2 augustus 2021

3 reacties

Bestuurslid Peter van Buuren beëindigt werkzaamheden voor het IMG

Peter van Buuren, bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, beëindigt per 1 september 2021 zijn werkzaamheden voor het IMG. Het IMG verwacht binnenkort zijn opvolger voor te kunnen dragen.

afbeelding Peter van Buuren

Belangrijke bestuursrechtelijke kennis en ervaring

Peter van Buuren trad in februari 2019 toe tot het bestuur van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). De aanleiding daarvoor was de terugkeer van Bruno van Ravels naar de Raad van State. Van Ravels werd als voorzitter opgevolgd door de huidige IMG-voorzitter Bas Kortmann. Van Buuren vulde de ontstane vacature in het bestuur op en nam, als voormalig Staatsraad en hoogleraar bestuursrecht, belangrijke bestuursrechtelijke kennis en ervaring met zich mee.

Cruciale bijdrage aan ontwikkeling van TCMG en IMG

Van Buuren heeft zich als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter met name beziggehouden met impactvolle en complexe dossiers en was verantwoordelijk voor de beslissingen op bezwaar.

Bas Kortmann: “Met zijn bestuurservaring en met name ook zijn deskundigheid op het terrein van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht heeft Peter een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de TCMG en daarna het IMG. Peter heeft er mede voor gezorgd dat er nu een robuuste organisatie staat die met een stevige en goed doorwrochte werkwijze de schadeafhandeling kan uitvoeren.”

Goed moment

Voor Peter van Buuren is deze periode een goed moment om afscheid te nemen van het IMG. Van Buuren: “We hebben een goed georganiseerde aanpak van impactvolle dossiers en schrijnende gevallen. Ook het proces voor de beslissingen op bezwaar staat als een huis. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook na mijn vertrek het werk van het IMG vlot en goed zal doorgaan.”

Opvolging Van Buuren

Het bestuur van het IMG verwacht binnenkort een opvolger voor te kunnen dragen aan de Minister voor Rechtsbescherming die over de benoeming van bestuursleden van het IMG gaat.

 

Reageren

Yvonne Morselt 4 augustus 2021 - 11:31

Met alle respect voor dat wat de heer van Buuren heeft bijgedragen zou ik het wijs vinden om juist rond de complexe zaken de beoordeling van de effectiviteit van de werkwijze vooral te laten beoordelen door betrokkenen. Nog te vaak hoor en lees ik verhalen van wanhopige mensen, gevangen in bestuursrechtelijke systemen. Dat daarbij IMG en NCG nog steeds niet adequaat en gestroomlijnd lijken te werken baart mij grote zorgen.

K. de Vries 1 september 2021 - 19:48

De heer Kortmann vindt, dat de heer van Buuren heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het nu "robuuste" IMG, die nu STEVIG EN GOED DOORWROCHT de schadeafhandeling kan uitvoeren. En dat durft hij te beweren over een IMG, dat ernstig op drift is . En voor een deel lijkt op een stuurloos schip. De schademelders bij de UGS Norg zouden het niet betreuren als Kortmann (notabene 70 jaar oud) ook z.s.m. van zijn pensioen gaat genieten!...

Pieter Venema 14 september 2021 - 19:24

Volledige onzin wat deze man verkondigd

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.