Prof. Mr. P.J.J. van Buuren

Bestuurslid Instituut Mijnbouwschade Groningen

  • Geboren 11 april 1950 te Zwolle

Opleiding

  • Na gymnasium B studie rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen (doctoraal in 1973). Gepromoveerd in Groningen op proefschrift ‘Kringen van belanghebbenden, in het bijzonder in procedures tegen de overheid’ (1978)

Loopbaan

  • Van 1 januari 1999 tot 1 juni 2017 lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die functie onder meer 10 jaar lang voorzitter van de Kamer voor de ruimtelijke ordening. Daarnaast tien jaar lid van de Commissie voor de waterstaatswetgeving.
  • Van 1 juni 1986 tot eind 2011 hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. In die functie onder meer 3 jaar decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Publicaties op het gebied van het algemeen bestuursrecht, recht van de ruimtelijke ordening en milieurecht. Gedurende tien jaar voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht
  • Van 1 januari 1981 tot 1 juni 1986 wetgevingsjurist op het Ministerie van Justitie. Onder meer gewerkt aan concepten voor de Algemene wet bestuursrecht.
  • Plaatsvervangend voorzitter Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

Huidige nevenfuncties

  • Lid en plaatsvervangend voorzitter Bezwaarschriftencommissie van de provincie Utrecht
  • Lid van het Algemeen bestuur van Zeister Historisch Genootschap
  • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht