schademelders ook formeel gaan vertellen. In de brief staat dat ze bij een eenvoudig af te handelen schade rekening moeten houden met een beslistermijn van 10 maanden. Bij schades die onder het reguliere proces voor afhandeling vallen, geldt een termijn van 15 maanden.

Gebaseerd op bekende regelingen

De termijnen zijn in overeenstemming met de wet en gebaseerd op het gegeven dat er een uitzonderlijk grote hoeveelheid schademeldingen aan  ons is overgedragen. En ze zijn gebaseerd op de termijnen die gebruikelijk zijn bij andere, vergelijkbare overheidsregelingen, zoals de regelingen over vergoeding van planschade bij grote infrastructuurprojecten.

Geduld en voortvarendheid

We begrijpen heel goed dat we nu extra geduld van mensen vragen. Van belang daarbij is dat de Commissie de expliciete opdracht heeft om de schade voortaan onafhankelijk van de NAM en de overheid af te handelen. Voor die onafhankelijkheid moest een geheel nieuwe organisatie worden opgericht.

Tijd nodig

Bovendien moet de Commissie in beginsel bij elk verzoek om schadevergoeding een onafhankelijke deskundige vragen om haar te adviseren. Vanzelfsprekend kost dat tijd. Op het advies van de deskundige moet de verzoeker kunnen reageren. Ook dat kost tijd. Tegelijk willen we de verzoeken  voortvarend afhandelen. In de komende tijd moet blijken of die voortvarendheid er voldoende komt. Op deze site houden we u daar graag van op de hoogte.

Meer informatie

We hebben bij de veelgestelde vragen een apart deel opgenomen over de brief. Daar kunt u als u wenst meer informatie vinden. 

Reacties

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 06/06/2018 - 15:01

Permalink

06-06-2018 15:01
olthof
Je krijgt een brief met twee kantjes A4 juridisch geleuter, wat in Jip en Janneke taal in 1 regel kan: Sorry, we komen later, want we hebben er een puinhoop van.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op za, 16/06/2018 - 17:09

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

16-06-2018 17:09
Jenny, Team TCMG
We snappen dat u niet op een brief zit te wachten. Het is echter ondoenlijk om in de periode 19 maart tot 14 mei over circa 13.000 afzonderlijke schademeldingen te besluiten. Het blijft ons streven om in veel zaken eerder een besluit te nemen dan de genoemde termijnen in de brief. We werken zo snel en nauwkeurig mogelijk om ook uw schademeldingen af te handelen.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden